قوانین و مقررات

1- انتشار و کپی برداری از محتوای منتشر شده در وب سایت و اپلیکیشن جدول ضرب شامل لوگو ، تصاویر ، متن و کلیپ بدون اجازه کتبی ممنوع است و از طریق قانونی منافع آسیب دیده ، پیگیری می شود .

2- نتایج حاصل در محتوا بر مبنای پیش فرضهای مشخص بوده و نتایج استفاده از آن به صورت عملی میتواند تفاوت معنی دار با نتایج واقعی داشته باشد . مسئولیت استفاده از این نتایج بر عهده خواننده است .

3- همکاران جدول ضرب معرفی شده در سایت و یا تبلیغ دهندگان ، ماهیت حقیقی و حقوقی مجزا داشته و مسئولیت مذاکره و عقد قرارداد با آنان بر عهده شخص است .

4- جدول ضرب تابع قوانین جاری کشور بوده و ممکن است محدودیت های اطلاع رسانی در حوزه وب ، خارج از سازمان بر آن تحمیل گردد و در این خصوص جدول ضرب مسئولیتی ندارد .

5- مشخصات محصولات تا حد امکان در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت .وجه دریافت شده بابت کالا و خدمات مسترد نمی شود . پس از انتخاب دوره های مورد نظر ، در حال حاضرامکان لغو عضویت فراهم نیست .

6- به دلیل نیاز به انجام حسابداری و اطمینان از دریافت وجه ، شروع عضویت و یا ارسال درخواست می تواند با تاخیر روبرو شود .