ورودی ها
تعداد طبقات :
زیربنای هر طبقه - مترمربع :
برآورد اولیه هر مترمربع ساخت - میلیون تومان :
مدت زمان اجرای پروژه - ماه :
تورم سالانه فعالیتهای ساختمانی : %
تغییرقیمت واقعی پروژه نسبت به برآورد : %
درصد مدیریت پیمان : %
تشویق/ تنبیه جهت تفاوت از سقف هزینه اعمال
درصد تشویق و تنبیه نسبت به انحراف از سقف هزینه :
تاخیر در اجرا ، قصور مدیر ساخت - ماه :
جریمه بابت مبلغ کار دارای تاخیر در اجرا : %
تاخیر در تامین مالی ،قصور کارفرما - ماه :
جریمه بابت مبلغ کار دارای تاخیر در پرداخت : %
مدل سازی پیشرفت مالی پروژه :
مبلغ ناشی از تغییرات مشخصات فنی - میلیون تومان :
 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما

مبلغ قرارداد مدیریت پیمان میلیون تومان

شرح مبلغ - میلیون تومان توضیحات
مبلغ برآورد اولیه پیمان
تورم قرارداد اولیه
تورم ناشی از تاخیر تامین مالی
مبلغ تغییر مشخصات فنی پروژه
تورم ناشی از تاخیر در اجرا
مبلغ ناشی از تغییر احجام کار
مبلغ تمام شده پروژه

توضیحات بخش محاسبه هزینه مدیریت ساخت در زیر آورده شده است :

1-مشخصات پروژه ساخت

جهت برآورد اولیه هزینه ساخت لازم است پارامترهای زیر وارد شود :

 •  تعداد طبقات : تعداد کل طبقات ساختمان با احتساب طبقات پارکینگ و زیر زمین است .
 • مساحت زیر بنای هر طبقه : مساحت سقف هر طبقه صرفنظر از نوع کاربری همانند راه پله ، مسکونی ، اداری است .
 •  قیمت واحد هر متر مربع ساخت : هزینه ساخت هر متر مربع زیر بنا را وارد کنید .
 •  مدت زمان اجرای پروژه : مدت زمان قراردادی اجرای پروژه را وارد کنید .
 • تورم سالانه - شاخص فهرست بها : درصد تورم متعارف هزینه ساخت به صورت سالانه وارد شود . این درصد افزایش هزینه پروژه خارج از کنترل مدیر ساخت بوده و می تواند از شاخصهای فصلی تورم فهرست بهای ابنیه یا شاخص تغییر نهاده های ساختمانی مرکز آمار استخراج شود . 

2-مشخصات قرارداد مدیریت پیمان یا مدیریت ساخت

 • نوع قرارداد مدیریت پیمان  : قرارداد مدیریت پیمان می تواند به صورت درصدی از قیمت تمام شده و یا به صورت درصدی از هزینه مجاز و به صورت مقطوع تعیین شود .
 • تاثیر جریمه و پاداش رعایت سقف هزینه پروژه بر درصد مدیریت ساخت : جهت رعایت سقف هزینه تعهد شده در قرارداد می توان تشویق و جریمه در نظر گرفت . بدین صورت که اگر مدیر پیمان بتواند هزینه پروژه را زیر سقف مجاز تمام کند ، به وی پاداش داده شود . در صورتی که مدیر ساخت از سقف مجاز پروژه تجاوزز نماید ، درصدی از هزینه ها ی مازاد جریمه گردد . در این حالت جریمه و پاداش ، درصد مدیریت پیمان را تغییر داده و آن را نسبت به قرار داد کم و زیاد می کند .
 • لحاظ نمودن تاخیرات ناشی از قصور مدیر ساخت : در صورتی که انجام فعالیتهای پروژه از سمت مدیرپیمان با تاخیر روبرو شود ، می توان برای وی در قرارداد جریمه در نظر گرفت . در این حالت به صورت عرف درصدی از مبلغ کارهای به تاخیر افتاده ، به عنوان جریمه مدیریت ساخت لحاظ می گردد .
 • لحاظ نمودن تاخیرات ناشی از قصور کارفرما : در صورتی که تامین هزینه ساخت از سمت کارفرما با تاخیر روبرو شود ، می توان برای وی در قرارداد جریمه در نظر گرفت . در این حالت به صورت عرف درصدی از مبلغ کارهای انجام نشده به دلیل عدم تامین مالی به موقع توسط کارفرما  ، به عنوان جریمه کارفرما لحاظ می گردد .
 • مدل سازی پیشرفت مالی پروژه : در محاسبات دو حالت در نظر گرفته شده است . در حالت خطی هزینه ساخت پروژه به صورت مساوی در هر ماه ،  در مدت زمان پروژه تقسیم و هزینه می شود. در حالت S-Curve یا منحنی S ريال پیشرفت مالی واقعی تر بوده ، در ابتدا و انتهای پروژه سرعت آن نسبت به وسط پروژه کمتر است .

3-نحوه محاسبه دستمزد مدیریت ساخت بر اساس درصد توافق شده

 • این بخش حاوی مقایسه ریز محاسبات دو حالت مدیریت پیمان است . هزینه مدیریت پیمان در دوحالت قرارداد پایه و قرارداد واقعی محاسبه شده است . در حالت قرارداد واقعی ، هزینه های تورم به تفکیک مسئولیت مدیر پیمان و کارفرما با توجه به اثر هر یک از آنان ، در ایجاد تاخیرات آورده شده است . سقف مجاز هزینه ساخت پروژه بر مبنای مجموع هزینه ساخت پایه و هزینه های مازاد تحمیل شده ناشی از تاخیرات کارفرما محاسبه شده است . پس از اعمال شرایط توافق شده قرارداد درصد مدیریت پیمان برای هر حالت قرارداد به تفکیک ارائه شده است .

 

4-مقایسه نمودار مالی پیشرفت پروژه در حالتهای مختلف قرارداد مدیریت ساخت

در این بخش سه منحنی ارائه شده است :

 • منحنی پیشرفت مالی قرارداد پایه : این منحنی ماحصل برآورد اولیه هزینه ساخت و مجموع هزینه های تحمیل شده بابت تورم بخش ساختمان است . هزینه تورم در این حالت خارج از قصور مدیر ساخت است .
 • منحنی پیشرفت مالی قرارداد مجاز : این منحنی مجموع پیشرفت مالی پایه پروژه و تاخیرات و هزینه های تحمیل شده به پروژه ناشی از قصور کارفرما است .
 • منحنی پیشرفت مالی قرارداد واقعی : این منحنی مجموع پیشرفت مالی مجاز پروژه و تاخیرات و هزینه های تحمیل شده به پروژه ناشی از قصور مدیریت ساخت است . 
توجه : تفکیک منحنی های فوق به صورت بالا جهت سادگی مطلب ارائه شده است . در محاسبات فوق فرض شده است که علل تاخیرات در پروژه ناشی از تغییر دستور کار ، احجام  ، تاخیر در پرداختها ، تاخیر در اجرای فعالیتها به صورت سهم کارفرما و پیمانکار تفکیک شده باشد . بدیهی است در واقعیت لازم است محاسبات به صورت دقیق صورت پذیرفته و سپس منحنی ها ترسیم گردد .
 

5-محاسبات مبلغ کارهای دارای تاخیر در پرداخت و اجرا :

جزییات نحوه محاسبات مبلغ  کارهای دارای تاخیر در اجرا به مسئولیت مدیر پیمان و مبلغ کارهای دارای تاخیر در پرداخت به مسئولیت کارفرما در این بخش آورده شده است . جریمه ها بر اساس این مبالغ تعیین می شود و در نهایت درصد مدیریت پیمان بر اساس آن تغییر خواهد نمود .

 

 

 

نظر خود را درج کنید.محمود 1400-10-08 21:12:48 پاسخ

کمک عالی به مهندسان عمران و معماری می باشد

JAFAR 1400-09-18 08:39:15 پاسخ

سلام؛ بسیار مفید و کاربردی

پوراحمدی 1400-09-15 02:17:10 پاسخ

بنده ملکی درتهران دارم این توسط چهارنفرپسرهاخریداری شده سرمایه گذاربودن یکی ازپسرهام صفرتاصد این پروژه را انجام داد وکلیه لوازمات راتهیه کرده میخاستم خواهشی کنم ازکسی که اطلاع داره الان باید بابت انجام همه کارها شامل خریداری ملک اخذپروانه ونظارت چه مبلغی به پسرم درنظربگیرم که توی برادراش اختلاف نیافته ازهرکسی که این گزارش میخونه واطلاع داره خواهش میکنم باشماره تلفن۰۹۳۶۱۹۵۹۴۷۰تماس گرفته بنده راراهنمایی کنه سپاس گزارم پوراحمدی

اکبری 1400-03-07 18:35:43 پاسخ

پیمانکاری صفر تا ۱۰۰ ساختمان ب طور اصولی در لاهیجان لنگرود و استانه اشرفیه با نیرو‌های اذربایجانی جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 09300700115

محمودرضا جعفرخانلو رضایی 1399-10-08 20:30:13 پاسخ

با سلام عالی بود امکان ارسال اطلاعات بیشتر از جمله تیپ قرارداد مدیریت پیمان و براورد هزینه هر مترمربع هست لطف میکنین

امیر تسبیحی 1399-09-24 17:21:55 پاسخ

بسیار عالی.سپاسگذارم بابت راهنمایی در محاسبات

کاربر36823 1399-09-08 08:01:32 پاسخ

ممنون

 پیشنهادهای جدول ضرب

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس حداقل دستمزد کارگر ؟ رابطه بین حداقل حقوق ماهانه و دوره های رونق و رکود چیست ؟ آیا با استفاده از قدرت خرید می توان بازار مسکن را پیش بینی کرد ؟

گزارش کارشناسی احداث بنا ؟ محاسبه تعداد طبقات ، مساحت قابل احداث ، هزینه ساخت ، سطح اشغال ، نسبتهای مشارکت در ساخت ، مبلغ بلاعوض ، تعدادپارکینگ در ملک شما

برآورد هزینه ساخت مجتمع مسکونی بر اساس شهر و تعداد طبقات ؟ به تفکیک فلزی و بتنی ، کیفیت ساخت و موقعیت ملک در بافت شهری ؟

برآورد نسبتهای مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده ؟ مبلغ بلاعوض ، تقسیم آپارتمانها ، هزینه ساخت و سود نهایی هر یک از طرفین مشارکت ؟

محاسبه قدرالسهم مالکین از عرصه یا مساحت زمین در مجتمع مسکونی ؟ بر مبنای مساحت آپارتمان با لحاظ نمودن اثر پارکینگ ، بالکن و انباری ؟

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس قیمت تورم زدایی شده یا قیمت به نرخ جاری ؟ حداقل و حداکثر قیمت مسکن در دوره های گذشته با خارج نمودن تورم چقدر بوده است ؟ آیا اکنون زمان خرید مسکن است ؟