قیمت ایزوگام آشپزخانه ، سرویس بهداشتی
وضعیت نمایش میله های کمی  طول محل کار:   متر طول 
 عرض محل کار:   متر طول 
 تعداد مشابه حمام: 
 تعداد دست ایزوگام در کف: 
 ارتفاع ایزوگام دیوار: 
 تعداد کفشورها در حمام: 
 طول محل کار:   متر طول 
 عرض محل کار:   متر طول 
 تعداد مشابه سرویس: 
 تعداد دست ایزوگام در کف: 
 ارتفاع ایزوگام دیوار: 
 نصب توالت ایرانی در سرویس ؟: 
 تعداد کفشورها در سرویس: 
 طول محل کار:   متر طول 
 عرض محل کار:   متر طول 
 تعداد مشابه آشپزخانه: 
 تعداد دست ایزوگام در کف: 
 ارتفاع ایزوگام دیوار: 
 تعداد کفشورها در آشپزخانه: 
 عرض محل کار:   متر طول 
 طول محل کار:   متر طول 
 تعداد مشابه بالکن: 
 تعداد دست ایزوگام درکف: 
 ارتفاع ایزوگام دیوار: 
 تعداد کفشورها در بالکن: 
 نوع ایزوگام مصرفی: 
 آستر زیر ایزوگام اجرا: 
 کیفیت مصالح مصرفی: 
 انتخاب نوع مجری: 
 پیشنهادهای جدول ضرب
نمودار، جداول و محاسبات
گروه هزینه کم زیاد
محاسبه هزینه مصالح پروژه مصالح loading loading
محاسبه هزینه دستمزد نیروی انسانی پروژه دستمزد loading loading
محاسبه هزینه ابزار و لوازم مصرفی پروژه ابزار loading loading
جمع هزینه پروژه جمع loading loading

عوامل زیر در قیمت ایزوگام آشپزخانه ، حمام ،دستشوئی و بالکن موثر است .

قیمت ایزوگام سرویس بهداشتی و آشپزخانه

 

1- هندسه وابعاد محل

ارتفاع ایزوگام تا ترازی باید اجرا شود که احتمال انباشت آب وجود دارد . اگر در حمام وان دارید ملاک ارتفاع ایزوگام 15 سانتیمتر بالای وان است .

2-تعداد کفشورها

ایزوگام در اطراف کفشور ها حداقل باید یک دست الی دو دست بیشتر اجرا شود و به سمت داخل کفشور هدایت شود .

3-سرویس توالت ایرانی

اگر به صورت سنتی اجرا میکنید لازم است نشیمنگاه توالت ایرانی به صورت کامل ایزوگام شده و به سمت خروجی هدایت شود .

4- تعداد لایه ایزوگام 

ایزوگام می تواند تک لایه و یا دولایه باشد . ایزوگام دولایه شامل دو بخش نمدی تیشو و پلی استر است در حالیکه ایزوگام تک لایه فقط دارای پلی استر است . ایزوگام تک لایه منعطف تر از ایزوگام دولایه است و برای محل هایی کاربرد دارد که شکل هندسی منظم ندارد .

5.نوع ایزوگام مصرفی 

ایزوگام دارای سه نوع قیر دمیده ، مختص مناطق سرد و گرم است . دوام ایزوگام مناطق سردسیر در مقابل شکنندگی ناشی از ترد شدن به دلیل سرما و برودت بیشتر است .

6. برند ایزوگام انتخاب شده

مصالح مصرفی ایزوگام و برند انتخاب شده در قیمت آن نیز موثر است .

قیمت ایزوگام سرویس , قیمت ایزوگام سرویس بهداشتی , ایزوگام سرویس , ایزوگام سرویس های بهداشتی , ایزوگام سرویس بهداشتی , ایزوگام سرویس ها , ایزوگام سرویس بهداشتی وحمام , نحوه ایزوگام سرویس بهداشتی , ایزوگام کف سرویس , ایزوگام کف سرویس بهداشتی , ارتفاع ایزوگام سرویس بهداشتی , ایزوگام در سرویس بهداشتی , نصب ایزوگام سرویس بهداشتی , ایزوگام کف سرویسها , روش ایزوگام سرویس بهداشتی , ایزوگام آشپرخانه , ایزوگام آشپزخانه , ارتفاع ایزوگام آشپزخانه , ایزوگام کف آشپزخانه

 

نظر خود را درج کنید. پیشنهادهای جدول ضرب
قیمت پنجره دو جداره
قیمت ایزوگام بام