30% زیر قیمت منطقه ، صاحبِ خانه نوساز شوید.
1

خرید اشتراکی کلنگی یا زمین

  • معرفی زمین مناسب
  • خرید توسط متقاضیان

2

تنظیم سند به نام خریداران

  • به میزان سرمایه شما
  • حداقل برابر سهم یک آپارتمان

3

ساخت توسط جدول ضرب

  • اخذ وکالت کاری از مالکین زمین
  • عضو نظام مهندسی استان تهران

4

حذف سود ساخت و ساز

  • تحویل آپارتمان به قیمت تمام شده
  • قرارداد ساخت به صورت مدیریت پیمان

جهت مشاهده فایلهای موجود و متقاضیان ، اطلاعات زیر را وارد کنید
منطقه مورد نظر شهر تهران:
شماره تماس: *
نام خانوادگی: *

پروژه های انجام شده (امکان بازدید با هماهنگی)

سوالات متداول و پاسخ ها