سه روش تنظیم نرخ رهن و اجاره در قرارداد
 مبلغ اجاره ماهانه:     میلیون تومان
 ودیعه رهن سالانه:  میلیون تومان
 یک میلیون تومان ودیعه معادل:  تومان اجاره
 جریمه روزانه ایام تصرف بعد از قرارداد :     تومان
 مدت زمان تصرف بعد از قرارداد :  ماه
 درصد هزینه های ضروری:  درصد
 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما

جهت مشاهده تصویری توضیحات اینجا کلیک کنید .

 

تبدیل رهن و اجاره در قرارداد وتنظیم نسبت رهن و اجاره

جهت تنظیم رهن واجاره در قرارداد روشهای متفاوتی استفاده می شود . در زمانی که نرخ سود بانکی پایین است ، مالکین تمایل به دریافت اجاره بیشتر دارند . از طرفی به دلیل ریسکهای موجود و عدم اطمینان به مستاجر، مالکین حاضر به دریافت کل مبلغ قرارداد به صورت اجاره بها نیستند و همواره بخشی از ثمن معامله به صورت رهن دریافت می شود تا پشتوانه لازم جهت وصول مطالبات ، نسبت به عدم دریافت اجاره بها در اختیار وی باشد . به هنگام تنظیم قرارداد ، طرفین مبلغی را تحت عنوان جریمه یا اجرت المثل و زمان تصرف پس از اتمام قرارداد ، معین می کنند . کاربرد این اعداد در این ابزار جهت تعیین مبلغ رهن آورده شده است .

 

ورود اطلاعات رهن و اجاره :

مبلغ رهن ، اجاره و نرخ تبدیل را مشخص کنید .

 

تنظیمات هزینه جانبی قرارداد:

شامل جریمه روزانه ایام تصرف بعد از قرارداد ، مدت زمان احتمال حضور مستاجر پس از قرارداد در صورت عدم تخلیه ملک  ، توسط وی را وارد کنید . درصد هزینه های ضروری قرارداد شامل اخذ وکیل جهت طرح دعوا ،  ضرر و زیانهای ناشی از استفاده نامناسب ملک و مشابه است . این عدد را به صورت درصد کل از درآمد ملک وارد کنید .

 

A-مبلغ رهن بر مبنای 4 ماه اجاره :

طبق قانون در دیرترین حالت رسیدگی ، ارسال سه اخطاریه جهت پرداخت اجاره معوق لازم است . با فرض مدت زمان یکماه برای هر اخطاریه و یکماه مدت زمان لازم جهت تخلیه ملک و اثاث کشی ، حداقل مبلغ ر هن باید برابر 4 ماه در نظر گرفته شود . تنظیم قرارداد رهن و اجاره با این شرایط ریسک بالایی دارد و یکی از موارد این است که حتی در صورت تخلیه ملک ، فصل بعدی می تواند دوره پاییز یا زمستان باشد که به لحاظ پیدا نمودن مشتری ، اندکی سخت تر از فصل تابستان است .

 

B-مبلغ رهن برابر یکسال اجاره بها :

دریافت چک جهت اجاره بهای سنگین ، امری معمول است . از طرفی اگر مایل هستید منطبق بر مدت زمان قرارداد ، از پول رهن به عنوان پشتیبان مبلغ اجاره استفاده کنید ، این گزینه را انتخاب نمایید . در این حالت مبلغ رهن طوری محاسبه می شود که معادل 12 ماه اجاره بها باشد .

 

C-قرارداد کم ریسک ، پوشش عدم دریافت اجاره و هزینه های ضروری:

در این حالت به غیر از 12 ماه اجاره ، هزینه های شارژ ، مدت زمان تصرف احتمالی پس از اتمام قرارداد ، اعمال هزینه اجرت المثل یا جریمه طبق قرارداد منعقد شده ،درصد هزینه های ضروری و جانبی دیگر همانند وکیل لحاظ می شود . مبلغ رهن طوری تنظیم میشود که تمام هزینه های فوق را پوشش داده و قرارداد دارای کمترین ریسک باشد . تفکیک هزینه های رهن نیز در جدول مربوطه ،  آورده شده است .

 

D-درصد رهن واجاره برابر متوسط آماری : 

متوسط آماری نسبت رهن واجاره در قراردادهای تنظیم شده ، در این پنل دیده میشود .

 

E-نمودار مقایسه درآمد سالانه رهن و اجاره :

روشهای متفاوتی جهت تنظیم نسبت رهن واجاره در قرارداد موجود است و مجموع درآمد سالانه هریک از آنها به تفکیک در این پنل آورده شده است . در این حالت فرض می شود مبلغ رهن دریافت شده در بانک سپرده گذاری شده و سود آن به صورت ماهانه ، به درآمد اجاره اضافه شده است . هفت حالت اجاره کامل ، رهن برابر 4 ماه اجاره ، رهن برابر یکسال اجاره ، قرارداد کم ریسک ، متوسط آماری ، قرارداد جاری و رهن کامل لحاظ شده است . جهت متقاعد کردن افراد به انتخاب هر حالت ، می توان از تفاوت درآمد سالانه استفاده نمود .

 

F-جدول مقایسه درآمد سالانه رهن و اجاره :

اطلاعات نمودار فوق به صورت جدولی نیز آورده شده است .

 

G-نمودار مقایسه مبلغ رهن و اجاره :

مبلغ رهن و اجاره در 7 حالت تنظیم قرارداد ، به صورت نمودار آورده شده است .

 

H-جدول مقایسه مبلغ رهن و اجاره :

علاوه بر درج مبلغ رهن و اجاره ، دارای ستونی است که نشان می دهد ، مبلغ رهن قرارداد ، چند ماه اجاره بها راپشتیبانی می کند . توصیه میشود به هنگام تنظیم قرارداد ، مبلغ رهن را طوری تنظیم کنید که 18 ماه اجاره بها را در برداشته باشد .

 

I-نمودار مقایسه نسبت رهن و اجاره در قرارداد:

در این نمودار ، نسبت رهن و اجاره هر 7 حالت قرارداد ، ذکر شده است .

 

J-جدول مقایسه نسبت رهن و اجاره قراردادها :

علاوه بر نسبت رهن و اجاره در قرارداد ، نسبت رهن به اجاره یا تعداد ماهی که مبلغ اجاره توسط رهن قابل دریافت است ، ذکر شده است .

 

رهن یا اجاره , خانه رهن یا اجاره , یا رهن یا اجاره سندی , رهن بهتر است یا اجاره , رهن بهتر است يا اجاره , رهن خانه بهتر است یا اجاره , رهن خوبه یا اجاره , اجاره بها به انگلیسی , اجاره بها در مناطق مختلف تهران , اجاره بها در تهران , اجاره بها چیست , اجاره بهای مسکن در تهران , اجاره بها و اجرت المثل , اجرت المثل , اجرت المثل ایام تصرف , اجرت المثل چیست , اجرت المثل ملک چیست؟ , اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع , اجرت المثل در اجاره , اجرت المثل اجاره چیست , اجرت المثل در قانون مدنی , اجرت المثل یعنی چی , اجرت المثل ایام تصرف چیست , اجرت المثل ایام تصرف مال مشاع , اجرت المثل ایام تصرف در ملک مشاع , اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی , اجرت المثل ایام تصرف باغ , اجرت المثل ایام تصرف مستاجر , اجرت المثل ایام تصرف در اجاره , تعریف اجرت المثل ایام تصرف , درخواست اجرت المثل ایام تصرف , لایحه اجرت المثل ایام تصرف , دریافت اجرت المثل ایام تصرف , نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف , نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف , شرایط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف , نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف زمین ,  قراردا د اجاره , قرارداد اجاره , قرارداد اجاره مغازه , قرارداد اجاره خانه , قرارداد اجاره نامه , قرارداد اجاره انبار , قرارداد اجاره زمین , قرارداد اجاره آپارتمان , قرارداد اجاره مسکن , مبلغ رهن , مبلغ رهن خانه , تبدیل مبلغ رهن به اجاره , محاسبه مبلغ رهن , محاسبه مبلغ رهن و اجاره , نحوه محاسبه مبلغ رهن , مبلغ رهن و اجاره , مبلغ رهن کامل , مبلغ رهن در تهران , عرف مبلغ رهن , مبلغ کمیسیون رهن , مبلغ کمیسیون رهن و اجاره , تعیین مبلغ رهن خانه , مطالبه مبلغ رهن , دادخواست استرداد مبلغ رهن , قانون مبلغ رهن خانه , استرداد مبلغ رهن , موجر مبلغ رهن را نمیدهد , ثبت حسابداری مبلغ رهن , مبلغ قرارداد رهن , نحوه محاسبه مبلغ رهن و اجاره , درآمد اجاره , درآمد اجاره مشمول ارزش افزوده , درآمد اجاره املاک , مالیات درآمد اجاره , مالیات بر درآمد اجاره املاک , ثبت حسابداری درآمد اجاره , ماليات بر درآمد اجاره املاك , ماليات بر درآمد اجاره , ثبت درآمد اجاره