سه روش تنظیم نرخ رهن و اجاره در قرارداد
 مبلغ اجاره ماهانه:     میلیون تومان
 ودیعه رهن سالانه:  میلیون تومان
 یک میلیون تومان ودیعه معادل:  تومان اجاره
 جریمه روزانه ایام تصرف بعد از قرارداد :     تومان
 مدت زمان تصرف بعد از قرارداد :  ماه
 درصد هزینه های ضروری:  درصد
 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما

جهت مشاهده تصویری توضیحات اینجا کلیک کنید .

 

تبدیل رهن و اجاره در قرارداد وتنظیم نسبت رهن و اجاره

جهت تنظیم رهن واجاره در قرارداد روشهای متفاوتی استفاده می شود . در زمانی که نرخ سود بانکی پایین است ، مالکین تمایل به دریافت اجاره بیشتر دارند . از طرفی به دلیل ریسکهای موجود و عدم اطمینان به مستاجر، مالکین حاضر به دریافت کل مبلغ قرارداد به صورت اجاره بها نیستند و همواره بخشی از ثمن معامله به صورت رهن دریافت می شود تا پشتوانه لازم جهت وصول مطالبات ، نسبت به عدم دریافت اجاره بها در اختیار وی باشد . به هنگام تنظیم قرارداد ، طرفین مبلغی را تحت عنوان جریمه یا اجرت المثل و زمان تصرف پس از اتمام قرارداد ، معین می کنند . کاربرد این اعداد در این ابزار جهت تعیین مبلغ رهن آورده شده است .

 

ورود اطلاعات رهن و اجاره :

مبلغ رهن ، اجاره و نرخ تبدیل را مشخص کنید .

 

تنظیمات هزینه جانبی قرارداد:

شامل جریمه روزانه ایام تصرف بعد از قرارداد ، مدت زمان احتمال حضور مستاجر پس از قرارداد در صورت عدم تخلیه ملک  ، توسط وی را وارد کنید . درصد هزینه های ضروری قرارداد شامل اخذ وکیل جهت طرح دعوا ،  ضرر و زیانهای ناشی از استفاده نامناسب ملک و مشابه است . این عدد را به صورت درصد کل از درآمد ملک وارد کنید .

 

A-مبلغ رهن بر مبنای 4 ماه اجاره :

طبق قانون در دیرترین حالت رسیدگی ، ارسال سه اخطاریه جهت پرداخت اجاره معوق لازم است . با فرض مدت زمان یکماه برای هر اخطاریه و یکماه مدت زمان لازم جهت تخلیه ملک و اثاث کشی ، حداقل مبلغ ر هن باید برابر 4 ماه در نظر گرفته شود . تنظیم قرارداد رهن و اجاره با این شرایط ریسک بالایی دارد و یکی از موارد این است که حتی در صورت تخلیه ملک ، فصل بعدی می تواند دوره پاییز یا زمستان باشد که به لحاظ پیدا نمودن مشتری ، اندکی سخت تر از فصل تابستان است .

 

B-مبلغ رهن برابر یکسال اجاره بها :

دریافت چک جهت اجاره بهای سنگین ، امری معمول است . از طرفی اگر مایل هستید منطبق بر مدت زمان قرارداد ، از پول رهن به عنوان پشتیبان مبلغ اجاره استفاده کنید ، این گزینه را انتخاب نمایید . در این حالت مبلغ رهن طوری محاسبه می شود که معادل 12 ماه اجاره بها باشد .

 

C-قرارداد کم ریسک ، پوشش عدم دریافت اجاره و هزینه های ضروری:

در این حالت به غیر از 12 ماه اجاره ، هزینه های شارژ ، مدت زمان تصرف احتمالی پس از اتمام قرارداد ، اعمال هزینه اجرت المثل یا جریمه طبق قرارداد منعقد شده ،درصد هزینه های ضروری و جانبی دیگر همانند وکیل لحاظ می شود . مبلغ رهن طوری تنظیم میشود که تمام هزینه های فوق را پوشش داده و قرارداد دارای کمترین ریسک باشد . تفکیک هزینه های رهن نیز در جدول مربوطه ،  آورده شده است .

 

D-درصد رهن واجاره برابر متوسط آماری : 

متوسط آماری نسبت رهن واجاره در قراردادهای تنظیم شده ، در این پنل دیده میشود .

 

E-نمودار مقایسه درآمد سالانه رهن و اجاره :

روشهای متفاوتی جهت تنظیم نسبت رهن واجاره در قرارداد موجود است و مجموع درآمد سالانه هریک از آنها به تفکیک در این پنل آورده شده است . در این حالت فرض می شود مبلغ رهن دریافت شده در بانک سپرده گذاری شده و سود آن به صورت ماهانه ، به درآمد اجاره اضافه شده است . هفت حالت اجاره کامل ، رهن برابر 4 ماه اجاره ، رهن برابر یکسال اجاره ، قرارداد کم ریسک ، متوسط آماری ، قرارداد جاری و رهن کامل لحاظ شده است . جهت متقاعد کردن افراد به انتخاب هر حالت ، می توان از تفاوت درآمد سالانه استفاده نمود .

 

F-جدول مقایسه درآمد سالانه رهن و اجاره :

اطلاعات نمودار فوق به صورت جدولی نیز آورده شده است .

 

G-نمودار مقایسه مبلغ رهن و اجاره :

مبلغ رهن و اجاره در 7 حالت تنظیم قرارداد ، به صورت نمودار آورده شده است .

 

H-جدول مقایسه مبلغ رهن و اجاره :

علاوه بر درج مبلغ رهن و اجاره ، دارای ستونی است که نشان می دهد ، مبلغ رهن قرارداد ، چند ماه اجاره بها راپشتیبانی می کند . توصیه میشود به هنگام تنظیم قرارداد ، مبلغ رهن را طوری تنظیم کنید که 18 ماه اجاره بها را در برداشته باشد .

 

I-نمودار مقایسه نسبت رهن و اجاره در قرارداد:

در این نمودار ، نسبت رهن و اجاره هر 7 حالت قرارداد ، ذکر شده است .

 

J-جدول مقایسه نسبت رهن و اجاره قراردادها :

علاوه بر نسبت رهن و اجاره در قرارداد ، نسبت رهن به اجاره یا تعداد ماهی که مبلغ اجاره توسط رهن قابل دریافت است ، ذکر شده است .

 

رهن یا اجاره , خانه رهن یا اجاره , یا رهن یا اجاره سندی , رهن بهتر است یا اجاره , رهن بهتر است يا اجاره , رهن خانه بهتر است یا اجاره , رهن خوبه یا اجاره , اجاره بها به انگلیسی , اجاره بها در مناطق مختلف تهران , اجاره بها در تهران , اجاره بها چیست , اجاره بهای مسکن در تهران , اجاره بها و اجرت المثل , اجرت المثل , اجرت المثل ایام تصرف , اجرت المثل چیست , اجرت المثل ملک چیست؟ , اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع , اجرت المثل در اجاره , اجرت المثل اجاره چیست , اجرت المثل در قانون مدنی , اجرت المثل یعنی چی , اجرت المثل ایام تصرف چیست , اجرت المثل ایام تصرف مال مشاع , اجرت المثل ایام تصرف در ملک مشاع , اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی , اجرت المثل ایام تصرف باغ , اجرت المثل ایام تصرف مستاجر , اجرت المثل ایام تصرف در اجاره , تعریف اجرت المثل ایام تصرف , درخواست اجرت المثل ایام تصرف , لایحه اجرت المثل ایام تصرف , دریافت اجرت المثل ایام تصرف , نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف , نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف , شرایط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف , نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف زمین ,  قراردا د اجاره , قرارداد اجاره , قرارداد اجاره مغازه , قرارداد اجاره خانه , قرارداد اجاره نامه , قرارداد اجاره انبار , قرارداد اجاره زمین , قرارداد اجاره آپارتمان , قرارداد اجاره مسکن , مبلغ رهن , مبلغ رهن خانه , تبدیل مبلغ رهن به اجاره , محاسبه مبلغ رهن , محاسبه مبلغ رهن و اجاره , نحوه محاسبه مبلغ رهن , مبلغ رهن و اجاره , مبلغ رهن کامل , مبلغ رهن در تهران , عرف مبلغ رهن , مبلغ کمیسیون رهن , مبلغ کمیسیون رهن و اجاره , تعیین مبلغ رهن خانه , مطالبه مبلغ رهن , دادخواست استرداد مبلغ رهن , قانون مبلغ رهن خانه , استرداد مبلغ رهن , موجر مبلغ رهن را نمیدهد , ثبت حسابداری مبلغ رهن , مبلغ قرارداد رهن , نحوه محاسبه مبلغ رهن و اجاره , درآمد اجاره , درآمد اجاره مشمول ارزش افزوده , درآمد اجاره املاک , مالیات درآمد اجاره , مالیات بر درآمد اجاره املاک , ثبت حسابداری درآمد اجاره , ماليات بر درآمد اجاره املاك , ماليات بر درآمد اجاره , ثبت درآمد اجاره

.3  پیشنهادهای جدول ضرب
روشهای خرید آپارتمان و مسکن ، خرید  با رهن کامل بهتر است یا نقدی ؟
قیمت آنلاین مسکن در شهرهای مختلف ایران
چقدر می توانم وام بگیرم
پرداخت سود کمتر جهت وام با پرداخت بالنی
نمودار ارزش فعلی  اقساط وام
سهم زمین مالک،چه مساحتی  آپارتمان نوساز به وی می دهد؟