مقایسه خرید نقدی و پیش خرید آپارتمان
قیمت روز خرید نقدی آپارتمان : میلیون تومان
پرداخت هزینه پیش خرید :
طی ماه در قالب قسط
ارزش فروش آپارتمان پس از ساخت : م ت
فروش آپارتمان در ماه شماره :
مساحت آپارتمان : مترمربع
نرخ سالانه سود بانکی : % درصد
مبلغ اجاره ماهانه : میلیون تومان
مبلغ رهن سالانه : میلیون تومان
هر یک میلیون تومان رهن برابر تومان اجاره

 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
نتایج بر حسب : روش خرید نقدی :

نتیجه گیری : بر مبنای مبلغ سود ، به شما پیشنهاد می شود ، در این حالت بیشتر به نفع شما است .

شرح فروش سر به سر با سود بانکی ارزش دریافتها در زمان فروش ، ماه 18 ارزش پرداختها در زمان خرید ،تنزیل با سود بانکی مبلغ سود سود مطلق% سود سالانه%
خرید نقدی
پیش خرید
شرح روش خرید نقدی پیش خرید
توسط مالک و سکونت وی با کمک رهن کامل توسط مالک و دریافت درآمد اجاره
ارزش خالص دریافتها زمان فروش ، ماه 18
ارزش پرداختها در زمان خرید ،تنزیل با سود بانکی
سود مطلق فروش - مبلغ
سود مطلق فروش %
سود سالانه فروش %
شرح روش خرید نقدی پیش خرید
توسط مالک و سکونت وی با کمک رهن کامل توسط مالک و دریافت درآمد اجاره
ارزش پرداختها در زمان خرید ،تنزیل با سود بانکی
قیمت فروش سر به سر جهت کسب سود بانکی ، 18 ماه بعد

جهت مقایسه پیش خرید یا پیش فروش آپارتمان با خرید نقدی از ابزار فوق استفاده می کنیم . توضیح آیتمها و جداول به شرح زیر است .

پیش خرید آپارتمان در تهران

اطلاعات پایه خرید نقدی و پیش فروش :

در این بخش مبلغ خرید نقدی آپارتمان ، زمان فروش آن و مبلغ فروش آن را وارد کنید . مشخص کنید آپارتمان مذکور را در شرایط پیش فروش طی چند قسط و در چند ماه خریده اید . مبلغ هر قسط و شماره ماه خرید آن را نیز وارد کنید . مبلغ پیش خرید آپارتمان را در طول دوران ساخت آپارتمان  و مبلغی را نیز برای دفتر خانه در نظر بگیرید . معمولا 10% هزینه خرید آپارتمان 4 الی 6 ماه بعد از تحویل آپارتمان ، به سازنده همزمان با تنظیم سند در دفتر خانه منتقل می شود .

تنظیمات جانبی  خرید نقدی و پیش خرید آپارتمان :

در این بخش می توانید مبلغ رهن و اجاره خرید نقدی آپارتمان ، نرخ سود بانکی  و مساحت آپارتمان پیش خرید شده را وارد نمایید .

 

پیش خرید بهتر است یا خرید نقدی آپارتمان ؟ مزایا و معایب پیش فروش نسبت به خرید نقدی ؟

از آنجاییکه در دو حالت خرید نقدی و پیش فروش آپارتمان اثر زمان پرداختها موثر است ، جهت امکان مقایسه این دو حالت خرید مسکن ، تمامی پرداختها در طول زمان پیش فروش ، با نرخ سود بانکی به ابتدای دوره انتقال یافته و تنزیل شده است . بدین معنی که اگر در ماه شماره 12 ، شما 115 میلیون تومان پول به سازنده پرداخت کرده اید ، با انتخاب نرخ سود بانکی سالانه 15% ، معادل پرداخت 100 میلیون تومان پول در ابتدای پروژه و هنگام عقد قرارداد به سازنده است . کلیه درآمدها نیز جهت امکان مقایسه ،  با نرخ سود بانکی به زمان فروش منتقل شده است و توضیح آن همانند عکس مثال قبل است .

 

نتایج مقایسه خرید نقدی و پیش فروش آپارتمان:

 

انتخاب حالت نمایش نتایج :

جهت مشاهده حالتهای نمایش نتایج ، می توانید از  مبلغ کل و قیمت  هر متر مربع استفاده کنید . در روش خرید نقدی آپارتمان 3 حالت لحاظ شده است :

1- نقد می خرم و ساکن می شوم : هزینه خرید آپارتمان به صورت تمام نقد توسط خریدار پرداخت می شود و مالک در آن ساکن می گردد .

2- کسری مبلغ دارم و رهن کامل می دهم : خریدار قادر به تامین کامل مبلغ خرید آپارتمان نیست و به هنگام خرید از مبلغ رهن کامل آن استفاده می کند . افزایش مبلغ رهن در سالهای بعد ، به صورت اجاره دریافت می گردد . از سال دوم به بعد درآمد اجاره نیز برای خریدار منظور می گردد .

3- نقد می خرم و رهن و اجاره نیز می گیرم :  هزینه خرید آپارتمان به صورت تمام نقد پرداخت می شود و مالک آن را رهن و اجاره می دهد . در این حالت درآمد مازاد به وی تعلق میگیرد . فرض شده است درآمد حاصل از مبلغ رهن به صورت سالانه برابر سود بانکی آن باشد .

شرح نتایج :

1- فروش سر به سر با سود بانکی:

از سپرده کردن مبلغ خرید  و پرداختهای پیش خرید آپارتمان در بانک جهت اخذ سود  به دست آمده است . در صورتی که شخص با این قیمت ، آپارتمان پیش خرید یا خرید نقدی را بفروشد ، معادل بانکی آن سود به دست آورده است و کل پروژه معادل سپرده گذاری پول در بانک است .

2-ارزش دریافتها در زمان فروش:

در حالت خرید نقدی ، دریافتها شامل درآمد رهن و اجاره و درآمد زمان فروش است . در حالت پیش خرید آپارتمان ، این ارزش ، معادل مبلغ فروش است . تمامی درآمد ها با نرخ سود بانکی به زمان فروش منتقل می گردد .

3- ارزش پرداختها در زمان خرید ، تنزیل با نرخ سود بانکی :

در حالت خرید نقدی ، پرداخت اولیه محسوب می شود . اگر شخص از رهن کامل استفاده کند ، مبلغ آن کسر خواهد شد . در حالت پیش خرید برابر مجموع پرداختهایی است که شخص در طی دوران ساخت و بعد از آن به سازنده پرداخت کرده است . این پرداختها با نرخ سود بانکی به زمان عقد قرارداد منتقل شده است ، به عبارتی ارزش زمان پرداخت پول در جمع نهایی لحاظ شده است . هر چه پیش خریدار اقساط را در موعد دیرتری پرداخت کند ، ارزش پول پرداخت شده نسبت به ابتدای قرارداد کمتر است و به نفع وی است . به عبارتی پیش خریدار آپارتمان می تواند با سپرده کردن مبلغ پول کمتری در ابتدای قرارداد ، مبلغ اقساط را در طی زمان به سازنده پرداخت نماید و مضاعف سود کند .

 

4- مبلغ سود :

تفاوت مبلغ دریافت و پرداخت پول بابت خرید نقدی و پیش خرید آپارتمان  با لحاظ نمودن اثر زمان پرداختها است . 

 

5- سود مطلق و سود سالانه :

سود مطلق ، نسبت دریافت به پرداخت منهای عدد یک است که بر حسب درصد بیان شده است . سود سالانه نیز بر مبنای سود مطلق و تاریخ فروش محاسبه شده است .

 

نکات ، شرایط و مقرراتی  که باید به هنگام پیش فروش آپارتمان به آن توجه نمود :

 

1- فروشنده پیش فروش دارای چه سمتی است و آیا به لحاظ حقوقی امکان پیش فروش قانونی دارد ؟

2- تطبیق اسناد ملک ، جواز ساخت  با مشخصات فروشندگان ساختمان و تطابق کامل ، اگر پیش خرید از سازنده صورت می پذیرد ، آیا وی حق فروش در قرارداد مشارکت در ساخت دارد یا خیر؟

3- صراحت در تنظیم متن شامل مشخص نمودن مساحت آپارتمان ، طبقه ، شمالی جنوبی بودن ، شماره و موقعیت پارکینگ ، شماره و موقعیت انباری ، امکان استفاده از فضاهای مشاع ، وضعیت دسترسی به بام و مشابه

4- ذکر انشعابات به صورت کامل شامل آب ، برق ، گاز ، تلفن ، آنتن مرکزی و مشابه

5- صراحت در تنظیم مواد و مصالح مصرفی و تطابق آن با کار اجرا شده همانند شیرآلات ، دربها ، کمد ، کابینت ، پکیج ، سرامیک ، رادیاتور و ...

4- مشخص نمودن جزییات فضاهای مشترک همانند جنس نما ، کف پارکینگ ، منبع ذخیره آب و ...

5- زمان پرداختها ومبلغ آن با دریافت چک به تاریخهای مشخص ، تنظیم خسارت یا حق فسخ برای طرفین در صورت عدم تعهد به موارد مالی

6- مبلغی معادل تفاوت ملک سند دار و قول نامه ای جهت دفترخانه و تنظیم سند در نظر گرفته شود و پس از تحویل آپارتمان پیش فروش به مالک پرداخت گردد .

7- زمان تحویل آپارتمان و مدت زمان ساخت مشخص باشد . ضرر وزیان برای تاخیر و دیرکرد متناسب با آن تنظیم شود .

8- مشخص نمودن داور جهت رفع اختلافات بین پیش خریدار آپارتمان و سازنده یا مشخص نمودن دادگاه رسمی جهت رفع اختلافات با توافق طرفین 

 

 

نظر خود را درج کنید.کاربر23793 1398-06-27 07:06:51 پاسخ

با سلام خسته باشید جای یک چنین سایتی در دنبای املاک خالی بود موفق باشید قاسمی س

کاربر22778 1398-06-23 14:31:9 پاسخ

خیلی ممنون بابت چنین وبسایت و اطلاعات کاربردی آن

کاربر15824 1398-01-20 19:02:1 پاسخ

عالی ممنون

احمد زاده 1397-11-09 22:59:15 پاسخ

وب سایت بسیار خوبی دارید . تشکر از مطالب

احمد 1397-10-28 20:51:0 پاسخ

عالی