مانده قابل انتقال یا مبلغ تسویه پیش از موعد
 مبلغ وام:  میلیون تومان
 مدت بازپرداخت:  سال
 تعداد اقساط پرداخت شده:  قسط
 دوره بازپرداخت اقساط: ماهانه
یکی از دو مورد زیر وارد شود:
 نرخ سود سالانه :
%
 مبلغ قسط:
تومان
مانده قابل انتقال یا تسویه: ?  تومان 

 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
مانده قابل انتقال یا تسویه: ?
جمع اقساط پرداختی:           ?
جمع اقساط مانده:               ?
جمع کل اقساط:                  ?
تعداد اقساط پرداختی :        ?
تعداد اقساط مانده:             ?
تعداد اقساط وام:               ?

اگر مایل هستید بدانید برای تسویه وام چه مبلغی باید پرداخت کنید ، می توانید از ابزار فوق استفاده کنید . استفاده دیگر آن به هنگام عقد قرارداد خرید و مشخص نمودن مانده اصل وام ، با توجه به تعداد قسط پرداخت شده است . در این حالت کافی است مشخص کنید چه تعداد از اقساط وام را پرداخت کرده اید تا مقدار مانده اصل قابل انتقال به خریدار بعدی محاسبه شود .در صورتی که نمی دانید سود قراردادی وام به صورت سالانه چند درصد بوده است ، میتوانید با وارد کردن مبلغ اقساط پرداختی به جای سود سالانه ، ادامه محاسبات را مشاهده کنید .

مانده تسویه وام پیش از موعد ، قبل از سررسید ، زودتر

 

A-اصل  و سود  وام:

مانده قابل انتقال و وضعیت سود و اصل اقساط پرداخت شده تاکنون در این بخش دیده می شود . سود و اصل مانده اقساط نیز به تفکیک آورده شده است .

 

B-نمودار اصل  و سود هر قسط وام:

هر قسطی که پرداخت میکنید بخشی از آن بابت تسویه اصل وام و بخش دیگر بابت سود است . هر چه به انتهای وام نزدیک میشویم ، مبلغ اصل نسبت به مبلغ سود ، در یک قسط مشخص بیشتر می شود .

 

C-نمودار تسویه پیش از موعد وام:

- منحنی جمع سود ، مقدار تجمعی سود پرداختی تا قسط مورد نظر را نشان میدهد  و مشخص میکند تاکنون چه مقدار سود به وام دهنده پرداخت شده است .

-منحنی جمع اصل ، مقدار تجمعی اصل تسویه شده وام را نشان میدهد . به عبارتی نشان میدهد چقدر از مبلغ وام در مالکیت وام گیرنده قرار گرفته است . از این رو ، پس از پرداخت آخرین قسط ، کل اصل وام تسویه شده و مقدار نهایی آن با مبلغ وام دریافتی برابر میشود .

-منحنی مانده تسویه ، در هر زمان مبلغی را مشخص می کند که جهت تسویه وام باید به صورت نقد به وام دهنده یا بانک پرداخت . منحنی مانده تسویه و جمع اصل ، قرینه یکدیگر هستند و در هر لحظه ، مجموع دو مقدار برابر مبلغ وام دریافت شده است .

 

D-نمودار ارزش فعلی اقساط وام :

-ارزش فعلی اقساط ، ارزش قراردادی آینده قسط بر مبنای نرخ سود قراردادی است . بوسیله مقایسه ارزش فعلی قراردادی اقساط و ارزش فعلی واقعی بر مبنای شاخص تورم ، می توان به نرخ سود ثابت قراردادی واقعی و ثابت پی برد . در این حالت میتوان برای ادامه پرداخت اقساط وام و یا تسویه آن تصمیم گیری نمود .

- ارزش تجمعی ، جمع کل ارزش فعلی اقساط تا قسط مورد نظر است . بدیهی است مجموع ارزش فعلی اقساط در انتهای وام با مبلغ وام برابر خواهد شد .

 

E-جدول اصل و سود هر قسط وام :

شامل ستون های شماره قسط ، سال پرداخت ، ماه یا دوره پرداخت ، مبلغ قسط ، سود و اصل آن است . جدول به تعداد اقساط دارای ردیفهای اطلاعاتی است .

 

F-جدول تسویه وام قبل از سررسید:

شامل ستون های شماره قسط ، سال پرداخت ، ماه یا دوره پرداخت ، جمع اصل ، جمع سود و مانده تسویه آن است . جدول به تعداد اقساط دارای ردیفهای اطلاعاتی است .

 

G-جدول ارزش فعلی اقساط:

شامل ستون های شماره قسط ، سال پرداخت ، ماه یا دوره پرداخت ، مبلغ قسط ، ارزش فعلی  و ارزش تجمعی اقساط است . جدول به تعداد اقساط دارای ردیفهای اطلاعاتی است .

 

واژگان کاربردی :

وام Loan
اصل Principal
سود Interest
ارزش فعلی Present Value
سود سالانه Annual Rate
قسط وام Loan Payment

 

 

منابع :

https://en.wikipedia.org/wiki/Mortgage_calculator

http://financeformulas.net/Loan_Payment_Formula.html

https://brownmath.com/bsci/loan.htm

فرمول جدید و قدیم وام بانکی روزنامه دنیای اقتصاد

محاسبه اقساط وام بانک ملی

تسویه پیش از موعد , تسویه پیش از موعد وام , تسویه پیش از موعد وام مسکن , تسویه پیش از موعد وام بانک مهر اقتصاد , تسویه پیش از موعد وام بانکی , نحوه تسویه وام پیش از موعد , فرمول تسویه وام پیش از موعد , فرمول محاسبه تسویه وام قبل از موعد , نحوه تسویه وام قبل از موعد , نحوه محاسبه تسویه وام قبل از موعد , نحوه تسویه وام زودتر از موعد , تسویه وام دانشجویی , تسویه وام , تسویه وام زودتر از موعد , تسویه وام بانک ملی , تسویه وام بانک مهر اقتصاد , تسویه وام ازدواج , تسویه وام پیش از موعد , تسویه وام بانکی , تسویه وام وزارت علوم , تسویه وام دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی , تسویه وام دانشجویی پیام نور , تسویه حساب وام دانشجویی , تسویه حساب وام دانشجویی وزارت علوم , نحوه تسویه وام دانشجویی , تسویه حساب وام دانشجویی دانشگاه تهران , تسویه وام صندوق رفاه دانشجویی , تسویه وام زودتر از موعد بانک مسکن , تسویه وام زودتر از موعد بانک ملی , فرمول تسویه وام زودتر از موعد , تسویه وام مسکن زودتر از موعد , فرمول تسویه وام مسکن زودتر از موعد , محاسبه تسویه وام زودتر از موعد , تسویه حساب وام زودتر از موعد , شرایط تسویه وام بانک ملی , تسویه حساب وام بانک ملی , تسویه حساب وام بانک مهر اقتصاد , تسویه زودتر از موعد وام بانک مهر اقتصاد , نحوه تسویه حساب وام بانک مهر اقتصاد , تسویه وام قبل از سررسید بانک مهر اقتصاد , تسویه وام پیش از موعد+مهر اقتصاد , تسویه وام قبل از موعد , تسویه وام بانکی زودتر از موعد , تسویه وام بانک مسکن , تسويه وام بانك مسكن , تسویه وام بانک مهر , نحوه تسویه وام بانکی , تسویه وام بانک ملت , تسویه وام بانک صادرات , نحوه تسویه حساب وام دانشجویی , سامانه تسویه حساب وام دانشجویی , تسویه زودتر از موعد وام بانک مسکن , نحوه محاسبه تسویه وام زودتر از موعد , تسویه حساب وام قبل از موعد , نحوه تسویه وام بانک مسکن , تسویه حساب وام بانک مسکن , شرایط تسویه وام بانک مسکن , فرمول تسویه وام بانک مسکن , محاسبه تسویه وام بانک مسکن , نحوه محاسبه تسویه وام بانک مسکن , نحوه تسويه وام بانك مسكن , تسويه حساب وام بانك مسكن , چگونگی تسویه وام بانک مسکن , نحوه تسویه حساب وام بانک مسکن , فرمول تسویه وام بانکی , فرمول تسویه وام بانک , تسویه حساب وام بانک ملت

 

نظر خود را درج کنید.محمد اسماعیل 1398-03-05 20:03:36 پاسخ

مانده بدهی را هم لطفا محاسبه کنید متشکرم

محمد اسماعیل 1398-03-05 20:02:20 پاسخ

لطفا سود آنرا محسابه کنید وهمچنن مدت باز پرداخت آنرا

کاربر18151 1398-03-04 23:52:28 پاسخ

من 20 میلیون وام گرفتم بعد از پرداخت 21 قسط حالا که می خواهم تسویه کنم باید مبلغی بر مبنای جدولی که دادید حدود نه ومیلیون و پانصد بدهم آیا اسم این ربا نیست؟ بانک که در این مدت بیست میلیون من را مسدود کرده است و سودش را هم برده است پس چرا باید این همه پرداخت کنم؟ معنی بانکداری اسلامی ربا است؟

عبدالصمد قنواتي 1398-03-04 13:58:31 پاسخ

لطفا مبلغ تسویه حساب را محاسبه نمایید

امیر رضائی 1398-03-01 10:42:55 پاسخ

لطفا مبلغ تسویه حساب را محاسبه نمایید

فیروز 1398-02-31 00:28:59 پاسخ

بسیار عالی و جامع بود. ممنون

کاربر18031 1398-02-25 01:56:41 پاسخ

۴۰ میلیون گرفتم ۵ ساله ۲۰میلیون پرداخت کردم الان چقدر پرداخت کنم کامل تسویه میشه

مسعود حسن زاده 1398-02-22 09:40:12 پاسخ

ممنونم

امیر سام 1398-02-19 16:27:1 پاسخ

سلام ۶۰ میلیون وام گرفتم ۴۸ ماهه ۲۰میلیون پرداخت کردم ۱۶ قسط حالا میخوام زودتر تسویه کنم همشو ب نظرتون چقدر بهم تخفیف میدن

وحیدمدرس 1398-02-10 14:05:54 پاسخ

باسلام وام سی و پنج میلیونی گرفتم که پنجاه قسط هر قسط به مبلغ پانصدوپنجاه هزار تومان پرداخت کردم میخام تسویه قبل از موعد بکنم لطفا راهنمایی فرمایید باتشکر

وحیدمدرس 1398-02-10 14:02:58 پاسخ

باسلام میخام کلا وام رو تسویه کنم

کاربر17909 1398-02-08 20:11:56 پاسخ

تسویه وام

کاربر17884 1398-02-04 23:27:22 پاسخ

سلام

farhad 1398-02-04 19:36:57 پاسخ

تشکر

معصومه رضایی 1398-02-04 12:53:13 پاسخ

195228000ریال پرداخت کردم مانده وام195214966از وام هنوز مانده برای تصویب حسابم چقدر به حساب بانک واریز کنم

الهه 1398-02-03 15:02:9 پاسخ

خیلی عالی و جالب ممنون

مرتضی اسدالهی 1398-02-03 14:58:38 پاسخ

با سلام ضمن تشکر لطفا خصوص فرمول محاسبه درصد سود به اصل مبلغ وام در هر قسط توضیح دهید

کاربر16863 1398-02-03 00:12:51 پاسخ

عالی

امیر 1398-01-30 01:21:56 پاسخ

باسلام وام سی وپنج میلیونی گرفتم داوازده ساله هر ماه پانصدو پنجاه هزار تومان چهل وسه قسط پرداخت شده بخواهم تصفیه کنم چقد باید پرداخت کنم

پاک نیت 1398-01-23 19:13:39 پاسخ

سلام جدول محاسب خوبی طراحی کردید کارا و دقیق است ،به کار بنده آمد موفق و منصور باشید

آراد 1398-01-22 09:59:36 پاسخ

با سلام و خسته نباشید.روش محاسبه مبلغ تسویه پیش از موعد در وامهای که اقساطشون پلکانی بوده چجوریه.مثلا بنده وام حدودا 34 میلیونی مهر داشتم تا 2 سال اولش 341.000 بود بعد اون 306.000 شده والان تو سال 4 م و میخوام تسویش کنم. ممنون میشم پاسخ بدین.

کاربر15794 1398-01-18 01:06:27 پاسخ

سلام .چه طوری میشه از اصل اقساط کم بشه

کاربر15793 1398-01-18 01:06:26 پاسخ

سلام .چه طوری میشه از اصل اقساط کم بشه

اسماعیل 1398-01-17 20:22:53 پاسخ

با درود فراوان خدمت شما من وام ۴۰ میلیون برداشته ام و نه جریمه دیر کرد دارم ونه معوقه وتا حالا ۲۰ قسط آن را کامل مبلغ هر قسط ۷۹۱۱۰۰۰ریال پرداخت نموده ام اولا در قسط ۲۰ ام مبلغ۲۲۷۸۴۶ ریال ریال مانده فعلی اضافه محسوب شده علت آن چیست ودر ضمن اگر یکجا پرداخت کنم چقدر باید بدهم تا تسویه کامل کنم . اگر ۲ سوال مرا بفرمایید ممنون میشم. باتشکر اسماعیل

Leyla 1398-01-16 03:37:45 پاسخ

سلام .من برای سپرده ی ۵۸ میلیونی وام ۴۰ میلیونی برداشتم با درصد ۱۸ یک قسط پرداخت شده و سپرده ی من کلا مسدود شده میخوام یکجا تسویه کنم ایا از سپردم تسویه میشه یا باید جداگانه تسویه کنم بعد سپردم ازاد بشه ؟ و کلا برای تسویه چیزی از پول من کم میشه؟

 پیشنهادهای جدول ضرب
روشهای خانه دار شدن

محاسبات پیش خرید آپارتمان نسبت به خرید نقدی ، کدام بهتر است ؟ مبلغ سود چقدر تفاوت دارد؟ زمانبندی پرداختها به سازنده ، چگونه بر سود نهایی اثر می گذارد ؟

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس قدرت خرید دستمزد ماهانه ؟ بهترین زمان خرید ملک و مسکن کی است ؟ چگونه قدرت خرید دستمزد ماهانه بر بازار مسکن تاثیر می گذارد ؟ آیا قیمت مسکن کاهش می یابد ؟

پیش بینی روند مسکن بر اساس رابطه قیمت دلار و مسکن ؟ تاثیر افزایش قیمت دلار بر گرانی مسکن چگونه است ؟ رشد یا کاهش کدام در آینده بیشتر یا کمتر است ؟

تفاوت سود اسمی و واقعی وام بانک مسکن چقدر است ؟ هزینه خرید اوراق مسکن چه میزان سود وام را افزایش می دهد ؟

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس دوره های رونق و رکود به همراه ترسیم نمودار آن ؟ تفاوت قیمت پیش بینی و قیمت واقعی در دوره های قبل چگونه است ؟ متوسط طول هر دوره چقدر است ؟

در صورتی که بخشی از وام توسط بانک مسدود شود ، سود واقعی آن چقدر است ؟ اثر مسدود نمودن سپرده بر نرخ بهره چیست ؟

روشهای پرداخت سود کمتر به بانک چیست ؟ پرداخت بالنی ، افزایش مبلغ قسط ، کاهش زمان پرداخت چه مبلغی از سود را کم میکند؟

محاسبه اقساط وام پلکانی به تفکیک اصل و سود هر قسط و مانده تسویه آن کدام است ؟