دوره های رونق و رکود - شهر تهران (ماهانه به روز می شود)
بازه ترسیم:
 سال
در ? سال گذشته، مسکن ? سالانه افزایش قیمت داشته و ? برابر شده است.

متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران ? تومان ماه ?
سبز : دوره رونققرمز : دوره رکود

جدول پیش بینی حداکثر قیمت متوسط مسکن دوره جدید بر اساس روند دوره های رونق و رکود قبلی

* توجه : ردیف آخر جدول ، دوره 5 ، دوره جاری است و تا پایان این دوره ، قیمتها ماهانه به روز می شود

تبدیل و قیمت گذاری مسکن چند سال ساخت بر اساس متوسط قیمت تاریخی مسکن در شهر تهران

ارزش آپارتمان یا قیمت هر متر مربع:   میلیون تومان
سال:
ماه:
معادل است با قیمت: ? میلیون تومان
سال:
ماه:
استهلاک وافت قیمت سالانه آپارتمان:   1.5%

* توجه : تاریخچه قیمت از سال 1371 تا ? موجود است، زمان را در بازه ذکر شده انتخاب کنید.
مشخصات دوره های رونق و رکود
* توجه : ردیف آخر جدول ، دوره 5 ، دوره جاری است و تا پایان این دوره ، قیمتها ماهانه به روز می شود
مشخصات دوره های رونق
* توجه : ردیف آخر جدول ، دوره 5 ، دوره جاری است و تا پایان این دوره ، قیمتها ماهانه به روز می شود
مشخصات دوره های رکود
* توجه : ردیف آخر جدول ، دوره 5 ، دوره جاری است و تا پایان این دوره ، قیمتها ماهانه به روز می شود

نمودار دوره های رونق و رکود مسکن در شهر تهران ترسیم شده است . دو رنگ سبز و قرمز جهت دوره های رونق و رکود به کار برده شده است . همانطور که مشاهده می شود تاکنون 4 دوره تکمیل شده است و در دوره پنجم به سر می بریم . شکل نمایش دوره ها به صورتی است که تکرار رونق و رکود همواره صورت می پذیرد .

 

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس دوره های رونق و رکود ، قیمت گذاری مسکن و آپارتمان چند سال ساخت

 

مشخصات دوره های رونق و رکود مسکن :

اولین جدول از پنل B ، نشان دهنده مشخصات دوره های رونق و رکود است . متوسط چرخه عمر هر دوره برابر 6 سال است . بیشترین متوسط سالانه افزایش قیمت مربوط به دوره 2 و کمترین آن متعلق به دوره 4 است . ( بین 4 دوره اول ) این اعداد با تورم عمومی در بازه مذکور همخوانی دارد .

موارد زیر در نمودار قابل مشاهده است :

  •  هر چه به سمت سالهای اخیر حرکت کرده ایم ،از مدت زمان دوره رونق کاسته شده و بر مدت زمان دوره رکود افزایش یافته است .
  • در دوره های اخیر مقدار مطلق افزایش قیمت مسکن کمتر شده است .

 

مشخصات دوره های رونق مسکن :

جدول دوره های رونق مسکن نیز ترسیم شده است . دوره رونق از زمانی شروع می شود که سقف دوره قبل با حجم معاملات بالا شکسته شده و قیمت افزایش یابد . پایان دوره رونق مسکن زمانی است که قیمت کاهشی شده و حجم معاملات نیز همزمان کاهش یابد . بیشترین متوسط سالانه افزایش قیمت مربوط به دوره 4 و کمترین آن متعلق به دوره 2 است . ( بین 4 دوره اول )

مشخصات دوره های رکود مسکن :

دوره رکود پس از دوره رونق ، زمانی شروع می شود که افت قیمت همزمان با کاهش حجم معاملات اتفاق بیفتد . پایان دوره رکود مسکن نیز زمانی است که قیمت بتواند از سقف قبلی همان دوره رونق ، همزمان با افزایش  حجم معاملات عبور کند  . بیشترین افت قیمت مربوط به دوره 3 و کمترین ان مربوط به دوره 1 است . ( بین 4 دوره اول )

روند رونق و رکود مسکن :

قیمت در بازار همواره صعودی نیست و پس از افزایش قیمت ، جهت بازیابی قدرت خرید موثر به رکود می رود و همزمان با کاهش معاملات ، افت قیمت پدیدار می گردد . هر چه در یک منطقه افزایش قیمت مسکن شدیدتر باشد ، پیش بینی می گردد افت قیمت نیز بیشتر خواهد بود .

قانون دوره های رونق و رکود در شهر تهران بر اساس متوسط قیمت مسکن :

با استفاده از نمودار دوره های رونق و رکود می توان قیمت را پیش بینی کرد و در خصوص افت مجدد قیمتها یا افزایش آن اظهار نظر نمود . اصل دوره های رونق و رکود به صورت زیر است :

حداکثر قیمت رونق هر دوره جدید ، تکرار سیکل افزایش قیمت دوره قبل است .

چگونه با استفاده از قانون فوق می توان به پیش بینی قیمت پرداخت :

فرض کنیم دوره 3 شروع شده است و مایل هستیم بدانیم قیمت مسکن تا کجا طی سالهای آینده افزایش خواهد داشت . طبق قانون فوق لازم است بدانیم در دوره قبل قیمتها چند برابر شده است . طبق جدول دوره های رونق و رکود میزان افزایش مطلق قیمت در دوره قبل یعنی دوره 2 برابر 242.7% بوده است ، از آنجاییکه شروع قیمت دوره 3 برابر با عدد 601080 تومان بوده است ، لذا داریم :

2060164=(1+242.7%)*601080

بنابراین هدف قیمتی دوره سوم برابر 2060164 تومان در هر متر مربع است که با عدد واقعی تفاوت چندانی نمی کند .

جدول پیش بینی قیمت مسکن نیز بر اساس قانون فوق ترسیم شده است و تفاوت قیمت پیش بینی و قیمت واقعی به جز دوره 3 ، دارای اختلاف اندک است . 

در استفاده از قانون دوره های رونق و رکود باید به این امر توجه داشت که نمیتوان هر عددی را در ضرایب افزایش قیمت دوره قبل ضرب نمود ، بلکه این عدد باید قیمت ابتدای دوره رونق باشد ، از این رو شناسایی نقاط شروع و انتهای هر دوره به صورت صحیح الزامی است .

برخی عوامل موثر بر دوره های رونق و رکود :

ردیف گزینه شرح
1 نرخ تورم هرچه نرخ تورم عمومی بیشتر باشد ، طول دوران رونق از رکود در هردوره بیشتر است 
2 نرخ سود بانکی هر چه نرخ سود بانکی بالاتر باشد ، طول دوران رکود بیشتر خواهد شد 
3 نرخ ارز  افزایش نرخ ارز ، باعث تسریع در شکل گیری دوره رونق خواهد شد 

 

اثر معکوس نرخ سود بانکی بر دوره های رونق و رکود :

یکی از ابزارهاو اهرمهای  کنترل دولت بر قیمت مسکن نرخ سود بانکی است . در صورتیکه قیمت مسکن رشد بسیار بالایی داشته باشد ، با بالا بردن نرخ سود بانکی ، سرمایه ها را از بازار مسکن جمع کرده  و تقاضا را کاهش می دهد . بدین روش احتمال کاهشی شدن قیمت و ایجاد دوره رکود مسکن افزایش می یابد .

کاهش قدرت صعود مسکن در دوره های متوالی :

در دوره های متوالی رونق و رکود ، همواره مقدار مطلق افزایش قیمت مسکن در هر دوره نسبت به دوره قبل کاهش یافته است . از این رو هر چه به سمت اینده می رویم ، پیش بینی می شود ، زمان دوران رونق کوتاه تر شده و بر مدت زمان رکود افزوده گردد . این امر با کاهش قدرت خرید عموم مردم و کاهش نیاز به مسکن در شهر تهران در یک راستا است . در این حالت سونامی قیمت مسکن  و یا افت مجدد قیمت مسکن با شدت کمتری رخ  می دهد . 

 

نحوه محاسبه و تبدیل قیمت مسکن یا آپارتمان چند سال ساخت براساس تاریخچه قیمت:

در صورتی که مایل هستید از قیمت ملک خود در گذشته اطلاع پیدا کنید یا قیمت روز آپارتمان خود را بدانید ، نحوه محاسبه قیمت و ارزش گذاری آپارتمان چند سال ساخت یا ملک مسکونی شما با استفاده از نمودار قیمت امکان پذیر است . در این حالت لازم است قیمت آپارتمان ،دو تاریخ مورد نظر و همچنین میزان سالانه استهلاک یا افت قیمت آپارتمان را وارد کنید . نرم افزار به شما قیمت گذاری جدید را نشان می دهد . محاسبات میزان استهلاک آپارتمان به صورت هندسی و نه حسابی است . در این روش  از افت قیمت بیش از حد آپارتمان با گذشت زمان جلوگیری می شود .

 

پیش بینی قیمت مسکن در ماههای آینده و وضعیت قیمت مسکن در نیمه اول و دوم سال :

با توجه به مباحث مطرح شده ، قیمت مسکن در ماههای آینده ، نیمه اول یا دوم سال به دوره های رونق و رکود ارتباط مستقیم دارد . در صورتی که حجم معاملات افت کرده و قیمت نسبت به اوج کاهش یابد ، وارد دوران رکود خواهیم شد و درصورتی که اوج قیمت دوره قبلی با حجم بالا شکسته شود ، وارد دوران رونق جدید می شویم.

نظر خود را درج کنید.محمد يگانه حسيني 1399-11-12 13:59:29 پاسخ

در پاسخ به رضا: سلام من با استناد به نمودارهای شما و تجزیه و تحلیل این اطلاعات معامله ملک انجام

قطعا در ركود 4-5 ساله رفته ايم . مگر كي فروختيد كه ضرر هنگفت كرديد.

رضا مسکن 1399-11-10 01:48:49 پاسخ

دو ماه اخر سال همیشه بازار مسکن رو به بالاست

رضا مسکن 1399-11-10 01:47:43 پاسخ

قیمت ذی ماه قیمت مسکن 27386000 تومان

رضا مسکن 1399-11-10 01:46:31 پاسخ

سلام با این که سایت خیلی خوبی دارین ولی به موقع اپدیت نمی کنید و همیشه باید در نظر داشت اطلاعات بروز جایکاه ویژه داره دی ماه قیمت ؛

رضا 1399-10-23 11:06:36 پاسخ

با پایان دولت امان زیاد رکود به بازار حکم فرما خواهد شد ورمز این اتفاق افزایش نرخ سود بانکها خواهد بود پس تا وقتی رمز نزدن همچنان گرانی افزایش قیمت ها هست .................... رمز افزایش نرخ سود بانکی.............

احسان 1399-10-05 14:57:1 پاسخ

به نظر میرسه دوره ی پنج رونق و رکود (که در اون طول دوره رونق بسیار طولانی به نظر میرسه و ظاهرا خبری از رکود و کاهش یا ثبات قیمت نیست) کل معادلات و حساب کتاب ها رو به هم ریخته و با قواعد کلی نوشته شده (جز همبستگی با نرخ تورم عمومی و قیمت دلار) سنخیتی نداره. لطفا در صورت نیاز توضیحات مربوط به روندها رو اصلاح کنید. ضمنا همونطور که یکی از دوستان در کامنت اشاره کرده به نظر میرسه عوامل سیاسی و شروع و پایان دولت های مختلف طی یکی دو دهه اخیر رابطه معناداری با این فراز و نشیب ها داشته باشه.

کاربر36875 1399-09-26 00:04:15 پاسخ

پیش بینی قیمت مسکن ملی

کاربر36844 1399-09-18 18:01:49 پاسخ

آمارها به تفکیک استانها باشد بهتر است یا نسبت شاخص تهران به بقیه شهرها اعلام شود با تشکر

رضا 1399-08-09 09:56:12 پاسخ

سلام من با استناد به نمودارهای شما و تجزیه و تحلیل این اطلاعات معامله ملک انجام دادم و ضرر هنگفتی متحمل شدم و حتی کارم به بیمارستان کشید. درسته شما زحمت کشیدید و این اطلاعات رو جمع اوری و تحلیل کردید ولی وظیفه دارید حتما بزرگ بنویسید این اطلاعات همیشه صادق نیست و ملاک تصمیم گیری شما نباشد. نمیخوام شمارو نفرین کنم ولی اطلاعات ارائه شده رو بنویسید قابل استناد و ملاک تصمیم گیری نیست تا ناخودآگاه با جان و مال مردم بازی نکنید.

جدول ضرب 1399-06-15 21:20:39 پاسخ

در پاسخ به مهدی آریا: قیمت مرداد مسکن توی https://www.cbi.ir/ زدن- بیزحمت آپدیت کنید تشکر

با تشکر از شما ، اطلاعات به روز شد .

محمو 1399-06-15 14:00:7 پاسخ

ای کاش چارت قیمت رو با دوره های ریاست جمهو ی تفکیک کنید.دردوره های آغاز و پایان ریاست جمهوری اتفاقات زیادی میفته. بخصوص در پایان دوره اول و شروع دوره دوم

رضا 1399-06-15 02:34:36 پاسخ

خیلی وقته اعلام شده و میانگین قیمت به حدود 23 میلیون رسیده ولی اینجا بروز نشده

مهدی آریا 1399-06-12 19:47:1 پاسخ

در پاسخ به جدول ضرب: با سلام ، گویا قرار است اطلاعات رسمی توسط مراجع رسمی ازین پس تولید نشود ...از ط

قیمت مرداد مسکن توی https://www.cbi.ir/ زدن- بیزحمت آپدیت کنید تشکر

جدول ضرب 1399-06-09 19:05:49 پاسخ

در پاسخ به رضا: سلام چرا قیمت مرداد رو به روز رسانی نمی کنید؟

با سلام ، گویا قرار است اطلاعات رسمی توسط مراجع رسمی ازین پس تولید نشود ...از طرفی بخش خصوصی نیز به این آمار به صورت مستقل دسترسی ندارد ... مثل همیشه تشخیص بر این است که صورت مساله پاک شود ... امیدواریم این اطلاعات درست نباشد

کیوان 1399-06-09 03:55:56 پاسخ

سلام تشکر میکنم از زحمات شما کار جدید و خوبی انجام دادید. اما برای بررسی بهتر بازار مسکن ما نیاز به ابزار دقیق تری داریم لطفا" بازم شما راه گشا باشید. به نظرم شما از تحلیل بنیادی بازار های موازی مسکن بخصوص نفت در پیش بینی قیمت ها استفاده بفرمایید. با آرزوی موفقیت

کاربر36502 1399-06-08 14:03:42 پاسخ

سلام... آپدیت کنید ماه 5 را هم لطفا

رضا 1399-06-07 22:04:36 پاسخ

سلام چرا قیمت مرداد رو به روز رسانی نمی کنید؟

کاربر36447 1399-05-22 02:41:5 پاسخ

الان ۵ ماه از سال ۹۹ گذشته دولت و مجلس برای کنترل اجاره بها و گرانی مسکن اجاره ای و کنترل قیمت نجومی صاحبخانه های بی انصافی که شرکت و کارخانه اشون و مغازه هاشون ورشکست شده و الان درآمدی جز اجاره خانه هایی که در سالهای قبل خریدن و احتکار کردن ندارن اما چون پول احتیاج دارن اجاره خانه رو تقریبا ۵ برابر پارسال کردن دولت میگه کنترل میکنیم کو چرا ما مردم عادی مستاجر برخورد و کنترلی مشاهده نمیکنیم به خدا اگر دولتی وجود نداشت و وزیری برای مسکن و شهرسازی وجود نداشت اصلا هیچ وزارتخانه ای متولی امر مسکن مردم نبود بهتر از الان با این سو مدیریت و بی تدبیری و بی کفایتی اداره میشد خدا نگذره از سر بساز بفروش ها و کسانی که بیشتر از ۲ خانه دارن و اینقدر به مستاجر بیچاره فشار میارن خدا نیامرزدشون خدا پدر و مادرشون رو رحمت نکنه با این فرزندان ناخلفشون چرا کسی بداد مردم بیچاره نمیرسه همش حرف مفت میزنند هیچ عملی و اقدامی در کار نیست کتری بکنید تا حداقل خدا ازتون راضی باشه قدمی حق بردارید اینقدر دست دست نکنید البته همه میدونند که متولیان مسکن هر کدام خودشون چندین خانه و ویلا و اپارتمان دارند و مشکلات ما مردم عادی رو درک نمیکنن دنبال راهکارهای قانونی فرار از مالیات و ندادن مالیت و چند برابر کردن مال و ثروت خودشون هستند نیامدن که گره ای از مشکلات مردم باز کنند امدن چند صباحی حقوق بیشتر بگیرند و مردم بیچاره چوب سو ءمدیریت و بی کفایتی مسئولین متولی مسکن رو بخورند اگر یه اقدام عملی انجام دادن بگویند تا ما متوجه کارهای عملی ایشان باشیم قیمت اجاره مسکن ۵ برابر شده کسی پاسخگو نیست قرار نبود با ۱۵ درصد رشد حقوق کارگر بینوا و دریافت مزد به ریال مجبور باشیم اجاره ۵ برابری به دلار پرداخت کنیم اگر مسئولین راهکاری ندارند ویزای همه فقیر و بیچاره ها رو اوکی کنند تا حداقل از این کشور با این همه منابع و زمین و معدن و ثروت و امکانات فرار کنن شاید محض رضای خدا کسی در کشور دیگری مشکل کارگر و بدبخت بیچاره هایی مثل ما رو حل کرد هر چند از بس مرگ بر این و ان گفتیم هبچ کشوری ما ایرانی ها رو راه نمیده چون بذر دشمنی و نفرت پخش میکنیم این همه نعمت خدا عرضه مدیریت نداریم

کاربر36430 1399-05-18 08:20:9 پاسخ

این همه صغرا کبرا چیدی آخرش نتونستی بگی وضعیت مسکن چه خواهد شد. همش رو میگی اگر و اما و اگر تاینطوری بشه اونطوری میشه. پسر جان ول کن این تحلیل ها رو برو دنبال یه کار شرافتمندانه .این که نشد کار یه سرس نمودار و عدد بزاری اخرش هم ندونی چی میشه .

کاربر36399 1399-05-07 15:29:30 پاسخ

در پاسخ به رضا: با سلام بنده رضا هستم همون کسی که میگم به راحتی میشه بازار را از دست دلال در اور

اگه گفتن طرح و اینکه لاف میزنی یا درست میگی برای شما بی تاثیره پس لطف کن وقت مردم و ما رو نگیر تایپ بیهوده نکن

رضا 1399-03-28 23:49:34 پاسخ

در پاسخ به افشين: برادر من اينطوري كه نميشه ميگي من طرحي دارم باعث انقلاب در بازار املاك ميشه يا ط

سلام دوست عزیز اگه مسئولی دیدی که به فکر من و تو بود سلام منو برسون بگو با پایه پیاده میام دم خونتون و طرح رو رایگان میدم به شرطی که برای مردم اجرا کنند نه خاک بخوره.دوما همون مسئول وزارت خونه بهتون گفت نخرین تا روز قبل میگفت من درستش میکنم دولت به فکره العان گفت خونه نخرین تا ارزون شه مثل طلا دیدی چقدر ارزون شد.

کاربر36194 1399-03-26 01:12:22 پاسخ

سلام به همگی چرا الکی وقت خودتون هدر میدید کی این دولت به فکر بوده که این دفع دوم باشه داتون خوشه دومین همه چیز نندازید سر دولت ،هرچی سرمون میاد از خود مردم تا یه چیزی گرون میشه میرن دار وندارشون میفروشن میرون میخرن. از ماست که بر ماست

افشين 1399-03-23 17:34:7 پاسخ

در پاسخ به رضا: سلام ببینین من نه دلالم و نه منفعتی میبرم.اصلا باور کردنی نیست این قیمتهایی که م

برادر من اينطوري كه نميشه ميگي من طرحي دارم باعث انقلاب در بازار املاك ميشه يا طرح رو ببر به وزارتخانه يا ارگان و جايي كه بتوني طرحت رو با موافقت مسئولين عملي كني يا اينقدر مبهم و بدون ارائه دليل از پيشنهاد خودت تعريف نكن

محمد 1399-03-21 11:58:53 پاسخ

طبق آماری که در بالای همین صفحه است و جمله ای که در آنجا نوشته شده یعنی ---> "در 4 سال گذشته(از خرداد 95 تا خرداد 99)، مسکن 40.7 % سالانه افزایش قیمت داشته و 3.9 برابر شده است." . مشخص میشود که قیمت مسکن هنوز نسبت به سایر بازارها مثل دلار، سکه،‌ طلا و بورس خیلی عقب هست! دلار 3500 در خرداد 95 به 18000 تومان در خرداد 99 رسیده یعنی افزایش 5.14 برابری!

محمد 1399-03-21 11:55:1 پاسخ

در پاسخ به کاربر36154: این صاحبخونه ها فکر میکنن پول علف خرسه همینجوری بدست میاد .بیشتر قشر کارگر وشغلا

ربطی به خشت طلا نداره. شمای مستاجر حاضری ماشین یا طلا یا دلار یا لوازمت رو به قیمت قبل بدی؟!

 پیشنهادهای جدول ضرب
راههای خانه دار شدن

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس قدرت خرید دستمزد ماهانه ؟ بهترین زمان خرید ملک و مسکن کی است ؟ چگونه قدرت خرید دستمزد ماهانه بر بازار مسکن تاثیر می گذارد ؟ آیا قیمت مسکن کاهش می یابد ؟

محاسبات پیش خرید آپارتمان نسبت به خرید نقدی ، کدام بهتر است ؟ مبلغ سود چقدر تفاوت دارد؟ زمانبندی پرداختها به سازنده ، چگونه بر سود نهایی اثر می گذارد ؟

برآورد هزینه ساخت مجتمع مسکونی بر حسب مساحت واحدهای در حال احداث ، تعداد طبقات ، کیفیت ساخت و بافت محل وقوع ملک به تفکیک شهر

پیش بینی روند مسکن بر اساس رابطه قیمت دلار و مسکن؟ تاثیر افزایش قیمت دلار بر گرانی مسکن چگونه است ؟ رشد یا کاهش کدام در اینده بیشتر یا کمتر است ؟

قیمت فروش سر به سر آپارتمان بر مبنای ارزش زمین ، هزینه ساخت ، نرخ سود بانکی و مدت زمان ساخت

محاسبه مبلغ بلاعوض و نسبتهای مشارکت در ساخت برای سازنده و مالکین بر اساس ارزش زمین ، هزینه ساخت و آپارتمانهای انتخاب شده طرفین

با هزینه اجاره آپارتمان شما ، در شهرهای دیگر چند متر مربع می توان اجاره نمود ؟ در دوران بازنشستگی هزینه اجاره شهرهای توریستی چگونه است ؟

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس قیمت تورم زدایی شده یا قیمت به نرخ جاری ؟ حداقل و حداکثر قیمت مسکن در دوره های گذشته با خارج نمودن تورم چقدر بوده است ؟ آیا اکنون زمان خرید مسکن است ؟