محاسبه سهم مالکین و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
مساحت زمین : مترمربع
قیمت مترمربع زمین : میلیون تومان
تعداد مالکین : نفر
تعداد کل طبقات : طبقه
زیربنا ساخت هر طبقه : مترمربع
هزینه ساخت و ساز هر م م زیر بنا : م ت
تعداد آپارتمان ها : دستگاه
مدت زمان ساخت پروژه : ماه
هر یک میلیون تومان رهن برابر تومان اجاره
مبلغ رهن ، در پایان پروژه ، به سازنده عودت داده
اثر مرغوبیت محل استقرار قبلی مالک لحاظ

در حالاتی مشابه زیر ، مبلغ آورده جانبی را درج کنید :

1. در صورتی که جواز توسط مالکین اخذ شده باشد ، هزینه آن در این بخش لحاظ می شود .

2. اگر یکی از مالکین خود پیمانکار باشد و به عنوان مثال هزینه اجرای اسکلت ساختمان را تقبل نماید .

3. اگر یکی از مالکین بخواهد بخشی از سهم زمین خود را به سازنده بفروشد و با بخش دیگر در مشارکت در ساخت حاضر باشد .

4. در صورتی که توافق شود ، جواز عادی توسط سازنده پرداخت شود و هزینه های تخلفات شهرداری به نسبت سهم شرکا تقسیم شود .

 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
حالت مالکین % سازنده % مبلغ بلاعوض - میلیون تومان بلاعوض در هر متر مربع زمین
الف
ب
ج

کاربر میتواند سهم مالکین را در ردیف ب جدول فوق ، تغییر دهد .

مبلغ بلاعوض - سازنده پرداخت می کند و + سازنده دریافت میکند .


آورده شریک مبلغ - میلیون تومان سهم شریک %
ارزش زمین مالکین
برآورد هزینه ساخت
جمع پروژه 100%

 

جهت نمایش تصویری خروجی مشارکت در ساخت اینجا کلیک کنید :

 

در فرمول محاسبه نسبتهای مشارکت در ساخت بین سازنده و مالکین 4 عامل تاثیر گذار است .

1- ارزش زمین مالکین : هر چه ارزش زمین مالکین افزایش یابد ، درصد بیشتری از سهم مشارکت به وی اختصاص می یابد .

2- هزینه ساخت پروژه : سازنده برآورد مشخصی از هزینه ساخت دارد و چانه زنی وی در مذاکره بر مبنای مبلغ ساخت است . 

3- آپارتمانهای انتخاب شده توسط طرفین : هر چه یک شریک مشخص ،  آپارتمان مرغوبتر از نظر موقعیت و طبقه بردارد ، لازم است بهای آن را در فرمول مشارکت در ساخت بپردازد . در صورتی که ساختمان 5 طبقه مسکونی باشد و سازنده دو طبقه بالا را به جای دو طبقه پایین انتخاب کند ، لازم است مبلغ بلاعوض بیشتری بپردازد .

4- ریسک : ریسک به دو طرف معامله باز می گردد .

ریسکهای سازنده افزایش نرخ ارز ،تورم قیمت مصالح ساختمانی ، رکود بازار ، ریسک افزایش نرخ سود بانکی ، ریسکهای موجود در فعالیتهای ساخت و ساز همانند خطرات گودبرداری ، ریسک قرارداد و مالکین ناسازگار و بهانه جو و ... است . توان مالی سازنده نامحدود نیست ، چه بسا بین دو زمین مشابه  حاضر شود مبلغ 50 میلیون تومان بلاعوض بیشتر به زمین تک مالک نسبت به زمین دارای چندین مالک بپردازد و ریسک مالکین ناسازگار را کم  کند . عدد 50 میلیون تومان هزینه کاهش ریسک سازنده است .  سازنده لازم است به غیر از هزینه های ساخت و ساز ، هزینه های ریسک را برآورد کرده و به مبلغ کلی ساخت اضافه نماید تا منابع لازم برای جبران خطر در اختیارش باشد و در عمل این اعداد در توافق نهایی ، به صورت نهفته منعکس می شود . 

ریسکهای مالکین عمدتا به سازنده ، توانایی مالی وی و حسن شهرت بر می گردد . به عنوان مثال برخی مالکین حاضرند از بخشی از سود خود چشم پوشی نموده ولی با سازنده قوی و کاربلد منطقه کار کنند . این نوع انتخاب باعث می شود ریسک پروژه از نظر مالک کاهش یابد . مبلغی که مالک از سود خود چشم پوشی کرده است، هزینه کاهش ریسک است .  

 

فرمول محاسبات مشارکت در ساخت بر مبنای عرف قوانین منطقه ونحوه سود

 

محاسبه نسبتهای مشارکت در ساخت به همراه توضیح فرمول سود 

فرمول پایه محاسبات مشارکت در ساخت به شرح زیر است : 

 

فرمول محاسبات مشارکت در ساخت بر مبنای عرف قوانین منطقه ونحوه سود

بخش ورود اطلاعات :

1- مشخصات زمین : مساحت زمین و قیمت هر متر مربع آن را وارد کنید . آخرین قیمت معامله شده را در منطقه در نظر بگیرید . تعداد مالکین را وارد کرده و سهم زمین هر یک را بر حسب متر مربع مشخص کنید . مجموع سهم زمین مالکین باید با مساحت زمین برابر باشد . جهت محاسبه سهم زمین ، می توانید از ابزارهای دیگر وب سایت جدول ضرب استفاده کنید .

2- مشخصات ساخت: تعداد کل طبقات را با احتساب تعداد طبقات پارکینگ یا پیلوت وارد کنید . هر طبقه چقدر زیر بنا دارد . مقدار آن را انتخاب کنید . به عنوان مثال اگر در هر طبقه 2 واحد 120 متری و یک راه پله وآسانسور  به مساحت 16 متر مربع دارید ، در این صورت مساحت زیر بنای هر طبقه  برابر 256=16+120*2 متر مربع خواهد بود . هزینه ساخت هر متر مربع زیر بنا را نیز وارد کنید .

3- مشخصات آپارتمان های در حال احداث : تعداد آپارتمانها ، مساحت هر کدام ، قیمت فروش هر متر مربع  و مالک آن را انتخاب کنید . به صورت متداول آپارتمانهای طبقات بالاتر دارای مرغوبیت بیشتر بوده و قیمت هر متر مربع آن نیز بیشتر است . اگر 5 واحد آپارتمانی ساخته می شود ، برای هر واحد آپارتمانی مساحت آن ، قیمت فروش هر متر مربع و مالکیت آن را انتخاب کنید . مالک می تواند یکی از مالکین قبلی و یا سازنده باشد .

4- مشخصات اسکان و قرض الحسنه مالکین : اگر سازنده لازم است ، اسکان دوره ساخت مالکین را تامین کند ، از این بخش استفاده کنید . هزینه اسکان شامل پرداخت رهن و اجاره مالکین در دوران ساخت است . هر چه مدت زمان ساخت افزایش یابد این هزینه نیز اضافه می شود . مبلغ رهن و اجاره پرداختی به هریک از مالکین را توسط سازنده انتخاب کنید .

 

 

 

گزارشات خروجی محاسبه نسبتهای مشارکت در ساخت به شرح زیر است :

 

A-مشخصات قرارداد مشارکت بر مبنای ارزش زمین و هزینه ساخت :

محاسبات این بخش بر مبنای ارزش زمین مالکین و هزینه ساخت بنا نهاده شده است . در این حالت انتخاب آپارتمانها هنوز انجام نشده و مذاکره جهت تعیین مبلغ بلاعوض در قرارداد مشارکت در ساخت است . دلیل تعیین مبلغ بلاعوض بین طرفین ، تفاوت آورده دو طرف از نظر ارزش زمین و هزینه ساخت جهت تعیین نسبت شراکت است  . بدیهی است هر چه مبلغ بلاعوض پرداخت شده توسط سازنده بالاتر رود ، سهم وی از مجتمع احداث شده نیز افزایش خواهد یافت . پنج حالت برای این بخش و نسبتهای مشارکت در ساخت بر مبنای فرمول بالا در نظر گرفته شده است .  ردیف ج در جدول زیر توسط کاربر قابل تغییر است و بر مبنای آن نسبت بلاعوض تغییر خواهد نمود .

محاسبه نسبتهای مشارکت در ساخت

 

B-قرارداد مشارکت بر مبنای انتخاب آپارتمانها ، هزینه ساخت ، اسکان ، آورده جانبی و خرید سهم زمین برخی مالکین توسط سازنده  :

 

B.1. نسبتهای مشارکت در ساخت بین مالکین و سازنده :

جدول زیر حاوی اطلاعات آورده هر یک از طرفین قرارداد است .  نسبتهای مشارکت در ساخت بر مبنای مساحت انتخاب شده ، مبلغ مالی آپارتمانها و مبلغ بلاعوض نیز نشان داده شده است .

محاسبه نسبتهای مشارکت در ساخت

 

B.2.نسبتهای مشارکت در ساخت بین مالکین و سازنده : ( حالتی که سازنده ، بخشی از سهم زمین مالکین را نیز خریده باشد )

در صورتی که سازنده بخشی از سهم زمین مالکین را خریداری کند ، نسبتهای مشارکت در ساخت و مبلغ بلاعوض در این بخش آورده شده است . در صورتی که تمام مالکین مایل به مشارکت در ساخت باشند مقادیر این بخش با ردیف بالا برابر است .

از آنجاییکه مرغوبیت آپارتمانهای احداث شده متفاوت است ، لذا هر یک دارای قیمت و ارزش متفاوتی است .آپارتمان طبقات بالاتر در ساختمانهای دارای آسانسور ، با ارزشتر از نظر فروش است .  لازم است مبلغ بلاعوض بین مالکین یا سازنده تقسیم شود . هر چه آپارتمان مرغوبتر یا گرانتر،  توسط یکی از شرکا انتخاب شود ، لازم است مابه التفاوت آن را بپردازد . از این رو نسبتهای واقعی مشارکت در ساخت در این بخش لحاظ شده است . همانور که گفته شده این نسبتها زمانی قابل استفاده است که سازنده بخشی از سهم زمین مالکین را خریده باشد . 

 مشارکت در ساخت

 

C-نسبتهای نهایی سهم سازنده و مالکین به تفکیک در قرارداد مشارکت در ساخت :

جدول زیر نشان دهنده آورده هر شریک در پروژه ، سهم وی از آپارتمانهای انتخاب شده و تسویه نهایی شرکا به تفکیک است . جزییات تسویه شرکا شامل تقسیم بلاعوض ، تفاوت ارزش آپارتمانهای انتخاب شده توسط هر شریک  و لحاظ نمودن اثر مرغوبیت طبقه قبلی در جدول زیر نشان داده شده است .

نحوه تقسیم بلاعوض قرارداد مشارکت در ساخت

 

D,E-آورده هریک از طرفین قرارداد ، قبل و پس از تقسیم مبلغ بلاعوض 

این بخش حاوی جزییات آورده هر یک از طرفین قرارداد قبل و بعد از تقسیم بلاعوض است . 

 

F-قیمت روز آپارتمانهای احداث شده :

ارزش هر آپارتمان بر اساس مساحت و قیمت متر مربع بر مبنای عرف منطقه در این بخش آورده شده است .

سود قرارداد مشارکت در ساخت برای سازنده و مالکین

 

G-تسویه مبلغ بلاعوض بین سازنده و مالکین بابت انتخاب آپارتمانها :

سهم زمین و یا به طوری کلی آورده هر مالک در قرارداد مشارکت در ساخت مشخص است و لازم است مبلغ بلاعوض  به نسبت سهم آنان توزیع شود . با توزیع مبلغ بلاعوض بین مالکین ، نسبتهای مالکیت پروژه تغییر می یابد . این جزییات در نمودار و جدول زیر نشان داده شده است .

نحوه تسویه مبلغ بلاعوض بین سازنده و مالکین در قرارداد مشارکت در ساخت

 

H-مبلغ حق انتخاب هر شریک از آپارتمانهای جدید :

هر شریک دارای سهم زمین مشخصی است . از طرفی مجتمع ساخته شده نیز دارای ارزش مشخصی است . این جدول ، مبلغ حق انتخاب هر شریک  ، بر مبنای آورده وی یا ارزش سهم زمین ، از مجتمع جدید محاسبه می کند و نشان می دهد . فرمول بکار رفته بر مبنای معادل سازی درصد آورده وی در کل پروژه ساخت مجتمع آپارتمانی است . 

نحوه تقسیم بلاعوض

 

I-تسویه داخلی مالکین بر مبنای حق انتخاب آپارتمانها  با لحاظ نمودن مرغوبیت طبقه قبلی  :

در جدول قبل بر مبنای آورده شرکا ، مبلغ حق انتخاب آپارتمان را محاسبه کردیم . اکنون شرکا آپارتمانهای واقعی با متراژ و ارزش مختلف را انتخاب نموده اند . چه بسا ارزش آپارتمان انتخاب شده توسط یک شریک از میزان سهم واقعی وی بر مبنای سهم زمین بیشتر باشد . در این حالت باید تفاوت آن را با مجموعه شرکا تسویه نماید .  این جدول تسویه داخلی قرارداد مشارکت در ساخت بین مالکین است . تفاوت مبلغ هر شخص بر مبنای آورده و آپارتمان واقعی انتخاب شده توسط وی ، پایه محاسبات این جدول است .

لحاظ نمودن مرغوبیت طبقه قبلی چگونه صورت می پذیرد :

 می دانیم ساختمان فرسوده و کلنگی است و ارزش فروش ندارد ( به جز فروش آهن الات اسقاطی که لازم است جهت تخریب و استحصال آن نیز هزینه کنیم ) و ارزش زمین مطرح است :

الف ) برخی مالکین یا تمام آنها فروشنده زمین هستند :

در این حالت سهم زمین هر مالک به نسبت مساحت اعیان وی از جمله آپارتمان مشخص می شود و مبلغ فروش زمین به نسبت قدرالسهم توزیع می گردد .

ب ) مالکین ، جابجایی نسبت به محل استقرار قبلی خود ندارند .

به عنوان مثال ملک کلنگی  3 مالک با سهم زمین مساوی دارد . طبقه استقرار قبلی آنان همکف ، طبقه 1 و  طبقه 2 است . در انتخاب آپارتمانهای جدید سه مالک به ترتیب طبقات 1 و 2 و 3 را انتخاب می کنند . حالت دیگر انتخاب طبقات 3 و 4 و 5 است . در هر دو حالت ذکر شده مالکین نسبت به یکدیگر جابجایی طبقه ندارند و به صورت داخلی لازم نیست به یکدیگر ما به تفاوت پرداخت نمایند . اما هر چه در مجموع بالاتر روند و نظم قبلی را رعایت نمایند ، هر چند لازم نیست به صورت داخلی تسویه نمایند ، اما به دلیل انتخاب طبقات بالاتر و مرغوبتر ، نسبت به سازنده بدهکار می شوند و در برنامه اثر آن لحاظ می شود .

ج) مالکین ، جابجایی نسبت به محل استقرار قبلی خود دارند .

به عنوان مثال ملک کلنگی  3 مالک با سهم زمین مساوی دارد . طبقه استقرار قبلی آنان همکف ، طبقه 1 و  طبقه 2 است . در انتخاب آپارتمانهای جدید سه مالک به ترتیب طبقات 2 و 4 و 5 را انتخاب می کنند . حالت دیگر انتخاب طبقات 1 و 4 و 2 است . در هر دو حالت ذکر شده مالکین نسبت به یکدیگر جابجایی طبقه دارند و به صورت داخلی لازم است  به یکدیگر ما به تفاوت پرداخت نمایند . در این حالت اثر مرغوبیت طبقه قبلی در برنامه عمل کرده و مالکین را نسبت به یکدیگر ، بر اساس آپارتمانهای انتخاب شده بدهکار یا بستانکار می کند . بدیهی است اگر مالکی در طبقه همکف قرار دارد و به طبقه 5 می رود لازم است حق مرغوبیت به مالکی که در طبقه دوم قرار دارد و همان طبقه را در مجتمع جدید انتخاب می کند بپردازد .

 

تقسیم بلاعوض

 

J-مجموع تسویه نهایی بین مالکین و سازنده :

دو مرحله قبل ، در نحوه تسویه شرکا و قوانین به کار گرفته شده جهت فرمول محاسباتی مشارکت در ساخت به شرح زیر است :

الف- تسویه مبلغ بلاعوض بین مالکین و سازنده (  با توجه به هزینه ساخت ، ارزش زمین و انتخاب آپارتمانها و به طور خلاصه آورده هر یک از طرفین )

ب- تسویه داخلی بین مالکین پس از انتخاب آپارتمانها ( همسان نمودن تفاوت بین حق انتخاب مالک از مجتمع جدید بر مبنای آورده ، آپارتمانهای انتخاب شده توسط وی ،حق مرغوبیت طبقه قبلی  )

مجموع دو مبلغ فوق با یکدیگر تسویه نهایی شرکا است . در این حالت افرادی که عدد منفی به آنها تعلق می گیرد پرداخت کننده و افرادی که عدد مثبت به آن تعلق می گیرد دریافت کننده هستند .

مشارکت در ساخت

 

K-سود پروژه به تفکیک مالکین و سازنده :

محاسبات سود بر مبنای هزینه های هر شریک شامل  آورده و مبلغ فروش صورت می پذیرد . هر چه شخص سرمایه بیشتری در پروژه هزینه نماید ، مبلغ نهایی سود و متقابل ضرر نیز بیشتر خواهد بود ، لیکن نسبت سود مشارکت در ساخت برای تمام شرکا یکسان و برابر درصد سود کلی پروژه صرفنظر از قرارداد مشارکت در ساخت است . این امر نشان می دهد پایه محاسبات و فرمول مشارکت در ساخت طوری است که هر شریک متناسب با میزان سرمایه خود به سود یا زیان  برسد 

سود قرارداد مشارکت در ساخت برای سازنده و مالکین

L-مبلغ پرداختی سازنده به مالکین فروشنده قدرالسهم زمین :

در این بخش مبلغ پرداختی سازنده به مالکین بابت خرید سهم زمین آنان آورده شده است . بدیهی است لیست ، شامل مالکینی خواهد بود که در مشارکت حضور ندارند و از ابتدا با فروش سهم زمین خود ، از مجموعه مالکین خارج می شوند .

 

مشارکت در ساخت ، فرمول و قوانین مشارکت در ساخت ، فرمول مشارکت در ساخت ، سود مشارکت در ساخت ، محاسبات مشارکت در ساخت

نظر خود را درج کنید.بیژن ملیحی 1400-11-27 13:21:38 پاسخ

در پاسخ به مسعود: سلام.قرار دادمشارکت ساخت سهم الشراکه ۵۰درصدمالکین ۵۰درصدسازنده بسته شده الان ساز

حتما با داور قرار داد مطرح کنید در صورت قید شدن در قرار داد سهم سازنده بیشتر میشود در غیر این صورت به روال قرار داد پیش میرود

فضیله 1400-11-12 07:55:42 پاسخ

سلام، ۴نفرمالک هستیم با دو ملک۸۸ متری و دو ملک ۴۸ متری و یک نفر سازنده، ساختمان جدید۱۲ واحد شده که در۶طبقه هست و واحدهای۱۲۵متری و ۱۰۰متری فقط طبقه اول متراژ واحدها یک مقدار کمتر است سوالم اینست که سهم ما که قراردادپنجاه پنجاه داریم و ملک۸۸متری، و ۳۰٪ از طبقه۶ هم به ما تعلق میگیرد چقدر میشود؟؟؟

مسعود 1400-11-01 21:36:4 پاسخ

سلام.قرار دادمشارکت ساخت سهم الشراکه ۵۰درصدمالکین ۵۰درصدسازنده بسته شده الان سازنده میگه آورده من بیشتره باید بیشتر ببرم موضوع چیه

حسین 1400-10-27 23:26:45 پاسخ

سلام میخواستم نحوه محاسبه تسویه سازه ارزش ملک۳۰میلیارد تومان ومبلغ تمام شده هر متر ۶میلیون تومان وقیمت فروش ۲۰میلیون در واحدها ۶طبقه۲۳۰متری میباشد در ضمن ۲۵۰متر تجاری به قیمت متری۱۰۰میلیون فروش سهم صاحب ملک وسهم سازنده

سجاد 1400-10-23 21:09:33 پاسخ

با سلام وخسته نباشید ما ۴ نفر زمین گرفتین به مبلغ ۱.۵۰۰ که شراکتی هستش و میخوایم واسه ساختش ۳ طبقه درس کنیم اما دو نفر فقط سرمایه ساخت دارن فقط خواستم بدون سود ساختمان بعد فروش چطور محاسبه میشه ؟

کاربر40053 1400-10-20 14:14:17 پاسخ

سلام در رابطه با تقسیم واحد در قرار داد مشارکت در ساخت نیاز به مشاوره داشتم

کاربر40043 1400-10-17 01:22:56 پاسخ

بسیار کامل و جذاب . سپاس از طراحان و مدیران سایت موفق باشی

علی محمد حسینی 1400-10-06 14:53:18 پاسخ

مقدار سود اعضا

رضاابراهیم پور 1400-09-27 15:30:9 پاسخ

با درود و سپاس در سال ۹۰ زمین ۳۰۰ متری در احمد اباد مشهد دادن سازنده بعد از ۵ سال طودادن ۶طبقه ساخت ققط همکف دادادوبا۵۰۰ ملیون تومان بلاعوض کرفتم

کاربر38862 1400-08-21 17:38:35 پاسخ

منطقه نارمک

کاربر38861 1400-08-21 17:37:46 پاسخ

منطقه نارمک

کاربر38740 1400-07-11 14:21:30 پاسخ

سلام آپارتمان 17سال ساخت

کاربر38713 1400-07-04 09:29:21 پاسخ

سلام منزل کلنگی جهت ساخت اکه به نسبت 55به 45بین مالک وسازند به نفع سازنده باشد در7طبقه نحوه محاسبه اورده وبلاعوض وتقسیم واحدها چگونه هست

غلامرضا افشار 1400-06-16 11:53:48 پاسخ

با سلام احتراما یک واحد دو طبقه متعلق به دو نفر وجود دارد که متراژ واحد همکف 130 متر و واحد بالا 90 متر میباشد و کل باقیمانده ساختمان مشائ میباشد اکنون که قصد داریم ساختمان را تخریب و مشارکتا 8 واحد در آن بسازیم ، با فرض اینکه تمامی هزینه های ساخت کاملا مساوی بین طرفین تقسیم شود در پایان کار قدر السهم هر یک ازدونفر از 8 واحد جدید ، به چه صورت انجام میپذیرد متشکرم

کاربر38588 1400-06-04 17:53:15 پاسخ

مشارکت

کاربر38545 1400-05-29 19:17:54 پاسخ

زمین یک میلیاردو سیصد ارزش داشته باشه که مساحت ان ۱۳۰متر باشد در شرایط مشارکت پنجاه پنجاه قدرالسهم بنده که مالک باشم سازنده نقدی چقدر باید پرداخت نمایند

کاربر38544 1400-05-29 19:14:51 پاسخ

سلام بسیار ممنونم

مرتضی 1400-04-31 22:32:27 پاسخ

با سلام ۲۵ واحد هستیم در سه طبقه بدون اسانسور متراژ زمین ۱۰۰۰ متر قراره مشارکت کنیم در ۵ طبقه سازنده طبقه اول و۵ وسه طبقه دیگر برای مالکان فعلی.الان در انتخاب طبقات برای مالکان اختلاف نظر است .بنظر شما در ساختمان جدید طبقه اول تا سوم فعلی باید در کدام طبقات در ساختمان جدید قرار بگیرن

مسعود شجاعی 1400-04-09 13:31:5 پاسخ

با سلام.سازنده هستم.لطفا با توجه به اطلاعات ارسالی ،راهنمایی بفرمایید اگر قرار باشد یک واحد به مالک تحویل دهیم. چه میزان بایستی به ایشان پرداخت نماییم.باتشکر

رحیم شجاع 1400-02-31 15:36:54 پاسخ

سلام،لطفا باتوجه به اطلاعاتی که درموردساختمان مشارکت درساخت ارسال کردم.راهنمایی کنید.همچنین سازنده ومالکین بعدازساخت چقدرمیشود.ممنون

کاربر38306 1400-02-23 13:22:20 پاسخ

محاسبه

کاربر38300 1400-02-18 19:45:16 پاسخ

بسیار عالی

کاربر38299 1400-02-18 19:42:41 پاسخ

بسیار عالی

سعید 1400-01-05 21:06:7 پاسخ

اپارتمان من به مساحت 158.9 مترمربع در طبقه هم کف ملک کلنگی به مساحت 292 مترمربع بوده و حق استفاده ازحیاط را دارم و طبق سند دارای 39.9 متر زیرزمین میباشم نحوه محاسبه زیرزمین درقدرالسهم رابفرمایید

سعید 1399-12-19 14:52:33 پاسخ

زمین ساختمانی 300متر شراکتی باسازنده بسازیم از قوانین وروش محاسبه اطلاعی نداریم لطفا راهنمایی کنید

 پیشنهادهای جدول ضرب
مشارکت در ساخت ، پیمانکار ساخت و ساز ، مدیریت پیمان

محاسبات پیش خرید آپارتمان نسبت به خرید نقدی ، کدام بهتر است ؟ مبلغ سود چقدر تفاوت دارد؟ زمانبندی پرداختها به سازنده ، چگونه بر سود نهایی اثر می گذارد ؟

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس قدرت خرید دستمزد ماهانه ؟ بهترین زمان خرید ملک و مسکن کی است ؟ چگونه قدرت خرید دستمزد ماهانه بر بازار مسکن تاثیر می گذارد ؟ آیا قیمت مسکن کاهش می یابد ؟

هزینه ساخت مجتمع مسکونی آپارتمانی با توجه به مساحت آپارتمانها ، تعداد واحدها در هر طبقه ، تعداد طبقات و کیفیت ساخت به تفکیک شهر

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس دوره های رونق و رکود به همراه ترسیم نمودار آن ؟ تفاوت قیمت پیش بینی و واقعی در دوره های قبل چگونه است ؟ متوسط طول هر دوره چقدر است ؟

محاسبه قدرالسهم زمین مالکین با توجه به مساحت آپارتمان و ارزش گذاری کلنگی بر مبنای قیمت روز زمین

هزینه ساخت هر متر مربع زیر بنا بر حسب شهر و تعداد طبقات به تفکیک سفت کاری ، نازک کاری و تاسیسات

قیمت فروش سر به سر آپارتمان بر مبنای ارزش زمین ، هزینه ساخت ، نرخ سود بانکی و مدت زمان ساخت