پیش بینی قیمت مسکن با متغیر مدت زمان خرید آپارتمان بر حسب حداقل دستمزد - شهر تهران - (ماهانه به روز می شود)
بازه ترسیم:
 سال
ترسیم نمودار همزمان:
سبز : دوره رونققرمز : دوره رکود

برآورد محدوده حداقل دستمزد برمبنای قیمت مسکن جاری جهت پیش بینی ورود و خروج تقاضا

?

?

برآورد محدوده متوسط قیمت مسکن برمبنای دستمزد جاری جهت پیش بینی ورود و خروج تقاضا

?

?


برآورد مدت زمان صاحبخانه شدن شما بر مبنای پس انداز ماهانه

پس انداز ماهانه شما
میلیون تومان
مساحت آپارتمان
متر مربع
مبلغ وام
میلیون تومان
مبلغ رهن کامل
میلیون تومان
قیمت آپارتمان مورد نظر
میلیون تومان در متر مربع
مدت زمان انتظار - سال
?
سال

جهت پیش بینی قیمت مسکن می توانیم از وضعیت قدرت خرید حداقل دستمزد بهره بجوییم .در این حالت لازم است مدت زمان انتظار جهت تامین مسکن را بر حسب حداقل حقوق با توجه به قیمت روز مسکن محاسبه کنیم . بدیهی است حداقل دستمزد ماهانه معرف قدرت خرید کلی جامعه است و نتایج استفاده از آن جهت پیش بینی مسکن ، در زیر آورده شده است .

پیش بینی قیمت مسکن ، خانه بخرم یا صبر کنم

نمودار ترسیم شده در این ابزار مدت زمان خرید 45 متر مربع آپارتمان را بر مبنای حداقل دستمزد و بر حسب سال نشان می دهد .

خط حداقل مدت زمان خرید مسکن : در روند بلند مدت ،  خط حداقل مدت زمان خرید مسکن  ترسیم شده است . در این زمان قدرت خرید دستمزد ،  حداکثر است و با رسیدن منحنی به این نقطه ، تقاضا افزایش یافته قیمتها صعودی می گردد . در این حالت پیش بینی می شود مسکن در رونق قرار بگیرد .

خط  حداکثر مدت زمان خرید مسکن : در روند بلند مدت  ، خط حداکثر مدت زمان خرید مسکن ترسیم شده است . در این زمان قدرت خرید دستمزد ماهانه ، حداقل است و بارسیدن منحنی به این نقطه ، تقاضا کاهش یافته ، قیمتها نزولی می شود . در این حالت پیش بینی می گردد مسکن در مسیر رکود قرار گیرد .

 

زمان خرید ملک کی است ؟ بهترین زمان خرید مسکن چیست ؟ چه موقع ملک بخریم ؟

جهت پاسخ به این پرسش باید تصمیم را بر مبنای کلیه ابزارهای رونق و رکود اتخاذ نمود . بر مبنای مدت زمان خرید مسکن ، پاسخ به صورت زیر ارائه می شود .

الف ) جدول برآورد محدوده حداقل دستمزد برمبنای قیمت مسکن جاری جهت پیش بینی ورود و خروج تقاضا

بافرض ثابت ماندن قیمت مسکن ، این جدول دو عدد برای پیش بینی زمان رونق و رکود در اختیار قرار می دهد . جهت افزایش و کاهش تقاضا لازم است حداقل دستمزد ماهانه ، بر مبنای پیشنهاداین جدول تغییر کند . 

ب) جدول برآورد محدوده متوسط قیمت مسکن برمبنای دستمزد جاری جهت پیش بینی ورود و خروج تقاضا

بافرض ثابت ماندن حداقل دستمزد ماهانه ، این جدول دو عدد برای پیش بینی زمان رونق و رکود در اختیار قرار می دهد . جهت افزایش و کاهش تقاضا لازم متوسط قیمت مسکن ، بر مبنای پیشنهاداین جدول تغییر کند . 

 

آیا الان مسکن بخریم ؟ خانه بخریم یا صبر کنیم ؟

 بهترین زمان خرید ملک از نظر این نمودار حالتی است که قدرت خرید دستمزد ماهانه حداکثر باشد و در مجاورت خط کف ، اقدام به خرید مسکن کنیم . بهترین زمان فروش ملک در بازار مسکن حالتی است  که قدرت خرید دستمزد ماهانه حداقل باشد و در مجاورت خط اوج ، اقدام به فروش مسکن کنیم .

پیش بینی مدت زمان خانه دار شدن :

محاسباتی ساده جهت پیش بینی مدت زمان خانه دار شدن آورده شده است . کافی است مبلغ وام ، رهن کامل و همچنین مقدار پس انداز ماهانه را مشخص کنید . فرمول به شما مدت زمان انتظار جهت صاحبخانه شدن را بر اساس متراژ و مساحت نشان می دهد .

پیش بینی قیمت مسکن در کلانشهر ها :
 
جهت پیش بینی قیمت مسکن در مشهد ، تبریز ، شیراز ، اهواز ، اصفهان لازم است توجه داشته باشیم که عملکرد مسکن در نگاه کلی کشوری است و با تهران همخوانی دارد . حداقل و حداکثر آن در اینده به تفکیک مراکز استان ارائه می شود .

نظر خود را درج کنید.کاربر20353 1398-04-05 08:16:36 پاسخ

خیلی کاربردی هستش .ممنون

صادق 1398-03-30 23:03:52 پاسخ

عالی بود.ممنون

ترانه 1397-10-07 14:41:6 پاسخ

عالی

بادامچی 1397-09-26 23:20:38 پاسخ

خوب طراحی شده

 پیشنهادهای جدول ضرب