مقایسه خرید نقدی و پیش خرید آپارتمان
قیمت روز خرید نقدی آپارتمان : میلیون تومان
پرداخت هزینه پیش خرید :
طی ماه در قالب قسط
ارزش فروش آپارتمان پس از ساخت : م ت
فروش آپارتمان در ماه شماره :
مساحت آپارتمان : مترمربع
نرخ سالانه سود بانکی : % درصد
مبلغ اجاره ماهانه : میلیون تومان
مبلغ رهن سالانه : میلیون تومان
هر یک میلیون تومان رهن برابر تومان اجاره

 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
نتایج بر حسب : روش خرید نقدی :

نتیجه گیری : بر مبنای مبلغ سود ، به شما پیشنهاد می شود ، در این حالت بیشتر به نفع شما است .

شرح فروش سر به سر با سود بانکی ارزش دریافتها در زمان فروش ، ماه 18 ارزش پرداختها در زمان خرید ،تنزیل با سود بانکی مبلغ سود سود مطلق% سود سالانه%
خرید نقدی
پیش خرید

نظر خود را درج کنید.احمد زاده 1397-11-09 22:59:15 پاسخ

وب سایت بسیار خوبی دارید . تشکر از مطالب

احمد 1397-10-28 20:51:0 پاسخ

عالی