مقایسه خرید نقدی و پیش خرید آپارتمان
قیمت روز خرید نقدی آپارتمان : میلیون تومان
پرداخت هزینه پیش خرید :
طی ماه در قالب قسط
ارزش فروش آپارتمان پس از ساخت : م ت
فروش آپارتمان در ماه شماره :
مساحت آپارتمان : مترمربع
نرخ سالانه سود بانکی : % درصد
مبلغ اجاره ماهانه : میلیون تومان
مبلغ رهن سالانه : میلیون تومان
هر یک میلیون تومان رهن برابر تومان اجاره

 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
نتایج بر حسب : روش خرید نقدی :

نتیجه گیری : بر مبنای مبلغ سود ، به شما پیشنهاد می شود ، در این حالت بیشتر به نفع شما است .

شرح فروش سر به سر با سود بانکی ارزش دریافتها در زمان فروش ، ماه 18 ارزش پرداختها در زمان خرید ،تنزیل با سود بانکی مبلغ سود سود مطلق% سود سالانه%
خرید نقدی
پیش خرید
شرح روش خرید نقدی پیش خرید
توسط مالک و سکونت وی با کمک رهن کامل توسط مالک و دریافت درآمد اجاره
ارزش خالص دریافتها زمان فروش ، ماه 18
ارزش پرداختها در زمان خرید ،تنزیل با سود بانکی
سود مطلق فروش - مبلغ
سود مطلق فروش %
سود سالانه فروش %
شرح روش خرید نقدی پیش خرید
توسط مالک و سکونت وی با کمک رهن کامل توسط مالک و دریافت درآمد اجاره
ارزش پرداختها در زمان خرید ،تنزیل با سود بانکی
قیمت فروش سر به سر جهت کسب سود بانکی ، 18 ماه بعد

جهت مقایسه پیش خرید یا پیش فروش آپارتمان با خرید نقدی از ابزار فوق استفاده می کنیم . توضیح آیتمها و جداول به شرح زیر است .

پیش خرید آپارتمان در تهران

اطلاعات پایه خرید نقدی و پیش فروش :

در این بخش مبلغ خرید نقدی آپارتمان ، زمان فروش آن و مبلغ فروش آن را وارد کنید . مشخص کنید آپارتمان مذکور را در شرایط پیش فروش طی چند قسط و در چند ماه خریده اید . مبلغ هر قسط و شماره ماه خرید آن را نیز وارد کنید . مبلغ پیش خرید آپارتمان را در طول دوران ساخت آپارتمان  و مبلغی را نیز برای دفتر خانه در نظر بگیرید . معمولا 10% هزینه خرید آپارتمان 4 الی 6 ماه بعد از تحویل آپارتمان ، به سازنده همزمان با تنظیم سند در دفتر خانه منتقل می شود .

تنظیمات جانبی  خرید نقدی و پیش خرید آپارتمان :

در این بخش می توانید مبلغ رهن و اجاره خرید نقدی آپارتمان ، نرخ سود بانکی  و مساحت آپارتمان پیش خرید شده را وارد نمایید .

 

پیش خرید بهتر است یا خرید نقدی آپارتمان ؟ مزایا و معایب پیش فروش نسبت به خرید نقدی ؟

از آنجاییکه در دو حالت خرید نقدی و پیش فروش آپارتمان اثر زمان پرداختها موثر است ، جهت امکان مقایسه این دو حالت خرید مسکن ، تمامی پرداختها در طول زمان پیش فروش ، با نرخ سود بانکی به ابتدای دوره انتقال یافته و تنزیل شده است . بدین معنی که اگر در ماه شماره 12 ، شما 115 میلیون تومان پول به سازنده پرداخت کرده اید ، با انتخاب نرخ سود بانکی سالانه 15% ، معادل پرداخت 100 میلیون تومان پول در ابتدای پروژه و هنگام عقد قرارداد به سازنده است . کلیه درآمدها نیز جهت امکان مقایسه ،  با نرخ سود بانکی به زمان فروش منتقل شده است و توضیح آن همانند عکس مثال قبل است .

 

نتایج مقایسه خرید نقدی و پیش فروش آپارتمان:

 

انتخاب حالت نمایش نتایج :

جهت مشاهده حالتهای نمایش نتایج ، می توانید از  مبلغ کل و قیمت  هر متر مربع استفاده کنید . در روش خرید نقدی آپارتمان 3 حالت لحاظ شده است :

1- نقد می خرم و ساکن می شوم : هزینه خرید آپارتمان به صورت تمام نقد توسط خریدار پرداخت می شود و مالک در آن ساکن می گردد .

2- کسری مبلغ دارم و رهن کامل می دهم : خریدار قادر به تامین کامل مبلغ خرید آپارتمان نیست و به هنگام خرید از مبلغ رهن کامل آن استفاده می کند . افزایش مبلغ رهن در سالهای بعد ، به صورت اجاره دریافت می گردد . از سال دوم به بعد درآمد اجاره نیز برای خریدار منظور می گردد .

3- نقد می خرم و رهن و اجاره نیز می گیرم :  هزینه خرید آپارتمان به صورت تمام نقد پرداخت می شود و مالک آن را رهن و اجاره می دهد . در این حالت درآمد مازاد به وی تعلق میگیرد . فرض شده است درآمد حاصل از مبلغ رهن به صورت سالانه برابر سود بانکی آن باشد .

شرح نتایج :

1- فروش سر به سر با سود بانکی:

از سپرده کردن مبلغ خرید  و پرداختهای پیش خرید آپارتمان در بانک جهت اخذ سود  به دست آمده است . در صورتی که شخص با این قیمت ، آپارتمان پیش خرید یا خرید نقدی را بفروشد ، معادل بانکی آن سود به دست آورده است و کل پروژه معادل سپرده گذاری پول در بانک است .

2-ارزش دریافتها در زمان فروش:

در حالت خرید نقدی ، دریافتها شامل درآمد رهن و اجاره و درآمد زمان فروش است . در حالت پیش خرید آپارتمان ، این ارزش ، معادل مبلغ فروش است . تمامی درآمد ها با نرخ سود بانکی به زمان فروش منتقل می گردد .

3- ارزش پرداختها در زمان خرید ، تنزیل با نرخ سود بانکی :

در حالت خرید نقدی ، پرداخت اولیه محسوب می شود . اگر شخص از رهن کامل استفاده کند ، مبلغ آن کسر خواهد شد . در حالت پیش خرید برابر مجموع پرداختهایی است که شخص در طی دوران ساخت و بعد از آن به سازنده پرداخت کرده است . این پرداختها با نرخ سود بانکی به زمان عقد قرارداد منتقل شده است ، به عبارتی ارزش زمان پرداخت پول در جمع نهایی لحاظ شده است . هر چه پیش خریدار اقساط را در موعد دیرتری پرداخت کند ، ارزش پول پرداخت شده نسبت به ابتدای قرارداد کمتر است و به نفع وی است . به عبارتی پیش خریدار آپارتمان می تواند با سپرده کردن مبلغ پول کمتری در ابتدای قرارداد ، مبلغ اقساط را در طی زمان به سازنده پرداخت نماید و مضاعف سود کند .

 

4- مبلغ سود :

تفاوت مبلغ دریافت و پرداخت پول بابت خرید نقدی و پیش خرید آپارتمان  با لحاظ نمودن اثر زمان پرداختها است . 

 

5- سود مطلق و سود سالانه :

سود مطلق ، نسبت دریافت به پرداخت منهای عدد یک است که بر حسب درصد بیان شده است . سود سالانه نیز بر مبنای سود مطلق و تاریخ فروش محاسبه شده است .

 

نکات ، شرایط و مقرراتی  که باید به هنگام پیش فروش آپارتمان به آن توجه نمود :

 

1- فروشنده پیش فروش دارای چه سمتی است و آیا به لحاظ حقوقی امکان پیش فروش قانونی دارد ؟

2- تطبیق اسناد ملک ، جواز ساخت  با مشخصات فروشندگان ساختمان و تطابق کامل ، اگر پیش خرید از سازنده صورت می پذیرد ، آیا وی حق فروش در قرارداد مشارکت در ساخت دارد یا خیر؟

3- صراحت در تنظیم متن شامل مشخص نمودن مساحت آپارتمان ، طبقه ، شمالی جنوبی بودن ، شماره و موقعیت پارکینگ ، شماره و موقعیت انباری ، امکان استفاده از فضاهای مشاع ، وضعیت دسترسی به بام و مشابه

4- ذکر انشعابات به صورت کامل شامل آب ، برق ، گاز ، تلفن ، آنتن مرکزی و مشابه

5- صراحت در تنظیم مواد و مصالح مصرفی و تطابق آن با کار اجرا شده همانند شیرآلات ، دربها ، کمد ، کابینت ، پکیج ، سرامیک ، رادیاتور و ...

4- مشخص نمودن جزییات فضاهای مشترک همانند جنس نما ، کف پارکینگ ، منبع ذخیره آب و ...

5- زمان پرداختها ومبلغ آن با دریافت چک به تاریخهای مشخص ، تنظیم خسارت یا حق فسخ برای طرفین در صورت عدم تعهد به موارد مالی

6- مبلغی معادل تفاوت ملک سند دار و قول نامه ای جهت دفترخانه و تنظیم سند در نظر گرفته شود و پس از تحویل آپارتمان پیش فروش به مالک پرداخت گردد .

7- زمان تحویل آپارتمان و مدت زمان ساخت مشخص باشد . ضرر وزیان برای تاخیر و دیرکرد متناسب با آن تنظیم شود .

8- مشخص نمودن داور جهت رفع اختلافات بین پیش خریدار آپارتمان و سازنده یا مشخص نمودن دادگاه رسمی جهت رفع اختلافات با توافق طرفین 

 

 

نظر خود را درج کنید.کاربر38875 1400-08-26 14:43:36 پاسخ

با سلام پيشنهاد دارم اامكانات سايت بصورت اپ در موبايل قابل استفاده باشه كه دسترسي راحتري داشته باشه

ali 1398-10-16 00:42:2 پاسخ

سلام قصد خرید آپارتمانی دارم با دو وام که 5ساله و10ساله هست راجع به این مورد میتونید کمک کنید همچین روشی تو برنامه نیست.ممنون

رضا از وکیل اباد مشهد 1398-09-07 15:59:19 پاسخ

سلام باارزوی موفقییت برای شما که راهنمای سازندگان هستید بازنشسته هستم تتصمیم ساخت وساز ملک خودم دارم

کاربر23793 1398-06-27 07:06:51 پاسخ

با سلام خسته باشید جای یک چنین سایتی در دنبای املاک خالی بود موفق باشید قاسمی س

کاربر22778 1398-06-23 14:31:9 پاسخ

خیلی ممنون بابت چنین وبسایت و اطلاعات کاربردی آن

کاربر15824 1398-01-20 19:02:1 پاسخ

عالی ممنون

احمد زاده 1397-11-09 22:59:15 پاسخ

وب سایت بسیار خوبی دارید . تشکر از مطالب

احمد 1397-10-28 20:51:0 پاسخ

عالی