3 روش پرداخت مبلغ سود کمتر به بانک بابت وام دریافت شده

شماره 1047
1397/03/08

روشهای متنوعی جهت پرداخت سود کمتر به بانک وجود دارد . در این مقاله ضمن معرفی این روشها ، ابزارهای محاسبه آنلاین آن را نیز معرفی می کنیم .

 

1- پرداخت سود کمتر با پرداخت بالنی

جهت محاسبات آنلاین اینجا کلیک کنید .

اگر در حال پرداخت اقساط هستید و سود اقساط شما بالا است ، می توانید از پرداخت بالنی برای کمتر کردن کل سود پرداخت شده به بانک استفاده کنید . اصول این روش به این صورت است که شما هر مقدار درشت نقدینگی در اختیارتان قرار گرفت به صورت یکجا به بانک پرداخت کنید . به عنوان مثال اگر وام دریافتی شما 100 میلیون تومان با سود 17.5% سالانه و بازپرداخت 12 ساله است ، در صورتی که پس از پرداخت 24 قسط مبلغ 10 میلیون تومان به صورت یکجا بدهید به میزان  36 میلیون تومان در پرداخت سود صرفه جویی خواهید کرد . عدد صرفه جویی شده بسیار چشمگیر است ولی صحیح است . دلیل آن این است که شما با پرداخت یکجا 10 میلیون تومان ، از اصل وام کسر میکنید در حالیکه به همان میزان قبلی قسط می پردازید . از آنجاییکه رابطه سود با مبلغ وام به صورت هندسی است ، به سرعت اصل وام مستهلک شده و نه تنها سود کمتری پرداخت می کنید ، بلکه مدت زمان تسویه وام نیز کوتاه میشود . 

پرداخت سود کمتر وام با پرداخت بالنی

 

2- پرداخت سود کمتر با افزایش مبلغ قسط 

جهت محاسبات آنلاین اینجا کلیک کنید .

اگر توان پرداخت یکجا برای بخشی از اصل وام را ندارید ، می توانید از این روش برای کم نمودن سود خود استفاده نمائید .در این حالت به صورت داوطلبانه مبلغ قسط را ماهانه افزایش دهید . به عنوان مثال اگر وام دریافتی شما 100 میلیون تومان با سود 17.5% سالانه و بازپرداخت 12 ساله است ، در صورتی که پس از پرداخت 24 قسط ، ماهانه مبلغ 200 هزار تومان به قسط پرداختی اضافه کنید ، مبلغ 28 میلیون تومان در پرداخت سود صرفه جویی خواهید نمود . در این حالت نیز عدد صرفه جویی شده بسیار چشمگیر است و دلیل آن نیز ، هندسی بودن کاهش سود با افزایش مبلغ قسط است . 

پرداخت سود کمتر با افزایش مبلغ قسط

 

3- پرداخت سود کمتر با کاهش تعداد اقساط

جهت محاسبات آنلاین اینجا کلیک کنید .

راه حل سوم نیز موثر است . در این حالت اصل روش بر مبنای کوتاه نمودن مدت زمان پرداخت اقساط استوار است . هر چه دوره کوتاهتری را انتخاب کنید ، سود کمتری پرداخت خواهید نمود . به عنوان مثال اگر وام دریافتی شما 100 میلیون تومان با سود 17.5% سالانه و بازپرداخت 12 ساله است ، در صورتی که پس از پرداخت 24 قسط ، بخواهید 1 سال و نیم  زودتر از پایان قراردادی وام تسویه شود لازم است تعداد اقساط باقیمانده 18قسط کاهش یابد .در این حالت  مبلغ 18.5میلیون تومان در پرداخت سود صرفه جویی خواهید نمود در حالیکه کافی است ماهانه فقط مبلغ 113 هزار تومان بیشتر پرداخت کنید . در این حالت نیز عدد صرفه جویی شده چشمگیر است و دلیل آن نیز ، اثر هندسی زمان برکاهش سود اقساط است . 

پرداخت سود کمتر وام با کاهش تعداد اقساط

 

 


نظر خود را درج کنید.
 پیشنهادهای جدول ضرب