مقایسه دو وام
 مبلغ وام:  میلیون تومان
وام 1
وام 2
 سود سالانه وام:
 درصد
 مدت بازپرداخت:
 سال
 دوره بازپرداخت اقساط:
 نوع وام:
 ضریب افزایش قسط سالانه:
 درصد


  مبلغ قسط وام 1:  ?  تومان 
  مبلغ قسط وام 2:  ?  تومان 
 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
وام 1
 مبلغ اصل وام:               ?
 مبلغ سود وام:               ?
 مبلغ اصل و سود وام:     ?
 نسبت سود به اصل وام: ?
 تعداد اقساط وام:           ?
وام 2
 مبلغ اصل وام:               ?
 مبلغ سود وام:               ?
 مبلغ اصل و سود وام:     ?
 نسبت سود به اصل وام: ?
 تعداد اقساط وام:           ?

جهت توضیحات تصویری ، اینجا کلیک  کنید.

وام با کمترین سود و مقایسه دو وام

A- نمودار اصل و سود وام :

در صورتی که اقساط وام را تا انتها پرداخت می کنید ، مقایسه سود دو وام در این پنل آورده شده است .

 

B-نمودار پرداخت اقساط وام :

اگر مایل هستید از مبلغ قسط پرداختی در هر سال مطلع شوید ، در این پنل تفاوت پرداخت در اقساط دو وام را مشاهده کنید .

 

C- نمودار تسویه پیش از موعد وام :

اگر در میانه مسیر پرداخت اقساط هستید و به هر علتی پول قابل توجهی جهت تسویه وام ، در اختیار شما قرار گرفته است بوسیله این نمودار می توانید از میزان مانده تسویه هر یک از دو وام در هر شماره قسط مطلع شوید و انتخاب لازم را انجام دهید .

 

D- نمودار سود تجمعی پرداختی :

در صورتی که انتخاب شما بر مبنای سود اقساط به صورت لحظه ای است ، میتوانید از پنل زیر استفاده کنید .

 

E-نمودار اصل تجمعی پرداختی :

اگر مایل هستید با گذشت زمان مبلغ بیشتری از قسط پرداختی به عنوان اصل وام منظور شده و به عبارتی مبلغ بیشتری از وام دریافت شده تحت تملک شما قرارگیرد از نمودار زیر استفاده کنید .

 

F-نمودار ارزش فعلی تجمعی پرداختی :

ارزش فعلی اقساط پرداختی می تواند ملاک شما در مقایسه با تورم باشد . نمودار زیر ارزش فعلی اقساط پرداخت شده را به تاریخ آینده نشان می دهد .

 

 

مقایسه وام , مقایسه وام های بانکی ، مقایسه اقساط وام ، مقایسه وام ساده و پلکانی ، پلکانی بهتر است یا ساده 

 

نظر خود را درج کنید.