درباره ما
    021-88680888

جدول ضرب ابزارعلمی برآورد هزینه حوزه وام ، مسکن و ساخت و ساز است .

ساختار جدول ضرب استفاده از تواناییهای نرم افزاری جهت پاسخ به سوالات مرسوم در حوزه وام ، مسکن و ساخت و ساز
اهداف جدول ضرب مقایسه گزینه های مختلف راه حل مسئله و انتخاب مطلوبترین آن از نظر زمان و هزینه
دلایل ایجاد جدول ضرب ارائه اطلاعات کاربردی به صورت ابزارهای نمایشی با توجه به وقت کم خواننده
مشاوره در جدول ضرب مشاوره جهت سرمایه گذاری در مسکن و ساخت ساز
پدیدآورندگان جدول ضرب تیم متشکل از سازندگان مسکن و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات


مهندس ابراهیم موسوی
دانشگاه شیراز
سازنده و پیمانکار
ارشد مهندسی عمران

مهندس شاهین امین زاده گوهری
دانشگاه آزاد تهران
سازنده و پیمانکار
مهندس عمران

مهندس محمد مهدی نژاد شکوهی
دانشگاه صنعتی شریف
توسعه نرم افزار و سایت
ارشد مهندسی کامپیوتر


مهندس آزاده کریمی
دانشگاه شیراز
طراح و ارشیتکت
مهندس معمار

مهندس سمانه شریفی
دانشگاه خواجه نصیر
توسعه نرم افزار و سایت
ارشد مهندسی فناوری اطلاعات