محاسبه سود واقعی وام با کسر هزینه تامین آن
  مبلغ وام:  میلیون تومان
 سود سالانه وام:  درصد
 مدت بازپرداخت:  سال
 دوره بازپرداخت اقساط: ماهانه
یکی از دو مورد زیر وارد شود:
 هزینه تامین وام:
میلیون تومان
 درصد هزینه تامین وام:
درصد
 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما

اعداد + دریافت شده ، اعداد - پرداخت شده

اگر مایل هستید از وامهای بانکی استفاده کنید ، لازم است سود واقعی آن را محاسبه کنید . یکی از روشهای دریافت وام ، پرداخت هزینه آن است که در عمل به کسر مبلغی از وام منجر می شود .

به عنوان مثال اگر 60 میلیون تومان وام با بهره 20درصد و 3 ساله به شما پیشنهاد شده است ، هزینه اقساط آن ماهانه 2229815 تومان پرداخت کنید . اگر جهت دریافت وام 15% آن را دلال گرفته است ، لذا مبلغ دریافتی واقعی شما 51 میلیون تومان خواهد بود . اگر محاسبات لازم انجام شود ، سود وام جدید برابر 32.3% خواهد بود .

سود واقعی وام بانکی با کسر هزینه تامین آن چقدر است ؟

تفاوت سود واقعی و قراردادی وام

 

1-بخش ورود اطلاعات

می توانید مشخصات وام شامل مبلغ ، نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت را وارد کنید . هزینه تامین وام را می توانید بر حسب درصد یا مبلغی از کل وام وارد کنید .  بدیهی است هزینه تامین وام به شما مسترد نخواهد شد .

A- با افزایش سود قراردادی وام ، سود واقعی نیز افزایش می یابد .

B- با افزایش مدت زمان بازپرداخت ، سود واقعی وام کاهش می یابد .

C- با افزایش فاصله اقساط پرداختی ، سود واقعی وام کاهش می یابد .

D- با افزایش هزینه تامین وام  ، سود وام افزایش می یابد .

 

2-جدول مقایسه سود واقعی و قراردادی وام :

این جدول تفاوت سود و اقعی و قراردادی را در حالت کسر مبلغی از وام جهت هزینه تامین آن  نشان می دهد . در حالت سود واقعی ، مبلغ وام دریافتی شما  از مقدار قراردادی کمتر است در حالتیکه میزان اقساط  پرداختی شما برابر مبلغ قسط قراردادی است ، از این رو سود واقعی سالانه وام افزایش می یابد .

3- نمودار میله ای تفاوت سود واقعی و قراردادی یا ظاهری وام :

این نمودار اطلاعات جدول فوق را به صورت میله های افقی نشان می دهد .

4- جدول جریان نقدی واقعی :

ملاک محاسبات داده های این جدول است . ستون جریان نقدی ، نشان دهنده جمع جبری پرداخت ها و دریافتها است . پرداختها منفی و دریافتها مثبت نمایش داده شده است . در صورتی محاسبات فوق صحیح است که جدول جریان نقدی توسط شما ، به صورت صحیح تنظیم شده باشد . مبلغ هزینه وام ، همزمان با دریافت وام از میلغ کل کسر شده و به شما مسترد نمی گردد .

 

 

سود واقعی وام بانکی ، بانکها چقدر سود بیشتر می گیرند ؟ ، سود قراردادی و واقعی وام بانک

نظر خود را درج کنید.کاربر30456 1398-11-18 07:57:29 پاسخ

بعداز گذشت شش ماه از دریافت وام از بانک انصار و پرداخت اقساط 150 هزار تومان حق کارشناسی خواستند بدون ارائه هیچ مدرکی

ام 1398-02-28 17:45:58 پاسخ

چرا بانکها درمورد وام ها شفاف سازی نمیکنند وبه هزار بهانه از حساب برداشت میکنند