محاسبه قیمت سر به سر فروش در ساخت و ساز
تعداد کل طبقات با احتساب پارکینگ : طبقه
زیربنا ساخت هر طبقه : مترمربع
بنای مفید هر طبقه : مترمربع
تعداد طبقات پارکینگ : طبقه
ضریب ساخت پارکینگ : % قیمت زیربنا
هزینه ساخت هر م م زیر بنا : م ت
مساحت زمین : مترمربع
قیمت مترمربع زمین : م ت
مدت زمان ساخت پروژه : ماه
نرخ سود ثابت بانکی : درصد
 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
شرح مبلغ کل - میلیون تومان قیمت متر مربع بنای مفید
زمین
ساخت
زمین و ساخت
سود بانکی - زمین
سود بانکی - ساخت
مجموع سود بانکی
فروش سر به سر
برحسب مساحت - مترمربع مبلغ
زیربنا
بنای مفید

مهمترین عوامل موثر بر قیمت  ساخت هر متر مربع زیر بنا  در زیر فهرست شده است :

 

قیمت ساخت هر متر مربع زیر بنا

 

1- شهر محل اجرا

 شهرهای ساحل جنوب همانند هرمزگان و بوشهر کرانترین دستمزد و شهرهای مهاجر پذیر همانند مشهد وزاهدان ارزانترین دستمزد را دارد.

2- تعداد طبقات

به دلیل افزایش ابعاد ستونها و ضخامت پی  ، مصرف آهن و میلگرد , بتن در هر مترمربع  افزایش می یابد . سختی کار بابت بالا بردن مصالح با افزایش تعداد طبقات هزینه ساخت را افزایش می دهد .

3- جزییات مصالح انتخاب شده و کیفیت ساخت

کیفیت ساخت بین مسکن مهر ، مسکن متعارف ، ممتاز و لوکس می تواند متفاوت باشد .

4- محل ساخت و منطقه جهت برآورد هزینه جواز و جانبی

هزینه جواز با ضریب قیمت منطقه ای نسبت مستقیم دارد . در بافت فرسوده این مبلغ کمتر و در مناطق مرغوب بالا است .

5- عوارض طبیعی مازاد همانند نیاز به خاکبرداری مازاد ، تراز آب بالا در محل

اگر تراز سطح آب بالا است و نیاز به آبزدایی در حین اجرا دارید ، هزینه افزایش می یابد .

6- وضعیت ساختمانهای مجاور

اگر ساختمان مجاور قدیمی ساز و کلنگی است و فاقد پی مهندسی ساز است ، جهت گود برداری باید تمهیدات مناسب انجام داد . هزینه پایدار سازی گور به هزینه ها اضافه می شود .

7- پلان انتخاب شده جهت اجرا و تعداد اتاق خواب در مساحت منتخب

هزینه ساخت آپارتمان با مساحت کوچکتر در هر متر مربع ، نسبت به آپارتمان با مساحت بزرگ بیشتر است . هر چه در یک مساحت مساوی تعداد اتاق خواب بیشتر شود ، هزینه ساخت افزایش می یابد . لیکن افزایش مساحت باعث کمتر شدن مشتریان در شهرهای بزرگ می شود و استطاعت مالی بیشتری طلب مب کند .

8- ارتفاع طبقات

هر چه ارتفاع طبقات افزایش یابد ، هزینه ساخت نیز افزایش می یابد . از طرفی با افزایش ارتفاع ، فضا دلباز به نظر رسیده و مشتری پسند می شود .

9- منطقه و محله ساخت

هر منطقه دارای کشش خاص نسبت به استفاده از مصالح است . هزینه کردن کمتر یا زیادتر نسبت به تقاضای منطقه ، می تواند در فروش یا میزان سود تاثیر چشمگیر داشته باشد

 

روش محاسبه قیمت سر به سر فروش هر متر مربع ساختمان:

مراحل زیر جهت تنظیم قیمت سر به سر ساخت لازم است انجام شود .

1. مشخص نمودن مساحت زیر بنای ساخت طبقه

 زیر بنا هر طبقه مساحت سقف آن طبقه صرفنظر از کاربری است . سقف طبقه ، فضاهای مسکونی ، راه پله و مشا عات می تواند باشد . 

2. محاسبه هزینه ساخت پایه

هزینه ساخت پایه بر مبنای فرمول زیر بدست می آید .

 

 

3. لحاظ نمودن هزینه ساخت

مبلغ ساخت در ابتدای پروژه به صورت یکجا هزینه نمی شود . هزینه ساخت به صورت متوالی در طول مدت زمان پروژه ، خرج میشود . فرض برنامه یکسان بودن هزینه ساخت و خرجگرد مساوی هزینه به صورت ماهانه در پروژه ساختمان سازی است .

 

4. تنظیم جریان نقدی پروژه

جریان نقدی پروژه از میزان هزینه ساخت در هر ماه به دست می آید. در ماه صفر یا شروع پروژه برابر ارزش زمین و در ماه های بعد مبلغ  هزینه ساخت و ساز در آن ماه است . 

 

5. محاسبه سود بانکی جایگزین ساخت و ساز

پس از تنظیم جدول جریان نقدی پروژه ، جهت محاسبه نقطه سر به سر لازم است سود حاصل از سپرده گذاری جریان نقدی به صورت ماهانه در بانک محاسبه شود . مجموع مبلغ سود سپرده گذاری حاصل از جریان جریان نقدی محاسبه می شود .

 

6. محاسبه نقطه سر به سر در ساخت و ساز

لازم است مساحت مفید یا قابل فروش از مجتمع در حال ساخت ، مشخص گردد . اکنون لازم است مبلغ ردیف 5 بر این مساحت تقسیم شده تا قیمت سر به سر فروش به دست آید . مقایسه این قیمت با برآورد قیمت فروش در زمان اتمام پروژه می تواند معیار اولیه جهت ورود به بازار ساخت و ساز باشد .

 

قیمت ساخت , قیمت ساخت هر متر مسکن , قیمت ساخت اسکلت فلزی , قیمت ساخت خانه , قیمت ساخت مسکن , قیمت ساخت مسکن در سال 97 , قیمت ساخت مسکن در تهران , قیمت ساخت مسکن در اصفهان , قیمت ساخت مسکن 97 , قیمت ساخت مسکن هر متر مربع , قیمت ساخت مسکن در سال 93 , قیمت ساخت مسکن در مشهد , قیمت ساخت مسکن در سنندج , قیمت ساخت مسکن متری , قیمت ساخت مسکن در سال 95 , قیمت ساخت مسکن در شیراز , قیمت ساخت مسکن در اهواز , قیمت ساخت مسکن در ساری , قيمت ساخت مسكن , قيمت ساخت مسكن در تهران , هزینه ساخت مسکن , هزینه ساخت مسکن در سال 95 , هزینه ساخت مسکن در روستا , هزینه ساخت مسکن در سال 96 , هزینه ساخت مسکن در تهران , قیمت ساخت آپارتمان در تهران , هزینه ساخت مسکن در تهران سال 95 , هزینه ساخت مسکن تهران , قیمت ساخت هر متر آپارتمان در تهران , قیمت تمام شده ساخت آپارتمان در تهران , قیمت ساخت هر متر مسکن در تهران , هزینه جواز ساخت مسکن در تهران , قیمت مسکن چند سال ساخت در تهران , قیمت ساخت هر متر مسکن در اصفهان , هزینه ساخت مسکن در اصفهان , قیمت ساخت آپارتمان در اصفهان , هزینه ساخت مسکن در مازندران , هزینه ساخت مسکن هر متر مربع , هزینه ساخت مسکن در سال 94 , هزینه ساخت مسکن در شهرستان , هزینه ساخت مسکن 95 , هزینه ساخت مسکن در مشهد , هزینه ساخت مسکن متری چند , هزینه ساخت مسکن بدون احتساب زمین , هزینه ساخت مسکن هر متر , هزینه ساخت مسکن در تبریز , هزینه ساخت مسکن در اراک , هزینه ساخت مسکن در رشت , هزینه ساخت مسکن در بوشهر , هزینه ساخت مسکن در اهواز , هزینه ساخت مسکن روستایی