مقایسه دو وام
 مبلغ وام:  میلیون تومان
وام 1
وام 2
 سود سالانه وام:
 درصد
 مدت بازپرداخت:
 سال
 دوره بازپرداخت اقساط:
 نوع وام:
 ضریب افزایش قسط سالانه:
 درصد


  مبلغ قسط وام 1:  ?  تومان 
  مبلغ قسط وام 2:  ?  تومان 
 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
وام 1
 مبلغ اصل وام:               ?
 مبلغ سود وام:               ?
 مبلغ اصل و سود وام:     ?
 نسبت سود به اصل وام: ?
 تعداد اقساط وام:           ?
وام 2
 مبلغ اصل وام:               ?
 مبلغ سود وام:               ?
 مبلغ اصل و سود وام:     ?
 نسبت سود به اصل وام: ?
 تعداد اقساط وام:           ?

جهت توضیحات تصویری ، اینجا کلیک  کنید.

وام با کمترین سود و مقایسه دو وام

A- نمودار اصل و سود وام :

در صورتی که اقساط وام را تا انتها پرداخت می کنید ، مقایسه سود دو وام در این پنل آورده شده است .

 

B-نمودار پرداخت اقساط وام :

اگر مایل هستید از مبلغ قسط پرداختی در هر سال مطلع شوید ، در این پنل تفاوت پرداخت در اقساط دو وام را مشاهده کنید .

 

C- نمودار تسویه پیش از موعد وام :

اگر در میانه مسیر پرداخت اقساط هستید و به هر علتی پول قابل توجهی جهت تسویه وام ، در اختیار شما قرار گرفته است بوسیله این نمودار می توانید از میزان مانده تسویه هر یک از دو وام در هر شماره قسط مطلع شوید و انتخاب لازم را انجام دهید .

 

D- نمودار سود تجمعی پرداختی :

در صورتی که انتخاب شما بر مبنای سود اقساط به صورت لحظه ای است ، میتوانید از پنل زیر استفاده کنید .

 

E-نمودار اصل تجمعی پرداختی :

اگر مایل هستید با گذشت زمان مبلغ بیشتری از قسط پرداختی به عنوان اصل وام منظور شده و به عبارتی مبلغ بیشتری از وام دریافت شده تحت تملک شما قرارگیرد از نمودار زیر استفاده کنید .

 

F-نمودار ارزش فعلی تجمعی پرداختی :

ارزش فعلی اقساط پرداختی می تواند ملاک شما در مقایسه با تورم باشد . نمودار زیر ارزش فعلی اقساط پرداخت شده را به تاریخ آینده نشان می دهد .

 

 

مقایسه وام , مقایسه وام های بانکی ، مقایسه اقساط وام ، مقایسه وام ساده و پلکانی ، پلکانی بهتر است یا ساده 

 

نظر خود را درج کنید. پیشنهادهای جدول ضرب
چقدر می توانم وام بگیرم
پرداخت سود کمتر جهت وام با پرداخت بالنی
محاسبه سود واقعی وام بانکی مسکن فرمول