دوره های رونق و رکود - شهر تهران (ماهانه به روز می شود)
بازه ترسیم:
 سال
در ? سال گذشته، مسکن ? سالانه افزایش قیمت داشته و ? برابر شده است.

متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران ? تومان ماه ?
سبز : دوره رونققرمز : دوره رکود

جدول پیش بینی حداکثر قیمت متوسط مسکن دوره جدید بر اساس روند دوره های رونق و رکود قبلی

* توجه : ردیف آخر جدول ، دوره 5 ، دوره جاری است و تا پایان این دوره ، قیمتها ماهانه به روز می شود

تبدیل و قیمت گذاری مسکن چند سال ساخت بر اساس متوسط قیمت تاریخی مسکن در شهر تهران

ارزش آپارتمان یا قیمت هر متر مربع:   میلیون تومان
سال:
ماه:
معادل است با قیمت: ? میلیون تومان
سال:
ماه:
استهلاک وافت قیمت سالانه آپارتمان:   1.5%

* توجه : تاریخچه قیمت از سال 1371 تا ? موجود است، زمان را در بازه ذکر شده انتخاب کنید.
مشخصات دوره های رونق و رکود
* توجه : ردیف آخر جدول ، دوره 5 ، دوره جاری است و تا پایان این دوره ، قیمتها ماهانه به روز می شود
مشخصات دوره های رونق
* توجه : ردیف آخر جدول ، دوره 5 ، دوره جاری است و تا پایان این دوره ، قیمتها ماهانه به روز می شود
مشخصات دوره های رکود
* توجه : ردیف آخر جدول ، دوره 5 ، دوره جاری است و تا پایان این دوره ، قیمتها ماهانه به روز می شود

نمودار دوره های رونق و رکود مسکن در شهر تهران ترسیم شده است . دو رنگ سبز و قرمز جهت دوره های رونق و رکود به کار برده شده است . همانطور که مشاهده می شود تاکنون 4 دوره تکمیل شده است و در دوره پنجم به سر می بریم . شکل نمایش دوره ها به صورتی است که تکرار رونق و رکود همواره صورت می پذیرد .

 

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس دوره های رونق و رکود ، قیمت گذاری مسکن و آپارتمان چند سال ساخت

 

مشخصات دوره های رونق و رکود مسکن :

اولین جدول از پنل B ، نشان دهنده مشخصات دوره های رونق و رکود است . متوسط چرخه عمر هر دوره برابر 6 سال است . بیشترین متوسط سالانه افزایش قیمت مربوط به دوره 2 و کمترین آن متعلق به دوره 4 است . ( بین 4 دوره اول ) این اعداد با تورم عمومی در بازه مذکور همخوانی دارد .

موارد زیر در نمودار قابل مشاهده است :

  •  هر چه به سمت سالهای اخیر حرکت کرده ایم ،از مدت زمان دوره رونق کاسته شده و بر مدت زمان دوره رکود افزایش یافته است .
  • در دوره های اخیر مقدار مطلق افزایش قیمت مسکن کمتر شده است .

 

مشخصات دوره های رونق مسکن :

جدول دوره های رونق مسکن نیز ترسیم شده است . دوره رونق از زمانی شروع می شود که سقف دوره قبل با حجم معاملات بالا شکسته شده و قیمت افزایش یابد . پایان دوره رونق مسکن زمانی است که قیمت کاهشی شده و حجم معاملات نیز همزمان کاهش یابد . بیشترین متوسط سالانه افزایش قیمت مربوط به دوره 4 و کمترین آن متعلق به دوره 2 است . ( بین 4 دوره اول )

مشخصات دوره های رکود مسکن :

دوره رکود پس از دوره رونق ، زمانی شروع می شود که افت قیمت همزمان با کاهش حجم معاملات اتفاق بیفتد . پایان دوره رکود مسکن نیز زمانی است که قیمت بتواند از سقف قبلی همان دوره رونق ، همزمان با افزایش  حجم معاملات عبور کند  . بیشترین افت قیمت مربوط به دوره 3 و کمترین ان مربوط به دوره 1 است . ( بین 4 دوره اول )

روند رونق و رکود مسکن :

قیمت در بازار همواره صعودی نیست و پس از افزایش قیمت ، جهت بازیابی قدرت خرید موثر به رکود می رود و همزمان با کاهش معاملات ، افت قیمت پدیدار می گردد . هر چه در یک منطقه افزایش قیمت مسکن شدیدتر باشد ، پیش بینی می گردد افت قیمت نیز بیشتر خواهد بود .

قانون دوره های رونق و رکود در شهر تهران بر اساس متوسط قیمت مسکن :

با استفاده از نمودار دوره های رونق و رکود می توان قیمت را پیش بینی کرد و در خصوص افت مجدد قیمتها یا افزایش آن اظهار نظر نمود . اصل دوره های رونق و رکود به صورت زیر است :

حداکثر قیمت رونق هر دوره جدید ، تکرار سیکل افزایش قیمت دوره قبل است .

چگونه با استفاده از قانون فوق می توان به پیش بینی قیمت پرداخت :

فرض کنیم دوره 3 شروع شده است و مایل هستیم بدانیم قیمت مسکن تا کجا طی سالهای آینده افزایش خواهد داشت . طبق قانون فوق لازم است بدانیم در دوره قبل قیمتها چند برابر شده است . طبق جدول دوره های رونق و رکود میزان افزایش مطلق قیمت در دوره قبل یعنی دوره 2 برابر 242.7% بوده است ، از آنجاییکه شروع قیمت دوره 3 برابر با عدد 601080 تومان بوده است ، لذا داریم :

2060164=(1+242.7%)*601080

بنابراین هدف قیمتی دوره سوم برابر 2060164 تومان در هر متر مربع است که با عدد واقعی تفاوت چندانی نمی کند .

جدول پیش بینی قیمت مسکن نیز بر اساس قانون فوق ترسیم شده است و تفاوت قیمت پیش بینی و قیمت واقعی به جز دوره 3 ، دارای اختلاف اندک است . 

در استفاده از قانون دوره های رونق و رکود باید به این امر توجه داشت که نمیتوان هر عددی را در ضرایب افزایش قیمت دوره قبل ضرب نمود ، بلکه این عدد باید قیمت ابتدای دوره رونق باشد ، از این رو شناسایی نقاط شروع و انتهای هر دوره به صورت صحیح الزامی است .

برخی عوامل موثر بر دوره های رونق و رکود :

ردیف گزینه شرح
1 نرخ تورم هرچه نرخ تورم عمومی بیشتر باشد ، طول دوران رونق از رکود در هردوره بیشتر است 
2 نرخ سود بانکی هر چه نرخ سود بانکی بالاتر باشد ، طول دوران رکود بیشتر خواهد شد 
3 نرخ ارز  افزایش نرخ ارز ، باعث تسریع در شکل گیری دوره رونق خواهد شد 

 

اثر معکوس نرخ سود بانکی بر دوره های رونق و رکود :

یکی از ابزارهاو اهرمهای  کنترل دولت بر قیمت مسکن نرخ سود بانکی است . در صورتیکه قیمت مسکن رشد بسیار بالایی داشته باشد ، با بالا بردن نرخ سود بانکی ، سرمایه ها را از بازار مسکن جمع کرده  و تقاضا را کاهش می دهد . بدین روش احتمال کاهشی شدن قیمت و ایجاد دوره رکود مسکن افزایش می یابد .

کاهش قدرت صعود مسکن در دوره های متوالی :

در دوره های متوالی رونق و رکود ، همواره مقدار مطلق افزایش قیمت مسکن در هر دوره نسبت به دوره قبل کاهش یافته است . از این رو هر چه به سمت اینده می رویم ، پیش بینی می شود ، زمان دوران رونق کوتاه تر شده و بر مدت زمان رکود افزوده گردد . این امر با کاهش قدرت خرید عموم مردم و کاهش نیاز به مسکن در شهر تهران در یک راستا است . در این حالت سونامی قیمت مسکن  و یا افت مجدد قیمت مسکن با شدت کمتری رخ  می دهد . 

 

نحوه محاسبه و تبدیل قیمت مسکن یا آپارتمان چند سال ساخت براساس تاریخچه قیمت:

در صورتی که مایل هستید از قیمت ملک خود در گذشته اطلاع پیدا کنید یا قیمت روز آپارتمان خود را بدانید ، نحوه محاسبه قیمت و ارزش گذاری آپارتمان چند سال ساخت یا ملک مسکونی شما با استفاده از نمودار قیمت امکان پذیر است . در این حالت لازم است قیمت آپارتمان ،دو تاریخ مورد نظر و همچنین میزان سالانه استهلاک یا افت قیمت آپارتمان را وارد کنید . نرم افزار به شما قیمت گذاری جدید را نشان می دهد . محاسبات میزان استهلاک آپارتمان به صورت هندسی و نه حسابی است . در این روش  از افت قیمت بیش از حد آپارتمان با گذشت زمان جلوگیری می شود .

 

پیش بینی قیمت مسکن در ماههای آینده و وضعیت قیمت مسکن در نیمه اول و دوم سال :

با توجه به مباحث مطرح شده ، قیمت مسکن در ماههای آینده ، نیمه اول یا دوم سال به دوره های رونق و رکود ارتباط مستقیم دارد . در صورتی که حجم معاملات افت کرده و قیمت نسبت به اوج کاهش یابد ، وارد دوران رکود خواهیم شد و درصورتی که اوج قیمت دوره قبلی با حجم بالا شکسته شود ، وارد دوران رونق جدید می شویم.

نظر خود را درج کنید.رضا ژاپنی 1401-05-17 05:24:26 پاسخ

در پاسخ به مرتضی: در هر دوره اول ریاست جمهوری رکود و کاهش ۲۰ تا ۳۰ در صدی قیمت و در دور دوم افزای

حاجی خیلی خوبی تو،مشاوره اقتصادیت حرف نداره،همه چی تو همین یه سال ۵ برابر شد،

نیما 1401-05-09 23:34:55 پاسخ

در پاسخ به نسرین اریا: لطفا نمودار و دیتا ها رو بروز رسانی کنید. خیلی وقته منتظرم با تشکر

گزارش بانک مرکزی از وضعیت مسکن که ماهیانه منتشر میشه رو ببینید خودتون میتونین تحلیل کنید وضعیت رو

نوید 1401-05-09 20:09:10 پاسخ

در پاسخ به محمد مهدی: سلام علیکم سوالی داشتم. الان من شرایط دریافت یک وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۱۸ در صد

سلام و عرض ادب من تجربه وام گرفتن و خونه خریدن رو دارم. برادرانه بت میگم همین الان با وام ۳۰۰ میلیونی خونه بخر. میدونم سودش بالاست ولی مطمئن باش روز به روز ارزش ملکت میذه بالا و سود بانک توش گم میشه. . تا دو سال دیگه خونه حتما حتما بالا میره و شمام ممکنه پولی که برنامه ریزی کردی ، تو این دو سال به دستش نیاری. وکل عقب بمونه. همین الان اقدام کن

نسرین اریا 1401-01-30 15:45:13 پاسخ

لطفا نمودار و دیتا ها رو بروز رسانی کنید. خیلی وقته منتظرم با تشکر

علی 1401-01-15 18:08:29 پاسخ

سلام و وقت بخیر ممنون بابت نمودار های بلند مدت مسکن که قرار میدید و من خیلی استفاده میبرم. اگر امکانش هست که قیمت را بروز بفرمایید واقعا سپاسگزار میشم. متشکرم.

کاربر40133 1400-11-13 17:07:44 پاسخ

در پاسخ به Abolfazl: با سلام خدمت دوستانی که بر حسب دیدن یک نمودار و چندتا خط تحلیل های تکنیکیشون رو

متاسفانه کارتو ۱۵ سال حرفه‌ای غلط انجام دادی. ملک و که فروختی ، باید جایگزین کنی. و اونم فقط یک ماه وقت داری، وگرنه میبازی. هر چی بیشتر صبر کنی ارزش پولت کمتر میشه. ‌ملک و باید حداقل ۱۰ سال نگه داری تا یه استفاده‌ای بکنی و اگر فروختی باید سریع تبدیل به احسن بکنی.

محمد 1400-11-03 09:38:8 پاسخ

الان 2 سال منتظر اصلاح بازراند یه عده :))

سالار 1400-11-03 09:17:49 پاسخ

سایت جدول ضرب هم گیج شده، نمیدونه دوره رکوده یا رونق؟! برای همینه قیمتها رو آپدیت نمیکنه :)

مسلم 1400-10-30 00:25:46 پاسخ

در پاسخ به مرتضی: در هر دوره اول ریاست جمهوری رکود و کاهش ۲۰ تا ۳۰ در صدی قیمت و در دور دوم افزای

یادمه احمدی رفت (۹۲)خونه خریدم متری نهصد سال بعدش مشتری یک و دویست داشت یعنی سال اول روحانی سال سوم روحانی فروختم یک و سیصد کدوم کاهش قیمت؟!دلت خوشه عاموووووو من میگم دوستان همه میگن ملک ارزون میشه شک نکنید گرون میشه الان وقت خریده

آریا 1400-10-26 11:38:40 پاسخ

سلام با وجود نیمچه خبرایی که از وین میاد و نرخ بهره ای که زمزمه بالا رفتنش هست ..احتمال رکود بیشتر در بازار مسکن نمیبینین ؟

reza 1400-10-01 13:17:14 پاسخ

در پاسخ به Abolfazl: با سلام خدمت دوستانی که بر حسب دیدن یک نمودار و چندتا خط تحلیل های تکنیکیشون رو

تکنیکال هم هنوز صعودیه و متاسفانه اهداف حوالی متوسط 40 میلیون رو نشون میده

HADI 1400-08-28 19:31:19 پاسخ

در پاسخ به محمد مهدی: سلام علیکم سوالی داشتم. الان من شرایط دریافت یک وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۱۸ در صد

عزیز جان شما 300 تومن سود به بانک نمیدی بانک به شما 300 سود میده خونه ایی که امروز میخری 500 تومن سه سال دیگه حداقل یک ونیم میشه حالا شما به بانک سود دادی یا بانک به تو ضمنا وام 18 درصد طی 5 سال دوبل میشه نه ده سال یعنی احتمالا اشتباه میکنی میگی وامت ده ساله هست، وامت 5 ساله هست

ابوالفضل نوعی 1400-08-17 00:14:43 پاسخ

در پاسخ به ایوب: زود برو مسکن بخر....گوش به این حرفهای مسولین نکن. رییسی هم که آب پاکی رو ریخت رو

دوست عزیزم راهی که همه میروند رو شما نرو اگر میخوای برنده بازار باشی ، در رکود خرید خودتون رو انجام بدید اگر مصرف کننده هستید وگرنه نوسان گیر ها حسابی استادن که در رکود پله ای خرید میکنند و در رونق با سودهای وحشتناک میفروشند و خواهند فروخت

Abolfazl 1400-08-17 00:11:54 پاسخ

با سلام خدمت دوستانی که بر حسب دیدن یک نمودار و چندتا خط تحلیل های تکنیکیشون رو به رخ سایر دوستان میکشن ،باید عرض کنم بنده ۱۵ سال به طور حرفه ای دارم کار ملکی انجام میدم مشهد ،درسته این مطالب و آمار و احتمالات ۵۰ درصد قضیه اس ،۵۰ درصد دیگه سیاست های کثیف دولت در زمینه تامین منابع مالی و کسر بودجه های خودشه ، (به یاد کلیپ مهران مدیری = شما دلار از ۲۸ تومن بشه ۳۰ تومن خوشحال ترین یا از ۳۰ تومن بشه ۲۸ تومن؟؟؟؟؟؟ منظور همون روانشناسی جمعی و در اصلاح همون رفتارهای خرسی و گاوی بازارهای مالی 😏😏 ولی به هرحال دلار شده ۲۸ تومن ، پس این واقعیت غیر قابل انکاره که وقتی دلار ۲۸ تومنه تمام مصالح و ملزوماتی که در ساخت یک واحد آپارتمان استفاده میشه بر اساس همون نرخ ارز دستخوش تغییرات عمده میشه که بالطبع تاثیر مستقیمشو در قیمت تمام شده برای سازنده خواهد داشت ، و همین موضوع قطعا در ادامه با اقتصاد بیمار و در حال مرگ انتظار هیییییییییچ معجزه ای نداشته باشید و قانون ساده ی زمانی که هیچکس فروشنده نیست تو بفروش و زمانی که هیییییچ خریداری در بازار نیست تو خریدتو انجام بده چون در انتها تویی که خلاف عوام عمل کردی و دستخوش سود و منفعت شدی ، و درپایان به زبان خیلی ساده تر اینکه راهی که همه میروند رو شما نرو اگر قصد خرید و یا فروش ملکت رو داری ......تمام همواره پیروز باشید

مهرداد ایمانی 1400-08-11 13:18:37 پاسخ

در پاسخ به محمد مهدی: سلام علیکم سوالی داشتم. الان من شرایط دریافت یک وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۱۸ در صد

بدون شک وام بگیر همین

ایوب 1400-08-10 08:29:9 پاسخ

در پاسخ به محمد مهدی: سلام علیکم سوالی داشتم. الان من شرایط دریافت یک وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۱۸ در صد

زود برو مسکن بخر....گوش به این حرفهای مسولین نکن. رییسی هم که آب پاکی رو ریخت رو دست مردم. گفت کی گفتیم ارزون میشه

محمد مهدی 1400-07-09 03:13:55 پاسخ

سلام علیکم سوالی داشتم. الان من شرایط دریافت یک وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۱۸ در صد رو دارم. باید در طول ۱۰ سال تقریبا ۶۰۰ میلیون به بانک برگردونم. اگر من ۲ سال تحمل کنم احتمالا بتونم این بخشی از این ۳۰۰ را جمع کنم و و بخشی را وام ۴ درصد بگیرم. حالا سوال من اینه که این وام رو که تا ماه آذر به من میدن بگیرم و مسکن بخرم یا اینکه دو سال منتظر بمونم و پول رو خودم جمع کنم تا این سود بالا رو به بانک نخوام بدم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

کاربر38733 1400-07-08 18:51:59 پاسخ

بازار مسکن طوریه که رکود داشته اما هیچوقت تو این همه سال یک بار هم نشده ریزش یا افت قیمت داشته باشه ماه پیش ۲ میلیارد خونه خریدم الان شده ۲ و پونصد فقط تک عرض یک ماه احتمالا یه جهش خیلی بزرگ داشته باشیم امسال

کاربر38700 1400-07-02 01:52:50 پاسخ

فرض کنیم که قیمت مصالح بالا رفته و یکی از دلایل گرانی مسکن همین باشه ! پس دلیل اینکه حتی در روستاها زمینی رو که تا دیروز کلم و کاهو میکاشتند حالا متری 4 میلون میگن چیه؟! متاسفانه یکی از دلایل گرانی مسکن بانک ها هستن که من و شما پولمون رو میازیرم به امید دریافت سود 20 درصد و حالا هم که کمتر شده و بانک ها همون پول خودمون رو اسلحه ای مکنن که شلیک کنن تو مغز ما یعنی با پول ما ساخت و ساز میکنن و احتکار و با زد و بند و ... قیمت رو بالا میبرن که در این امر البته افراد وابسته به نهاد ها و خود نهادهای دولتی و شبه دولتی هم دخیل هستند. از طرفی با افزایش قیمت دلار و نقدینگی و عدم مهار تورم ( چه به عمد و چه از روی ناتوانی ) انگیزه سرمایه گذاری در بانک ها کاهش پیدا می کند که هنگام خروج از بانک ها بهترین فرصت برای جذب این پول های سرگردان ، بازارهایی مثل سکه ، دلار و بورس است که دولت با بستن مالیات بر سکه و سخت تر کردن معاملات سکه و دلار عملا همه رو هل میده به سمت بورس که اونجا پولشون رو بالا بکشه ! بورس یکی از بهترین فرصتها برای بانکها و شرکتهای ورشکسته بود که با افزایش بی رویه قیمت پول خوبی به جیب بزنن ! مثلا شرکتهایی که ورشکسته هستن و حتی سود منفی دارن با قیمت های چندین برابری نسب به ارزش اسمی خودشون معامله شدند و یکی از راه هایی که نشون بدن شرکتهای با ارزشی هستن بالا رفتن ارزش دارایی های اونها است که این هم یکی دیگه از دلایل گران شدن املاک هستش که شرکت ها بگن که ما با وجودیگه هیچی برای عرضه نداریم و زیان ده هم هستیم اما در عوض چندین هکتار زمین کارخانه و سایر املاکمونه که خودش کلی می ارزه! کلا همه چیز شده دلال بازی و...

مریم 1400-06-30 10:29:12 پاسخ

سلام وقت بخیر ، چهار ماه منتظر به روز رسانی آمار و ارقام شما در دوره رونق و رکود هستیم . لطفا اقدام بفرمائید.

کاربر38674 1400-06-28 14:02:53 پاسخ

در پاسخ به کاربر38436: دوستان اگر توجه داشته باشید همه اجناس تا5برابر افزایش قیمت داشتن پس مسکن هم از

مثل اینکه مسکن شما تو دستت باد کرده. اونچه عیان است چه حاجت به بیان است داداش شما مثل اینکه اصلا نمودار بالا رو دوست نداری نکاه کنی. یعنی اون خط قرمز ها رو نمیبینی خداییش؟

کاربر38573 1400-06-03 13:59:25 پاسخ

سلام خسته نباشید به گردانندگان عزیزجدول ضرب یک سوال داشتم عزیزان چرا شما همیشه ۴_ ماه اختلاف فاز دارید؟ الآن ما در گرمای شهریور هستیم و شما در شکوفه بارون اردیبهشت 🤪🤪🤪

مرتضی 1400-06-01 00:18:4 پاسخ

در هر دوره اول ریاست جمهوری رکود و کاهش ۲۰ تا ۳۰ در صدی قیمت و در دور دوم افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت .این قانونشه . بقیه حرفا هم به غیر از این باشه بیخوده. پس منتظر رکود ۴ تا ۵ ساله و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی باشین.

مجید 1400-05-09 06:16:58 پاسخ

مسکن هم عین تمام کالاها متاثر از اقتصاد کلان است متأثر از رشد نقدینگی و که در مقابل آن تولیدی نیست خیلی خوش بین بودم به مذاکرات وین که با توافق احتمالی حداقل از سرعت رشد تمام قیمتها کاسته شود و انتظارات تورمی کاسته شود ولی انگار ماجرا سر دراز دارد تورم افسارگسیخته ای که در مقابل آن بیکاری هم بیداد میکند خدا به خیر کند به کجا میرویم ......

کاربر38508 1400-05-01 10:53:27 پاسخ

در پاسخ به پیام : من فکر نکنم چیزی ارزون بشه چون مصالح هرروز داره می‌ره بالا با دستمزد و زمین مرغو

مسکن تو۳ساله گذشته دقیقا۸برابرشده وتقریبا از تمام بازارها رشد بیشتری داشته

 پیشنهادهای جدول ضرب
راههای خانه دار شدن

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس قدرت خرید دستمزد ماهانه ؟ بهترین زمان خرید ملک و مسکن کی است ؟ چگونه قدرت خرید دستمزد ماهانه بر بازار مسکن تاثیر می گذارد ؟ آیا قیمت مسکن کاهش می یابد ؟

محاسبات پیش خرید آپارتمان نسبت به خرید نقدی ، کدام بهتر است ؟ مبلغ سود چقدر تفاوت دارد؟ زمانبندی پرداختها به سازنده ، چگونه بر سود نهایی اثر می گذارد ؟

برآورد هزینه ساخت مجتمع مسکونی بر حسب مساحت واحدهای در حال احداث ، تعداد طبقات ، کیفیت ساخت و بافت محل وقوع ملک به تفکیک شهر

پیش بینی روند مسکن بر اساس رابطه قیمت دلار و مسکن؟ تاثیر افزایش قیمت دلار بر گرانی مسکن چگونه است ؟ رشد یا کاهش کدام در اینده بیشتر یا کمتر است ؟

قیمت فروش سر به سر آپارتمان بر مبنای ارزش زمین ، هزینه ساخت ، نرخ سود بانکی و مدت زمان ساخت

محاسبه مبلغ بلاعوض و نسبتهای مشارکت در ساخت برای سازنده و مالکین بر اساس ارزش زمین ، هزینه ساخت و آپارتمانهای انتخاب شده طرفین

با هزینه اجاره آپارتمان شما ، در شهرهای دیگر چند متر مربع می توان اجاره نمود ؟ در دوران بازنشستگی هزینه اجاره شهرهای توریستی چگونه است ؟

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس قیمت تورم زدایی شده یا قیمت به نرخ جاری ؟ حداقل و حداکثر قیمت مسکن در دوره های گذشته با خارج نمودن تورم چقدر بوده است ؟ آیا اکنون زمان خرید مسکن است ؟