محاسبه سهم مالکین و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
مساحت زمین : مترمربع
قیمت مترمربع زمین : میلیون تومان
تعداد مالکین : نفر
تعداد کل طبقات : طبقه
زیربنا ساخت هر طبقه : مترمربع
هزینه ساخت و ساز هر م م زیر بنا : م ت
تعداد آپارتمان ها : دستگاه
مدت زمان ساخت پروژه : ماه
هر یک میلیون تومان رهن برابر تومان اجاره
مبلغ رهن ، در پایان پروژه ، به سازنده عودت داده
اثر مرغوبیت محل استقرار قبلی مالک لحاظ

در حالاتی مشابه زیر ، مبلغ آورده جانبی را درج کنید :

1. در صورتی که جواز توسط مالکین اخذ شده باشد ، هزینه آن در این بخش لحاظ می شود .

2. اگر یکی از مالکین خود پیمانکار باشد و به عنوان مثال هزینه اجرای اسکلت ساختمان را تقبل نماید .

3. اگر یکی از مالکین بخواهد بخشی از سهم زمین خود را به سازنده بفروشد و با بخش دیگر در مشارکت در ساخت حاضر باشد .

4. در صورتی که توافق شود ، جواز عادی توسط سازنده پرداخت شود و هزینه های تخلفات شهرداری به نسبت سهم شرکا تقسیم شود .

 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
حالت مالکین % سازنده % مبلغ بلاعوض - میلیون تومان بلاعوض در هر متر مربع زمین
الف
ب
ج

کاربر میتواند سهم مالکین را در ردیف ب جدول فوق ، تغییر دهد .

مبلغ بلاعوض - سازنده پرداخت می کند و + سازنده دریافت میکند .


آورده شریک مبلغ - میلیون تومان سهم شریک %
ارزش زمین مالکین
برآورد هزینه ساخت
جمع پروژه 100%

 

جهت نمایش تصویری خروجی مشارکت در ساخت اینجا کلیک کنید :

 

در فرمول محاسبه نسبتهای مشارکت در ساخت بین سازنده و مالکین 4 عامل تاثیر گذار است .

1- ارزش زمین مالکین : هر چه ارزش زمین مالکین افزایش یابد ، درصد بیشتری از سهم مشارکت به وی اختصاص می یابد .

2- هزینه ساخت پروژه : سازنده برآورد مشخصی از هزینه ساخت دارد و چانه زنی وی در مذاکره بر مبنای مبلغ ساخت است . 

3- آپارتمانهای انتخاب شده توسط طرفین : هر چه یک شریک مشخص ،  آپارتمان مرغوبتر از نظر موقعیت و طبقه بردارد ، لازم است بهای آن را در فرمول مشارکت در ساخت بپردازد . در صورتی که ساختمان 5 طبقه مسکونی باشد و سازنده دو طبقه بالا را به جای دو طبقه پایین انتخاب کند ، لازم است مبلغ بلاعوض بیشتری بپردازد .

4- ریسک : ریسک به دو طرف معامله باز می گردد .

ریسکهای سازنده افزایش نرخ ارز ،تورم قیمت مصالح ساختمانی ، رکود بازار ، ریسک افزایش نرخ سود بانکی ، ریسکهای موجود در فعالیتهای ساخت و ساز همانند خطرات گودبرداری ، ریسک قرارداد و مالکین ناسازگار و بهانه جو و ... است . توان مالی سازنده نامحدود نیست ، چه بسا بین دو زمین مشابه  حاضر شود مبلغ 50 میلیون تومان بلاعوض بیشتر به زمین تک مالک نسبت به زمین دارای چندین مالک بپردازد و ریسک مالکین ناسازگار را کم  کند . عدد 50 میلیون تومان هزینه کاهش ریسک سازنده است .  سازنده لازم است به غیر از هزینه های ساخت و ساز ، هزینه های ریسک را برآورد کرده و به مبلغ کلی ساخت اضافه نماید تا منابع لازم برای جبران خطر در اختیارش باشد و در عمل این اعداد در توافق نهایی ، به صورت نهفته منعکس می شود . 

ریسکهای مالکین عمدتا به سازنده ، توانایی مالی وی و حسن شهرت بر می گردد . به عنوان مثال برخی مالکین حاضرند از بخشی از سود خود چشم پوشی نموده ولی با سازنده قوی و کاربلد منطقه کار کنند . این نوع انتخاب باعث می شود ریسک پروژه از نظر مالک کاهش یابد . مبلغی که مالک از سود خود چشم پوشی کرده است، هزینه کاهش ریسک است .  

 

فرمول محاسبات مشارکت در ساخت بر مبنای عرف قوانین منطقه ونحوه سود

 

محاسبه نسبتهای مشارکت در ساخت به همراه توضیح فرمول سود 

فرمول پایه محاسبات مشارکت در ساخت به شرح زیر است : 

 

فرمول محاسبات مشارکت در ساخت بر مبنای عرف قوانین منطقه ونحوه سود

بخش ورود اطلاعات :

1- مشخصات زمین : مساحت زمین و قیمت هر متر مربع آن را وارد کنید . آخرین قیمت معامله شده را در منطقه در نظر بگیرید . تعداد مالکین را وارد کرده و سهم زمین هر یک را بر حسب متر مربع مشخص کنید . مجموع سهم زمین مالکین باید با مساحت زمین برابر باشد . جهت محاسبه سهم زمین ، می توانید از ابزارهای دیگر وب سایت جدول ضرب استفاده کنید .

2- مشخصات ساخت: تعداد کل طبقات را با احتساب تعداد طبقات پارکینگ یا پیلوت وارد کنید . هر طبقه چقدر زیر بنا دارد . مقدار آن را انتخاب کنید . به عنوان مثال اگر در هر طبقه 2 واحد 120 متری و یک راه پله وآسانسور  به مساحت 16 متر مربع دارید ، در این صورت مساحت زیر بنای هر طبقه  برابر 256=16+120*2 متر مربع خواهد بود . هزینه ساخت هر متر مربع زیر بنا را نیز وارد کنید .

3- مشخصات آپارتمان های در حال احداث : تعداد آپارتمانها ، مساحت هر کدام ، قیمت فروش هر متر مربع  و مالک آن را انتخاب کنید . به صورت متداول آپارتمانهای طبقات بالاتر دارای مرغوبیت بیشتر بوده و قیمت هر متر مربع آن نیز بیشتر است . اگر 5 واحد آپارتمانی ساخته می شود ، برای هر واحد آپارتمانی مساحت آن ، قیمت فروش هر متر مربع و مالکیت آن را انتخاب کنید . مالک می تواند یکی از مالکین قبلی و یا سازنده باشد .

4- مشخصات اسکان و قرض الحسنه مالکین : اگر سازنده لازم است ، اسکان دوره ساخت مالکین را تامین کند ، از این بخش استفاده کنید . هزینه اسکان شامل پرداخت رهن و اجاره مالکین در دوران ساخت است . هر چه مدت زمان ساخت افزایش یابد این هزینه نیز اضافه می شود . مبلغ رهن و اجاره پرداختی به هریک از مالکین را توسط سازنده انتخاب کنید .

 

 

 

گزارشات خروجی محاسبه نسبتهای مشارکت در ساخت به شرح زیر است :

 

A-مشخصات قرارداد مشارکت بر مبنای ارزش زمین و هزینه ساخت :

محاسبات این بخش بر مبنای ارزش زمین مالکین و هزینه ساخت بنا نهاده شده است . در این حالت انتخاب آپارتمانها هنوز انجام نشده و مذاکره جهت تعیین مبلغ بلاعوض در قرارداد مشارکت در ساخت است . دلیل تعیین مبلغ بلاعوض بین طرفین ، تفاوت آورده دو طرف از نظر ارزش زمین و هزینه ساخت جهت تعیین نسبت شراکت است  . بدیهی است هر چه مبلغ بلاعوض پرداخت شده توسط سازنده بالاتر رود ، سهم وی از مجتمع احداث شده نیز افزایش خواهد یافت . پنج حالت برای این بخش و نسبتهای مشارکت در ساخت بر مبنای فرمول بالا در نظر گرفته شده است .  ردیف ج در جدول زیر توسط کاربر قابل تغییر است و بر مبنای آن نسبت بلاعوض تغییر خواهد نمود .

محاسبه نسبتهای مشارکت در ساخت

 

B-قرارداد مشارکت بر مبنای انتخاب آپارتمانها ، هزینه ساخت ، اسکان ، آورده جانبی و خرید سهم زمین برخی مالکین توسط سازنده  :

 

B.1. نسبتهای مشارکت در ساخت بین مالکین و سازنده :

جدول زیر حاوی اطلاعات آورده هر یک از طرفین قرارداد است .  نسبتهای مشارکت در ساخت بر مبنای مساحت انتخاب شده ، مبلغ مالی آپارتمانها و مبلغ بلاعوض نیز نشان داده شده است .

محاسبه نسبتهای مشارکت در ساخت

 

B.2.نسبتهای مشارکت در ساخت بین مالکین و سازنده : ( حالتی که سازنده ، بخشی از سهم زمین مالکین را نیز خریده باشد )

در صورتی که سازنده بخشی از سهم زمین مالکین را خریداری کند ، نسبتهای مشارکت در ساخت و مبلغ بلاعوض در این بخش آورده شده است . در صورتی که تمام مالکین مایل به مشارکت در ساخت باشند مقادیر این بخش با ردیف بالا برابر است .

از آنجاییکه مرغوبیت آپارتمانهای احداث شده متفاوت است ، لذا هر یک دارای قیمت و ارزش متفاوتی است .آپارتمان طبقات بالاتر در ساختمانهای دارای آسانسور ، با ارزشتر از نظر فروش است .  لازم است مبلغ بلاعوض بین مالکین یا سازنده تقسیم شود . هر چه آپارتمان مرغوبتر یا گرانتر،  توسط یکی از شرکا انتخاب شود ، لازم است مابه التفاوت آن را بپردازد . از این رو نسبتهای واقعی مشارکت در ساخت در این بخش لحاظ شده است . همانور که گفته شده این نسبتها زمانی قابل استفاده است که سازنده بخشی از سهم زمین مالکین را خریده باشد . 

 مشارکت در ساخت

 

C-نسبتهای نهایی سهم سازنده و مالکین به تفکیک در قرارداد مشارکت در ساخت :

جدول زیر نشان دهنده آورده هر شریک در پروژه ، سهم وی از آپارتمانهای انتخاب شده و تسویه نهایی شرکا به تفکیک است . جزییات تسویه شرکا شامل تقسیم بلاعوض ، تفاوت ارزش آپارتمانهای انتخاب شده توسط هر شریک  و لحاظ نمودن اثر مرغوبیت طبقه قبلی در جدول زیر نشان داده شده است .

نحوه تقسیم بلاعوض قرارداد مشارکت در ساخت

 

D,E-آورده هریک از طرفین قرارداد ، قبل و پس از تقسیم مبلغ بلاعوض 

این بخش حاوی جزییات آورده هر یک از طرفین قرارداد قبل و بعد از تقسیم بلاعوض است . 

 

F-قیمت روز آپارتمانهای احداث شده :

ارزش هر آپارتمان بر اساس مساحت و قیمت متر مربع بر مبنای عرف منطقه در این بخش آورده شده است .

سود قرارداد مشارکت در ساخت برای سازنده و مالکین

 

G-تسویه مبلغ بلاعوض بین سازنده و مالکین بابت انتخاب آپارتمانها :

سهم زمین و یا به طوری کلی آورده هر مالک در قرارداد مشارکت در ساخت مشخص است و لازم است مبلغ بلاعوض  به نسبت سهم آنان توزیع شود . با توزیع مبلغ بلاعوض بین مالکین ، نسبتهای مالکیت پروژه تغییر می یابد . این جزییات در نمودار و جدول زیر نشان داده شده است .

نحوه تسویه مبلغ بلاعوض بین سازنده و مالکین در قرارداد مشارکت در ساخت

 

H-مبلغ حق انتخاب هر شریک از آپارتمانهای جدید :

هر شریک دارای سهم زمین مشخصی است . از طرفی مجتمع ساخته شده نیز دارای ارزش مشخصی است . این جدول ، مبلغ حق انتخاب هر شریک  ، بر مبنای آورده وی یا ارزش سهم زمین ، از مجتمع جدید محاسبه می کند و نشان می دهد . فرمول بکار رفته بر مبنای معادل سازی درصد آورده وی در کل پروژه ساخت مجتمع آپارتمانی است . 

نحوه تقسیم بلاعوض

 

I-تسویه داخلی مالکین بر مبنای حق انتخاب آپارتمانها  با لحاظ نمودن مرغوبیت طبقه قبلی  :

در جدول قبل بر مبنای آورده شرکا ، مبلغ حق انتخاب آپارتمان را محاسبه کردیم . اکنون شرکا آپارتمانهای واقعی با متراژ و ارزش مختلف را انتخاب نموده اند . چه بسا ارزش آپارتمان انتخاب شده توسط یک شریک از میزان سهم واقعی وی بر مبنای سهم زمین بیشتر باشد . در این حالت باید تفاوت آن را با مجموعه شرکا تسویه نماید .  این جدول تسویه داخلی قرارداد مشارکت در ساخت بین مالکین است . تفاوت مبلغ هر شخص بر مبنای آورده و آپارتمان واقعی انتخاب شده توسط وی ، پایه محاسبات این جدول است .

لحاظ نمودن مرغوبیت طبقه قبلی چگونه صورت می پذیرد :

 می دانیم ساختمان فرسوده و کلنگی است و ارزش فروش ندارد ( به جز فروش آهن الات اسقاطی که لازم است جهت تخریب و استحصال آن نیز هزینه کنیم ) و ارزش زمین مطرح است :

الف ) برخی مالکین یا تمام آنها فروشنده زمین هستند :

در این حالت سهم زمین هر مالک به نسبت مساحت اعیان وی از جمله آپارتمان مشخص می شود و مبلغ فروش زمین به نسبت قدرالسهم توزیع می گردد .

ب ) مالکین ، جابجایی نسبت به محل استقرار قبلی خود ندارند .

به عنوان مثال ملک کلنگی  3 مالک با سهم زمین مساوی دارد . طبقه استقرار قبلی آنان همکف ، طبقه 1 و  طبقه 2 است . در انتخاب آپارتمانهای جدید سه مالک به ترتیب طبقات 1 و 2 و 3 را انتخاب می کنند . حالت دیگر انتخاب طبقات 3 و 4 و 5 است . در هر دو حالت ذکر شده مالکین نسبت به یکدیگر جابجایی طبقه ندارند و به صورت داخلی لازم نیست به یکدیگر ما به تفاوت پرداخت نمایند . اما هر چه در مجموع بالاتر روند و نظم قبلی را رعایت نمایند ، هر چند لازم نیست به صورت داخلی تسویه نمایند ، اما به دلیل انتخاب طبقات بالاتر و مرغوبتر ، نسبت به سازنده بدهکار می شوند و در برنامه اثر آن لحاظ می شود .

ج) مالکین ، جابجایی نسبت به محل استقرار قبلی خود دارند .

به عنوان مثال ملک کلنگی  3 مالک با سهم زمین مساوی دارد . طبقه استقرار قبلی آنان همکف ، طبقه 1 و  طبقه 2 است . در انتخاب آپارتمانهای جدید سه مالک به ترتیب طبقات 2 و 4 و 5 را انتخاب می کنند . حالت دیگر انتخاب طبقات 1 و 4 و 2 است . در هر دو حالت ذکر شده مالکین نسبت به یکدیگر جابجایی طبقه دارند و به صورت داخلی لازم است  به یکدیگر ما به تفاوت پرداخت نمایند . در این حالت اثر مرغوبیت طبقه قبلی در برنامه عمل کرده و مالکین را نسبت به یکدیگر ، بر اساس آپارتمانهای انتخاب شده بدهکار یا بستانکار می کند . بدیهی است اگر مالکی در طبقه همکف قرار دارد و به طبقه 5 می رود لازم است حق مرغوبیت به مالکی که در طبقه دوم قرار دارد و همان طبقه را در مجتمع جدید انتخاب می کند بپردازد .

 

تقسیم بلاعوض

 

J-مجموع تسویه نهایی بین مالکین و سازنده :

دو مرحله قبل ، در نحوه تسویه شرکا و قوانین به کار گرفته شده جهت فرمول محاسباتی مشارکت در ساخت به شرح زیر است :

الف- تسویه مبلغ بلاعوض بین مالکین و سازنده (  با توجه به هزینه ساخت ، ارزش زمین و انتخاب آپارتمانها و به طور خلاصه آورده هر یک از طرفین )

ب- تسویه داخلی بین مالکین پس از انتخاب آپارتمانها ( همسان نمودن تفاوت بین حق انتخاب مالک از مجتمع جدید بر مبنای آورده ، آپارتمانهای انتخاب شده توسط وی ،حق مرغوبیت طبقه قبلی  )

مجموع دو مبلغ فوق با یکدیگر تسویه نهایی شرکا است . در این حالت افرادی که عدد منفی به آنها تعلق می گیرد پرداخت کننده و افرادی که عدد مثبت به آن تعلق می گیرد دریافت کننده هستند .

مشارکت در ساخت

 

K-سود پروژه به تفکیک مالکین و سازنده :

محاسبات سود بر مبنای هزینه های هر شریک شامل  آورده و مبلغ فروش صورت می پذیرد . هر چه شخص سرمایه بیشتری در پروژه هزینه نماید ، مبلغ نهایی سود و متقابل ضرر نیز بیشتر خواهد بود ، لیکن نسبت سود مشارکت در ساخت برای تمام شرکا یکسان و برابر درصد سود کلی پروژه صرفنظر از قرارداد مشارکت در ساخت است . این امر نشان می دهد پایه محاسبات و فرمول مشارکت در ساخت طوری است که هر شریک متناسب با میزان سرمایه خود به سود یا زیان  برسد 

سود قرارداد مشارکت در ساخت برای سازنده و مالکین

L-مبلغ پرداختی سازنده به مالکین فروشنده قدرالسهم زمین :

در این بخش مبلغ پرداختی سازنده به مالکین بابت خرید سهم زمین آنان آورده شده است . بدیهی است لیست ، شامل مالکینی خواهد بود که در مشارکت حضور ندارند و از ابتدا با فروش سهم زمین خود ، از مجموعه مالکین خارج می شوند .

 

مشارکت در ساخت ، فرمول و قوانین مشارکت در ساخت ، فرمول مشارکت در ساخت ، سود مشارکت در ساخت ، محاسبات مشارکت در ساخت

نظر خود را درج کنید.فاطمه 1398-11-13 21:21:3 پاسخ

سلام. آیا سازنده می تواند مدعی گرفتن خسارت به علت نداشتن کابینت یکی از 12 واحد برای قرارداد مشارکت شود؟؟؟؟؟

کاربر27280 1398-10-16 20:19:6 پاسخ

لطفا راهنمایی فرمایید

کاربر25126 1398-09-12 12:05:12 پاسخ

عالی

کاربر25119 1398-09-11 20:26:43 پاسخ

با سلام بنده یه ملک ۴۰۰ متری به ارزش ۲میلیارد پانصد میلیون دارم وخرجش هم حدودا ۲میلیارد هست سهم من چقدر از اپارتمان میشه ویا چقدر سرک بگیرم تا ۵۰ ۵۰ بشود متشکر میشم اگرراهنمای کنی

کاربر25098 1398-09-08 10:49:5 پاسخ

با سلام با تشکزاز زحمات شما منطقه 2 شهرک غرب لطفا پیشنهاد اولیه بفرمایید تا جهت نهایی کردن خدمت بریزیم ضمنا این قانون جدید اعمال شده؟ با تشکر

منصور 1398-08-22 01:47:9 پاسخ

عرض ادب خدمت ادمین بنده یه زمین ۱۴۰ متری دارم که ارزش هر مترش ۱ میلیونه.مشارکت در ساختش به چه شکل میشه.آیا من بایستی پولی بزارم برای ساخت؟ممنون میشم اگر توضیح بدید🙏

احمدی 1398-08-06 16:53:51 پاسخ

با سلام ببخشید در رابطه با موضوع 1 سوال داشتم - منظور از بلاغوض در هر مترمربع برای مالکین مثلا"( 1.721) چیه

باقری 1398-07-26 10:31:2 پاسخ

سلام و وقت بخیر من یه پروژه ای در مازندران به صورن مشارکتی انجام دادم که سازنده کار هم خودم بودم که با شریکم تو محاسبه هزینه ها و سود اختلاف داریم. میخاستم بدونم درمورد محاسبه سهم و دست مزدها میتونید کمکی بهم بکنید؟ ممنون

با سلام شمشیرپوریان هستم 1398-07-26 06:50:21 پاسخ

دست شما درد نکنه فقط در صورت امکان مقدار سهم طرفین بیشتر توضیح بدن من ۵۰ پنجاه سهم نخواهم در این مورد نظر بدهید

کاربر23798 1398-06-28 16:37:18 پاسخ

باسلام ،متراژ واحد من قبل از ساخت ۸۱متر متراژ کل زمین ۱۲۰۰مترو۱۰ واحد متراژکل بنا قبل از ساخت۱۳۱۰متر ،متراژ کل بنا بعداز ساخت ۴۲۰۰متر ،نسبت مشارکت ۶۰به ۴۰،به نفع مالکین ،نحوه محاسبه واحد من بعداز ساخت بفرمائیدممنون

براتی 1398-06-18 22:44:48 پاسخ

خیلی عالی و کاربردی طراحی شده تشکر

تهمینه 1398-04-18 15:11:50 پاسخ

اگر قدر السهم من 118 متر باشد و آپارتمان فعلی من 198 متر و در 6 طبقه ساخته شود با نسبت 60% مالکین و 40% سازنده جقدر به متراژ من افزوده می شود

کاربر19308 1398-03-27 16:45:27 پاسخ

سلام با تشکر از شما .زمینی به مساحت 240 متر مربع در همدان بر39 متری و کوچه 10 متری با مجوز ساخت 7و نیم طبقه .دو مالک دارد مالک اول به مقدار 148 مترمربع و مالک دوم 92 مترمربع زمین سهم دارند .خواهشمندم مبلغ بلاعوض هریک را براساس سهم مالک 57درصد و سازنده 43 درصد راهنمایی فرمایید با تشکر

حامد 1398-03-18 03:15:1 پاسخ

سلام ملکی ۲۰۰ متر که به عبارتی ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان مبلغ زمین هست که خواستم ببینم چقدر درصد مشارکت با سازنده میشه ؟؟؟؟

جدول ضرب 1398-02-10 19:33:43 پاسخ

در پاسخ به میلاد نوری: با سلام .ملک بنده دارای 156 متر میباشد که طرح تفضیلی خورده که از آن 68 مت بیشتر

با سلام ، با شماره دفتر 88680888-021 تماس بگیرید .

میلاد نوری 1398-02-10 17:43:25 پاسخ

با سلام .ملک بنده دارای 156 متر میباشد که طرح تفضیلی خورده که از آن 68 مت بیشتر نمیماند زیر ملک مادارای 60 متر مغازه غیر فهال میباشد حالا که برای ساخت و ساز اقدام کردیم شهرداری منطقه 5 کلا به نا 4 طبقه اجازه ساخت داده که چندتا پارکینگ تامین نمیکند و مغازه نمیتونبم بسازیم چون پارکینگ تامین نمیکند .سازنده میگوید 4 طبقه 70 متری میسازیم باهم نصف میکنیم و هیچ پول بلاعوضی نمیخواهد به ما بده. تکلیف چیست ممنون

کاربر15866 1398-01-25 19:56:45 پاسخ

سلام طریقه مشارکت رو نیاز دارم

امانی 1397-12-22 22:35:12 پاسخ

باعرض سلام و احترام ملکی بنده دارم پشت قواره ای با ورودی 2 متر به مساحت 153.5 متر مربع ملی جلوی ساختمان من یا عرض 8 متر به مساحت 156 متر مربع قیمت زمین بنده متری 6 میلیون تومان به ارزش 921 میلیون تومان ملک جلوی ساختمان بنده به قیمت متر ی 10 میلیون تومان به ارزش یک میلیاردو 560 میلیون تومان بسبت تراکم داده شده از طرف شهرداری 6 طبقه و44% می باشد که کل مساحت احداثی با ضافه خرید 36 متر کوچه میشود 917 متر که نصف این متراژ سهم پیمانکار و الباقی سهم ملک جلوی و سهم ملک بنده 458.7 است می خواستم بدانم که سهم مالک جلوی و سهم بنده از این 458.7 چقدر اپارتمان میشود ممنون از راهنمایی شما

محمد 1397-11-07 20:28:26 پاسخ

سلام ساخت براساس پیمان مدیریت بعبارتی دستمزدی در محاسبات ندارید؟؟؟

با سلام 1397-10-25 18:46:8 پاسخ

در پاسخ به امید: سایتتون بسیارخوب وکاربردیه اما شناخته شده نیست مخصوصا برای مالک ها. لطفا اگر برا

با تشکر از پیغام شما ، پیشنهاد مناسبی است

امید 1397-10-25 17:13:56 پاسخ

سایتتون بسیارخوب وکاربردیه اما شناخته شده نیست مخصوصا برای مالک ها. لطفا اگر براتون امکان داره یک بخش هم برای دستور نقشه و ابعاد ساخت و محاسبا ت و جواز و قرارداد طراحی کنید . با تشکر .

کاربر9416 1397-10-16 22:38:31 پاسخ

سلام ممنون از برنامه کاربردی لطفا ترتیبی بدید از نتایج بشود پرینت گرفته بشود

جدول ضرب 1397-09-27 16:34:7 پاسخ

در پاسخ به املاک: با سلام ، لطفا در صفحه فوق بخش اول این قابلیت رو اضافه کنید که خود شخص درصد مشار

با سلام ، پیشنهاد اعمال شد

املاک 1397-09-26 14:02:20 پاسخ

با سلام ، لطفا در صفحه فوق بخش اول این قابلیت رو اضافه کنید که خود شخص درصد مشارکت در ساخت طرفین مالک و سازنده رو تعیین کنه و بلاعوض بر اون اساس حساب بشه ، تشکر از سایت

ابی 1397-09-16 22:43:20 پاسخ

ممنون

 پیشنهادهای جدول ضرب
مشارکت در ساخت ، پیمانکار ساخت و ساز ، مدیریت پیمان

محاسبات پیش خرید آپارتمان نسبت به خرید نقدی ، کدام بهتر است ؟ مبلغ سود چقدر تفاوت دارد؟ زمانبندی پرداختها به سازنده ، چگونه بر سود نهایی اثر می گذارد ؟

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس قدرت خرید دستمزد ماهانه ؟ بهترین زمان خرید ملک و مسکن کی است ؟ چگونه قدرت خرید دستمزد ماهانه بر بازار مسکن تاثیر می گذارد ؟ آیا قیمت مسکن کاهش می یابد ؟

هزینه ساخت مجتمع مسکونی آپارتمانی با توجه به مساحت آپارتمانها ، تعداد واحدها در هر طبقه ، تعداد طبقات و کیفیت ساخت به تفکیک شهر

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس دوره های رونق و رکود به همراه ترسیم نمودار آن ؟ تفاوت قیمت پیش بینی و واقعی در دوره های قبل چگونه است ؟ متوسط طول هر دوره چقدر است ؟

محاسبه قدرالسهم زمین مالکین با توجه به مساحت آپارتمان و ارزش گذاری کلنگی بر مبنای قیمت روز زمین

هزینه ساخت هر متر مربع زیر بنا بر حسب شهر و تعداد طبقات به تفکیک سفت کاری ، نازک کاری و تاسیسات

قیمت فروش سر به سر آپارتمان بر مبنای ارزش زمین ، هزینه ساخت ، نرخ سود بانکی و مدت زمان ساخت