محاسبه سود واقعی وام مسدود شده
  مبلغ وام:  میلیون تومان
 سود سالانه وام:  درصد
 مدت بازپرداخت:  سال
 دوره بازپرداخت اقساط: ماهانه
یکی از دو مورد زیر وارد شود:
 مبلغ مسدود شده :
میلیون تومان
 درصد مسدود شده:
درصد

به مبلغ مسدود شده ، سود تعلق می گیرد بله خیر

 سود سالانه مبلغ مسدود شده:  %
 کارمزد دریافت وام :  %
 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما

اعداد + دریافت شده ، اعداد - پرداخت شده

در صورتی که از بانک وام دریافت کرده اید و بخشی از آن توسط بانک مسدود شده است ، در این حالت سود قراردادی و واقعی وام تفاوت خواهد نمود . آز آنجائیکه فرمول پایه محاسبه سود وام ، بر مبنای صفر شدن ارزش آینده جریان نقدی پایه ریزی شده است ، لذا جهت محاسبه به صورت غیر خطی  عمل می کنیم .

 

محاسبه سود واقعی وام بانک مسکن

 

در بخش ورود اطلاعات می توانید بخش مسدود شده وام را به یکی از دو صورت مبلغ مسدود شده و یا درصد مسدود شده وارد کنید .

به عنوان مثال اگر شما 50 میلیون تومان وام گرفته اید و مبلغ 12 میلیون تومان آن توسط وام دهنده مسدود شده است و تا تسویه اقساط به شما مسترد نمی گردد ، لازم است جهت محاسبه ، مقدار مبلغ مسدودی را 12 میلیون تومان در گزینه مورد نظر انتخاب کنید . اگر مایل هستید این عدد را بر حسب درصد وارد کنید ، باید عدد 24% را انتخاب کنید زیرا 24% مبلغ 50 میلیون تومان همان 12 میلیون تومان است .

 

شرح تنظیمات جانبی نیز به صورت زیر است :

1- سود سالانه مبلغ مسدود شده: اگر به مبلغ مسدود شده توسط بانک ، سود تعلق می گیرد ، درصد سود را انتخاب کنید .

2- کارمزد دریافت وام: برخی از بانکها مبلغی را تحت عنوان کارمزد دریافت وام از شما کسر می کنند و این مبلغ به شما مسترد نمیشود . مقدار آن را انتخاب کنید . تفاوت کارمزد و مبلغ مسدودی ، این است که  هر چند هر دو ، در ابتدای قرارداد از مبلغ وام دریافتی شما کسر می شو د ، اما  کارمزد هزینه است و مسترد نمی شود در حالیکه مبلغ مسدودی وام ، پس از تسویه اقساط به شما مسترد می گردد .

3-جدول مقایسه سود واقعی و قراردادی وام :

این جدول تفاوت سود و اقعی و قراردادی را نشان می دهد . در حالت سود واقعی مبلغ وام دریافتی شما  از مقدار قراردادی کمتر است در حالتیکه میزان اقساط  پرداختی شما برابر مبلغ قسط قراردادی است ، از این رو سود واقعی سالانه وام افزایش می یابد .

4- نمودار میله ای تفاوت سود واقعی و قراردادی یا ظاهری وام :

این نمودار اطلاعات جدول فوق را به صورت میله های افقی نشان می دهد .

5- جدول جریان نقدی واقعی :

ملاک محاسبات داده های این جدول است . ستون جریان نقدی ، نشان دهنده جمع جبری پرداخت ها و دریافتها است . پرداختها منفی و دریافتها مثبت نمایش داده شده است . در صورتی محاسبات فوق صحیح است که جدول جریان نقدی توسط شما ، به صورت صحیح تنظیم شده باشد . در آخرین ردیف جدول مبلغ مسدوده شده وام به شما مسترد می گردد .

 

 

 

نحوه محاسبه سود واقعی وام بانکی ، سود واقعی وام بانکی ، فرمول سود واقعی وام بانکی ، سود واقعی وام بانک مسکن ، بهره واقعی وامهای بانکی

نظر خود را درج کنید.کاربر15869 1398-01-25 23:17:36 پاسخ

وام

کاربر14695 1397-12-21 11:54:26 پاسخ

عالی

رامین 1397-11-23 13:54:6 پاسخ

با توجه به اینکه برخی موسسات قبل از تشکیل پرونده وام، یک مبلغ سرمایه گذاری اجباری دارند و بعضا تا یکسال بعد از تسویه هم آن را عودت نمی دهند، لطفا این را هم بعنوان تنظیمات جانبی ببینید

کاربر11452 1397-11-10 13:48:56 پاسخ

جالب